2022 Yılı Kalite Çalışmaları

2022 Yılı Kalite ÇalışmalarıTRAKYA ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI
BİRİM KALİTE KOMİSYONU VE KALİTE TEMSİLCİLERİ
KALİTE KOMİSYONU ETKİNLİK TAKVİMİ (ÖNİZLEME)
BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU
GÖSTERGE RAPORU
BİRİM FAALİYET RAPORU
BİRİM STRATEJİK PLAN
PAYDAŞLAR
AKADEMİK FAALİYETLER 1 2
ANKETLER

ANKETLERE İLİŞKİN RAPORLAR 1 2 3 4 5 6 7
MEZUN BİLGİ VE İZLEME SİSTEMİ (2)

BİRİM EYLEM PLANLARI
  1. Eylem Planı 1
  2. Eylem Planı 2
  3. Eylem Planı 3
  4. Ek 2 - Eğitim Öğretim Faaliyetleri Eylem Planı
  5. Ek 3 - Araştırma Faaliyetleri Plan ve İzleme
  6. Ek 4 - Toplumsal Katkı Faaliyetleri Plan ve İzleme
  7. Ek 5 - Eğitim Fakültesi Kalite Kontrol Listesi

BİRİM DEĞERLENDİRME/İZLEME RAPORLARI
  1. Değerlendirme Raporu 1
  2. Değerlendirme Raporu 2
DİĞER RAPORLAR
İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
  1. 2021 BİDR'DEKI HEDEFLER ILE ILGILI İYILEŞTIRME ÇALIŞMALARI VE KANITLAR
  2. 2021 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU HEDEFLER-İYILEŞTIRME ÇALIŞMALARI VE KANITLAR
  3. 2023-2027 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI HEDEFLERI-İYILEŞTIRME ÇALIŞMALARI VE KANITLAR
  4. EĞITIM FAKÜLTESI KAP SORU LİSTESİNE İLİŞKİN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI VE KANITLAR
  5. EĞITIM FAKÜLTESI DEKAN-ÖĞRENCI BULUŞMALARI DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARI VE KANITLAR


KALİTE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2022 Dönemi Boyunca Kalite Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler
  1. BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU YAZILDI
  2. FAKÜLTEMİZ MİSYON-VİZYON GÜNCELLEME STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  3. UZAKTAN EĞİTİM DESTEK PROGRAMI UYGULANDI 1 2
  4. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI REHBERLERİ GÜNCELLENDİ, BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI
  5. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI REHBERİ GÜNCELLENDİ, BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI
  6. ULUSLARARASI DANIŞMANLAR TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİ
  7. AFET GÖNÜLLÜSÜ EĞİTİMİ VERİLDİ
  8. MEZUNLAR İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ 1 2 3 4 5 6
  9. KARİYER GÜNLERİ DÜZENLENDİ 1 2 3
  10. DERS PROGRAMLARINI GÜNCELLEMEYE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ
  11. DERS PROGRAMI ÖĞRENCİ GERİ BİLDİRİMLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞTAYLARI GERÇEKLEŞTI
  12. DERS PROGRAMI GÜNCELLEMELERİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARI GERİ BİLDİRİM  ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ
  13. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTEYE İLİŞKİN EYLEM PLANLARI GELİŞTİRİLDİ
  14. EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ EYLEM PLANLARI GELİŞTİRİLDİ
  15. ARAŞTIRMA VE YAYINLARI ARTIRMAYA YÖNELİK EYLEM PLANLARI GELİŞTİRİLDİ
  16. TOPLUMSAL KATKIYI ARTIRMAYA YÖNELİK EYLEM PLANLARI GELİŞTİRİLDİ
  17. ÖĞRENCİ EL KİTABI GÜNCELLENDİ
  18. PERSONEL EL KİTABI GÜNCELLENDİ
  19. KALİTE EL KİTABI GÜNCELLENDİ
  20. FAKÜLTEYİ TANITIM KİTAPCIĞI GÜNCELLENDİ

Eylül-Aralık 2022 Dönemi Boyunca Kalite Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

  1. FAKÜLTEMİZ BÖLÜM BAŞKANLARI-DEKAN TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  2. AKADEMİK DANIŞMANLAR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
  3. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DANIŞMANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
  4. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ  1 2
  5. BOLOGNA SORUMLULARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ  1 
  6. WEB SAYFASI SORUMLULARI TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ
  7. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
  8. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ (ONLİNE)
  9. FAKÜLTE KALİİTE KOMİSYONU TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİ
  10. DEKAN-ÖĞRENCİ BULUŞMALARI I GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  11. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  12. DEKAN İDARİ PERSONEL BULUŞMALARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  13. AKADEMİK DANIŞMANLIK BİRİMİ KURULUDU (28 Eylül 2022 Tarihli Yönetim Kurulu)
  14. AKADEMİK DANIŞMANLIK BİRİMİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ (04.10.2022)
  15. DIŞ PAYDAŞLAR (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) İLE TOPLANTI YAPILDI
  16. DIŞ PAYDAŞLAR (İl Milli Eğitim Danışma Kurulu) İLE TOPLANTI YAPILDI
  17. DIŞ PAYDAŞLAR İLE İŞBİRLİKLERİ GERÇEKLEŞTİ (Yönetici Akademileri, Veli Akademileri, Öğretmen Akademileri, Öğrenci Akademileri) 1 2
  18. AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ
  19. DIŞ PAYDAŞ DANIŞMA KURULU KURULUDU (28 Eylül 2022 Tarihli Yönetim Kurulu)
  20. DIŞ PAYDAŞ DANIŞMA KURULU KURULUDU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ (12.10.2022)
  21. DIŞ PAYDAŞLAR İLE PROTOKOLLER YENİLENDİ (Aralık 2022)
  22. TOPLUMA KATKI BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONELE EĞİTİMLER VERİLDİ 1 2
  23. FAKÜLTE ÖĞRETİM ÜYELERİNE İLK YARDIM KURSU VERİLDİ
  24. DERS PROGRAMI GÜNCELLEMELERİNE İLİŞKİN ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU HAZIRLANDI, AKADEMİK PERSONEL İLE GEREĞİ İÇİN PAYLAŞILDI

Uyum Haftası Toplantılarımız

  1. UYUM HAFTASI PROGRAMI VE FAKÜLTEYİ, ÜNİVERSİTEYİ TANITICI DOKÜMANLAR
  2. 19.09.2021 TARİHLİ UYUM HAFTASI TOPLANTILARIMIZ (İngiliz Dili Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Sosyal Bilgili Eğitimi Anabilim Dalları oryantasyon programları)
  3. 20.09.2020 TARİHLİ UYUM HAFTASI TOPLANTILARIMIZ (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Matematik Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi oryantasyon programları)
  4. 21.09.2019 TARİHLİ UYUM HAFTASI TOPLANTILARIMIZ (Uluslararası Öğrencilere Oryantasyon)
  5. 21.09.2019 TARİHLİ UYUM HAFTASI TOPLANTILARIMIZ (Özel Gereksinimli Öğrencilere Oryantasyon 1  2 )
  6. ANKETLERİMİZ
  7. AKRAN DEĞERLENDİRMESİ


AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

Fakülte Akreditasyon Koordinatörü
Fakülte Akreditasyon Komisyonu
Akreditasyon Belgelerimiz
Web Sayfamızda Akreditasyon İle İlgili Haberler
Akreditasyon Toplantıları 1 2
Akreditasyon Çalıştayı

ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORLARI

2019
2019 Öz Değerlendirme Raporları
  1. İngilizce Öğretmenliği Öz Değerlendirme Raporu (2019)
  2. Fen Bilgisi Öğretmenliği Öz Değerlendirme Raporu (2019)
  3. Almanca Öğretmenliği Öz Değerlendirme Raporu (2019)
  4. Sınıf Öğretmenliği Öz Değerlendirme Raporu (2019)
  5. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öz Değerlendirme Raporu (2019)
  6. Okul Öncesi Öğretmenliği Öz Değerlendirme Raporu (2019)
2020
2020 EPDAD T.Ü. Değerlendirme Raporları
  1. İngilizce Öğretmenliği EPDAD Değerlendirme Raporu (2020)
  2. Fen Bilgisi Öğretmenliği EPDAD Değerlendirme Raporu (2020)
  3. Almanca Öğretmenliği EPDAD Değerlendirme Raporu (2020)
  4. Sınıf Öğretmenliği EPDAD Değerlendirme Raporu (2020)
  5. İlköğretim Matematik Öğretmenliği EPDAD Değerlendirme Raporu (2020)
  6. Okul Öncesi Öğretmenliği EPDAD Değerlendirme Raporu (2020)
2022
2022 Öz Değerlendirme Raporları
  1. Almanca Öğretmenliği Öz Değerlendirme Raporu (202)
  2. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öz Değerlendirme Raporu (2022)
  3. Okul Öncesi Öğretmenliği Öz Değerlendirme Raporu (2022)
  4. Resim-İş Öğretmenliği Öz Değerlendirme Raporu (2022)
  5. Özel Eğitim Öğretmenliği Öz Değerlendirme Raporu (2022)
  6. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öz Değerlendirme Raporu (2022)
  7. İngilizce Öğretmenliği Ara Değerlendirme Raporu (2022)
  8. Fen Bilgisi Öğretmenliği Ara Değerlendirme Raporu (2022)

2023

2023 EPDAD T.Ü. Değerlendirme Raporları
         
2022-2023 Dönemi Değerlendirme süreci devam etmektedir.


KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

Eğitim Fakültesi Web Sayfasında Biz
Trakya Üniversitesi Web Sayfasında Biz
Basında Üniversitemiz
Basında Fakülte Olarak BizBu içerik 13.01.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 468 kez okundu.