Öğretmen Yetiştirme Programlarının Değerlendirilmesine Yönelik Öğrenci Çalıştayı Gerçekleştirildi

Fakültemizde akreditasyon çalışmaları ve öğretmen yetiştirme programlarının daha nitelikli hale getirilmesi kapsamında “öğretmen yetiştirme programlarının değerlendirilmesi öğrenci çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştayda, farklı anabilim dallarında ve ağırlıklı olarak son sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları, öğrenim gördükleri programların değerlendirilmesine yönelik olarak hazırlanan sorular aracılığıyla görüşlerini yansıtma fırsatı buldular. İki oturum halinde düzenlenen çalıştayda adaylar, programların değerlendirilmesiyle daha nitelikli öğretmen adaylarının yetişmesinde görev aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdiler.
Ek Resimler
Bu içerik 27.05.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 317 kez okundu.