2022-2023 Akademik Yılı Eğitim Fakültesi Kalite Komisyonu Etkinlikleri

Eğitim Fakültesi Kalite Komisyonu tarafından alınan karar uyarınca, 2022-2023 Akademik Yılında yapılan ve yapılması planlanan kalite komisyonu etkinlikleri takvimi aşağıda yer alan tabloda sunulmuştur.

     Dönem Tarih Etkinlik
EYLÜL 2022 01.09.2022 Akreditasyon Çalışmaları Kapsamında ÖDR Revizyonları Toplantısı
13.09.2022 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Danışmanlar Toplantısı
14.092022 Fakültemiz Bologna Sorumluları ve Web Sayfası Sorumluları Toplantısı
13.09.2022 2022-2023 Akademik Yılı Fakültemiz Bölüm Başkanları Toplantısı
15.09.2022 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörler Kurulu Toplantısı
15.09.2022 2022-2023 Akademik Yılı Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörlük Toplantısı
15.09.2022 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Danışmanlığı Toplantısı
21.09.2022 Edirne İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı
27.09.2022 Afet Farkındalık Eğitimi
28.09.2022 Kalite Komisyonu Toplantısı
29.09.2022 Dekan - Öğrenci Buluşmaları (I)
EKİM 2022 03.10.2022 Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Birim Kalite Komisyonu Toplantısı
10.10.2022 Bologna Süreci Destek Faaliyeti Toplantısı
12.10.2022 Eğitim Fakültesi Dış Paydaş Danışma Kurulu Toplantısı
KASIM 2022 01.11.2022 Dekan-İdari Personel Buluşmaları
15.11.2022 Akademik Danışmanlık Birimi Toplantısı
16.11.2022 Eğitim Fakültesi Uluslararasılaşma Süreci Toplantısı
22.11.2022 Dekan - Öğrenci Buluşmaları (II)
27.11.2022 Fen Bilgisi Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği Programlarımız EPDAD Tarafından Ara Değerlendirmeye Tabi Tututuldu
ARALIK 2022 15.12.2022 Program Karar ve Koordinasyon Grubu Toplantısı
24.12.2022 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 30. Yılına Özel Uluslararası Bilimsel Kitap Yayımlandı
26.12.2022 Fakültemizde Trakya Eğitim Zirvesi
OCAK 2023 13.01.2023 Fakültemiz Birim Kalite Komisyonu 2023 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
13.01.2023 Fakültemiz Birim Başkanları 2022-2023 Dönemi Akreditasyon Değerlendirme Süreci ve Ek Kanıtlar Konusunda Bilgilendirildi
ŞUBAT 2023
MART 2023
NİSAN 2023
MAYIS 2023 03.05.2023 2022-2023 Akreditasyon Değerlendirme Dönemi Sonucunda Fakültemizde 8 Lisans Programımız Akredite Oldu
04.05.2023 Dekanımızdan İdari Personele Teşekkür Belgesi Takdimi
Bu içerik 27.09.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 448 kez okundu.