2022-2023 Akademik Yılı Eğitim Fakültesi Kalite Komisyonu Etkinlikleri

Eğitim Fakültesi Kalite Komisyonu tarafından alınan karar uyarınca, 2022-2023 Akademik Yılında yapılan ve yapılması planlanan kalite komisyonu etkinlikleri takvimi aşağıda yer alan tabloda sunulmuştur.

     Dönem Tarih Etkinlik
EYLÜL 2022 01.09.2022 Akreditasyon Çalışmaları Kapsamında ÖDR Revizyonları Toplantısı
13.09.2022 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Danışmanlar Toplantısı
14.092022 Fakültemiz Bologna Sorumluları ve Web Sayfası Sorumluları Toplantısı
13.09.2022 2022-2023 Akademik Yılı Fakültemiz Bölüm Başkanları Toplantısı
15.09.2022 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörler Kurulu Toplantısı
15.09.2022 2022-2023 Akademik Yılı Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörlük Toplantısı
15.09.2022 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Danışmanlığı Toplantısı
21.09.2022 Edirne İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı
27.09.2022 Afet Farkındalık Eğitimi
28.09.2022 Kalite Komisyonu Toplantısı
29.09.2022 Dekan - Öğrenci Buluşmaları (I)
EKİM 2022 03.10.2022 Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Birim Kalite Komisyonu Toplantısı
10.10.2022 Bologna Süreci Destek Faaliyeti Toplantısı
12.10.2022 Eğitim Fakültesi Dış Paydaş Danışma Kurulu Toplantısı
KASIM 2022 01.11.2022 Dekan-İdari Personel Buluşmaları
15.11.2022 Akademik Danışmanlık Birimi Toplantısı
16.11.2022 Eğitim Fakültesi Uluslararasılaşma Süreci Toplantısı
22.11.2022 Dekan - Öğrenci Buluşmaları (II)
ARALIK 2022
OCAK 2023
ŞUBAT 2023
MART 2023
NİSAN 2023
MAYIS 2023
HAZİRAN 2023
TEMMUZ 2023
AĞUSTOS 2023
Bu içerik 27.09.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 298 kez okundu.