Dekan-İdari Personel Buluşmaları Toplantısı Gerçekleştirildi

01.11.2022 tarihinde Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası Toplantı salonunda Dekanımız Prof. Dr. Sevinç MADEN, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Levent VURAL ve Doç. Dr. Şahin DÜNDAR, Fakülte Sekreteri Esen ÜNLÜBAY ve idari personelin katılımı ile “Dekan-İdari Personel Buluşmaları” Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Prof. Dr. Sevinç MADEN ilk önce Program Akreditasyonu ve Kurumsal Akreditasyon hakkında bilgi verdi ve kaliteye giden yolun sürekli iyileştirme çalışmalarından geçtiğini, tüm süreçlerde PUKÖ döngüsünün kapatılması gerektiğini ve iyileştirme çalışmaları planlarken, uygularken ve kontrol ederken iç ve dış paydaşların görüşlerinin alınmasının ne denli önemli olduğunu vurguladı. Bu bağlamda daha önce Eğitim Fakültesi idari personeline uygulanan memnuniyet anketinin sonuçları üzerinde durularak gelişmeye açık yönler belirlendi ve hep birlikte çözüm önerileri geliştirilmeye çalışıldı. Özlük İşleri, Öğrenci İşleri, Bölüm Sekreterlikleri, Satın Alman, Muhasebe, Evrak Kayıt Bürolarında iyileştirme çalışmalarının belli bir takvim doğrultusunda tamamlanması yönünde karar alındı.
Ek Resimler
Bu içerik 02.11.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 237 kez okundu.