2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi

Resim


Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Eğitim Fakültelerinin eğitim programlarında yer alan; haftada 1 teorik, 2 uygulama saatinden oluşan bir derstir. 2010 yılında hazırlanmış olan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi doğrultusunda yürütülmektedir. Trakya Üniversitesinde Topluma Hizmet Uygulamaları derslerini planlamak, yürütmek ve dönem sonunda projelerle ilgili bir havuz oluşturmak amacıyla T.Ü. Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörler Kurulu ilk defa 2019-2020 eğitim öğretim yılında kurulmuş olup çalışmalarına başlamıştır. 11. 02. 2020 tarihinde yapılan ilk toplantıda Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin yönergeye uygun planlanması ve yürütülmesi için bir iş akış şeması oluşturulmuş, her birimin aynı standartta formlar ile dersi planlaması, yürütmesi ve değerlendirmesi için kararlar alınmış, web sayfasında projeler ile ilgili bir havuz oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında ayrıca dersin yürütülmesinde uyulması gereken esasları öğrencilere duyurmak ve dersi ilk defa üstlenecek olan öğretim elemanlarına yol göstermek amacıyla PPT formatında bir doküman hazırlanmıştır.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi ile ilgili güz döneminde yapılacak olan işlerle ilgili öğretim elemanlarımıza, öğrenci işlerine ve öğrencilerimize yardımcı olmak üzere Topluma Hizmet Uygulamaları Rehberi (Eylül, 2022) hazırlanmış olup, 14 hafta süresince yapılacak olan konu başlıklarına ve kullanılacak formlara yer verilmiştir.

Türkçe Öğretmenliği Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Grupları

İngilizce  Öğretmenliği Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Grupları


Arşiv:
* 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Projeleri
* 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi
* 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Öğrenci Grupları
2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Talimatları
2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Projeleri
2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Projeleri

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Talimatları
* 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Talimatları
2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Projeleri

Bu içerik 16.09.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 1719 kez okundu.