Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik uygulaması ve muadili dersler, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında veya bir kurumda deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesini hedefleyen derslerdir.

 COVID-19 salgını nedeniyle Üniversitemizde eğitim ve öğretim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Trakya Üniversitesinin 15. 02. 2021 tarihli Senato toplantısında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi derslerinin Fakültemizde uzaktan eğitim (eşzamanlı-çevrimiçi) yöntemi ile yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar gereği okullar veya çeşitli kurumlar ile işbirliği içerisinde yürütülen hem teorik hem uygulaması olan derslerin de uzaktan eğitim ile dijital ortamda yürütülmesini gerektirmektedir. 15. 02. 2021 tarihli Senato kararında, “Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uzaktan öğretim ile yapılacak teorik derslerde devam şartı aranmayacak olup; pratik, uygulama v.b. dersler için birim Yönetim Kurullarınca karar verilerek web sitelerinde duyurulacak” ibaresi de yer almaktadır. Bu bağlamda 25. 02. 2021 Tarihli Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Kararı ve Yönetim Kurulu Kararı ile Öğretmenlik Uygulaması ve benzeri bazı dersler için devam şartı aranması kararlaştırılmış olup devam şartı aranacak olan dersler Eğitim Fakültesi web sayfasında duyurulmuştur (Daha fazla bilgi için tıklayınız). Hem teorik, hem uygulaması olan Öğretmenlik Uygulaması benzeri dersler 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Kılavuzu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 09. 02. 2021 tarihli ve 20375023 sayılı yazısı ve uzaktan eğitim sürecinde yapılacak olan işler ile ilgili öğretim elemanlarımıza, okul uygulama öğretmenlerine ve öğrencilerimize yardımcı olmak üzere hazırlanan Uzaktan Eğitim Rehberleri doğrultusunda yürütülecektir. Rehberde, 1.-14. haftalarda işlenecek olan konular ve öğrencilerin yapacağı ödevler ve etkinlikler belirlenirken daha önce örgün eğitim için belirlenen konu ve kazanımlar dikkate alınmıştır. Sürecin hangi ilkeler doğrultusunda yürütüleceği rehberlerde ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır. Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi benzeri derslerin teorik saatlerinde öğretim elemanları Microsoft Teams’de öğrencilere tanımlı ekiplerde ders verecek, uygulamalar ise öğretmen adaylarının okul uygulama öğretmeninin ders vereceği dijital ortamdaki derslerine dahil olması suretiyle yürütülecektir.

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri için gerekli belgelere, rehberlere, örnek dosyalara ve dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

2020-2021 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE İl MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARDA VEYA ÇEŞİTLİ KURUMLARDA UYGULAMALI DERSLER

 

Dersin Adı

Dersi Alacak Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Lisans Programı

Dönemi

Kredisi

T-U-K

Uzaktan Eğitim Rehberi

Gruplar

Okul Deneyimi

Sınıf Öğretmenliği

Bahar

1-4-3

(link)

-

Öğretmenlik Uygulaması II

Sınıf Öğretmenliği

 

2-6-5

(link)

(link) 

Öğretmenlik Uygulaması II

Okul Öncesi Öğretmenliği

Bahar

2-6-5

(link)

(link)

Öğretmenlik Uygulaması II

Zihin Engelliler Öğretmenliği

Bahar

2-8-6

(link)

(link

Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması

Özel Eğitim Öğretmenliği

Bahar

2-8-6

(link)

 (link)

Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem

Özel Eğitim Öğretmenliği

Bahar

1-4-3

(link)

(link)

Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi

Özel Eğitim Öğretmenliği

Bahar

1-4-3

(link)

(link)

Öğretmenlik Uygulaması (Genel)

1) Fen Bilgisi Öğretmenliği

2) İlköğretim Matematik Öğret.

3) Türkçe Öğretmenliği

4) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

5) İngilizce Öğretmenliği

6) Almanca Öğretmenliği

7) Bilgisayar ve Öğretim Tek. Öğret.

8) Müzik Öğretmenliği

9) Resim-İş Öğretmenliği

Bahar

 

2-6-5

(link)

1)  (link)

2) (link)

3) (link)

4) (link)

5) (link)

6) (link)

7) (link)

8) (link)

9) (link)

Kurum Deneyimi

RPD

Bahar

1-4-3

(link)

-

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

RPD

Bahar

1-4-3

(link)

(link
UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER

 • * Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 09. 02. 2021 tarihli ve E-24571140-399-20375023 sayılı yazısı tıklayınız
 • * Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığının 75850160-104.0107.01.-E.63930 Sayılı ve 7. 10. 2020 Sayılı Yazı tıklayınız
 • * Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 43501582-399-E.14013072 Sayılı ve 2. 10. 2020 Sayılı Yazı tıklayınız
 • * Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 31666252-399-E.13281227 Sayılı ve 23. 09. 2020 Sayılı Yazı tıklayınız

MEVZUAT

 • * Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Uygulama Kılavuzu  için tıklayınız (MEB Mevzuat Tebliğler Dergisi EKİM 1998/2493, 04/01/2010 tarihli ve B.08.0. ÖEG.0.13.01.02-380/01-08 sayılı Müsteşarlık Onayı ve 04/12/2012 tarihli ve 202434 sayılı Bakan Onayı)
 • * Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge (2018) için tıklayınız.

İŞ AKIŞ ŞEMASI VE ÖNEMLİ BELGELER

 • * Öğretmenlik Uygulaması İş Akış Çizelgesi için tıklayınız.
 • * Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Adımları için tıklayınız.
 • * Öğretmenlik Uygulaması Dersi Örnek Dosyaları için tıklayınız.
 • * Öğretmenlik Uygulaması Devam Çizelgesi için tıklayınız.
 • * Öğretmenlik Uygulaması Öğrencisi İş ve İşlemlerle ilgili formlar, bilgiler ve mevzuat için tıklayınız.

Arşiv:
Bu içerik 12.12.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 31864 kez okundu.