Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması


Okul Deneyimi ve Öğretmenlik uygulaması seminerleri/dersleri, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi için planlanan derslerdir.

Bu dönem COVID-19 salgını nedeniyle Üniversitemizde eğitim ve öğretim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Trakya Üniversitesinin 07. 09. 2020 tarihli senato toplantısında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi derslerinin Fakültemizde uzaktan eğitim (eşzamanlı-çevrimiçi) yöntemi ile yapılmasına karar verilmiştir. Bu durum okullar ile işbirliği içerisinde yürütülmesi öngörülen hem teorik hem de uygulaması olan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin de uzaktan eğitim ile dijital ortamda yürütülmesi gerekliliğini doğurmuştur. Belirtilen dersler kapsamında uzaktan eğitim sürecinde yapılacak olan işler ile ilgili öğretim elemanlarımıza, okul uygulama öğretmenlerine ve öğrencilerimize yardımcı olmak üzere rehberler hazırlanmıştır. Rehberlerde, 1.-14. haftalarda işlenecek olan konular ve öğrencilerin yapacağı ödevler ve etkinlikler belirlenirken daha önce örgün eğitim için belirlenen konu ve kazanımlar dikkate alınmıştır.

Öğretim elemanları, 1 saat Okul Deneyimi ve 2 saatlik Öğretmenlik Uygulaması teorik derslerinde her hafta ders programında belirlenen gün ve saatte Microsoft Teams’de sanal sınıfta rehberlerde yer alan konular ve belirlenen etkinlikleri esas alarak canlı ve çevrimiçi ders yapacaklardır. Ayrıca dersi PDF, WORD, PowerPoint, video vs. gibi farklı formatta materyaller ile destekleyecektir. Dersin uygulaması ise uygulama öğretmeninin uzaktan eğitim ile ders verdiği sınıfta dijital ortamda veya ödevlendirmeler ile gerçekleştirecektir.

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri için gerekli belgelere ve rehberlere erişim aşağıdaki bağlantılardan sağlanabilir.

UZAKTAN EĞİTİM REHBERLERİ

 • * Uzaktan Eğitim Sınıf Öğretmenliği Öğretmenlik Uygulaması I Rehberi tıklayınız
 • * Uzaktan Eğitim Okul Öncesi Öğretmenlik Uygulaması I Rehberi tıklayınız
 • * Uzaktan Eğitim Özel Eğitim Öğretmenlik Uygulaması I Rehberi tıklayınız
 • * Uzaktan Eğitim Okul Deneyimi (Genel) Rehberi tıklayınız
 • * Uzaktan Eğitim Okul Öncesi Okul Deneyimi Rehberi tıklayınız

UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER

 • * Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığının 75850160-104.0107.01.-E.63930 Sayılı ve 7. 10. 2020 Sayılı Yazı tıklayınız
 • * Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 43501582-399-E.14013072 Sayılı ve 2. 10. 2020 Sayılı Yazı tıklayınız
 • * Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 31666252-399-E.13281227 Sayılı ve 23. 09. 2020 Sayılı Yazı tıklayınız

MEVZUAT

 • * Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Uygulama Kılavuzu  için tıklayınız (MEB Mevzuat Tebliğler Dergisi EKİM 1998/2493, 04/01/2010 tarihli ve B.08.0. ÖEG.0.13.01.02-380/01-08 sayılı Müsteşarlık Onayı ve 04/12/2012 tarihli ve 202434 sayılı Bakan Onayı)
 • * Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge (2018) için tıklayınız.

İŞ AKIŞ ŞEMASI VE ÖNEMLİ BELGELER

 • * Öğretmenlik Uygulaması İş Akış Çizelgesi için tıklayınız.
 • * Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Adımları için tıklayınız.
 • * Öğretmenlik Uygulaması Dersi Örnek Dosyaları için tıklayınız.
 • * Öğretmenlik Uygulaması Devam Çizelgesi için tıklayınız.
 • * Öğretmenlik Uygulaması Öğrencisi İş ve İşlemlerle ilgili formlar, bilgiler ve mevzuat için tıklayınız.

OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI GRUP LİSTELERİ

Arşiv:
Bu içerik 12.12.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 11161 kez okundu.