Akademik Kadro

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Hasan ÖZGÜR

Görev : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1270
TÜ E-Posta : hasanozgur@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Teknoloji ve Öğrenme, Öğretim Tasarımı, Öğretmen Eğitimine Teknoloji Entegrasyonu, Dijital Ebeveynlik

Prof. Dr. Cem ÇUHADAR

Görev : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1159
TÜ E-Posta : cemcuhadar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : öğretmen eğitimine teknoloji entegrasyonu, teknoloji ve öğrenme, teknoloji felsefesi, düşünme becerileri ve öğretimi

Prof. Dr. Nilgün TOSUN

Görev : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1140
TÜ E-Posta : nilgunt@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Açık ve uzaktan eğitim, teknoloji temelli eğitim, dijital vatandaşlık becerileri, dijital okuryazarlıklar, güvenli sosyal ağ ve internet kullanımı, dijital ebeveynlik becerileri

Doç. Dr. Deniz Mertkan GEZGİN

Görev : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : mertkan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Cyberpsychology=Nomofobi, Internet ve Akıllı telefon bağımlılığı, Fear of Missing Out, Siber Zorbalık, Siber Aylaklık

Doç. Dr. Fatma AKGÜN

Görev : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : fatmaakgun@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : teknoloji entegrasyonu, eğitimsel internet uygulamaları, mobil haberleşme, güvenlik

Dr. Öğr. Üyesi Can MIHCI

Görev : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1139
TÜ E-Posta : canmihci@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Bilgisayar Bilimleri Eğitimi, Problem Çözmeye Dayalı Öğrenme Ortamları, Problem Kurma

Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLDAL

Görev : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hguldal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi,Yapay Zeka, Doğal Dil İşleme

Arş. Gör. Dr. Şenay OZAN DENİZ

Görev : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : senayozan@trakya.edu.tr

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Tuncer BÜLBÜL

Görev : EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
EĞITIM YÖNETIMI ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
EĞITIM YÖNETIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1244
TÜ E-Posta : tuncerbulbul@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Prof. Dr. Meltem ACAR GÜVENDİR

Görev : EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1276
TÜ E-Posta : meltemacar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim İstatistiği

Doç. Dr. Gökhan ILGAZ

Görev : EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1278
TÜ E-Posta : gokhani@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Fen eğitimi, eğitim programları ve öğretim

Doç. Dr. Zeynep AKKUŞ ÇUTUK

Görev : REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : zeynepacutuk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Psikoloji Danışma

Doç. Dr. Abdullah Faruk KILIÇ

Görev : EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1278
TÜ E-Posta : afarukkilic@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Psikometri, Faktör Analizi, Ölçek Geliştirme, Boyutluluk

Doç. Dr. Gül GÜLER

Görev : EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gulguler@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doç. Dr. Gül KURUM TİRYAKİOĞLU

Görev : EĞITIM YÖNETIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1264
TÜ E-Posta : gulkurum@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Eğitim Yönetimi, Eğitim Denetimi, Okul Yönetimi, Okul Öz-Değerlendirme

Doç. Dr. Levent VURAL

Görev : EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1304
TÜ E-Posta : leventvural@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Program geliştirme, öğrenme stil ve stratejileri

Doç. Dr. Seda DONAT BACIOĞLU

Görev : REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1300
TÜ E-Posta : sedadonatbacioglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Psikolojik danışma, çocuk ve ergen, şiddet ve saldırganlık

Doç. Dr. Tuğba TÜRK KURTÇA

Görev : REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1264
TÜ E-Posta : tugbaturk@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aslı KARTOL

Görev : REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aslikartol@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kenan ÖZDİL

Görev : EĞITIM YÖNETIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 2727
TÜ E-Posta : kenanozdil@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : EYTPE

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap AKTAŞ

Görev : EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehtapaktas@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yar Ali METE

Görev : REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : yaralimete@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması, Ekonomisi ve Denetimi

Öğr. Gör. Levent GÖLLER

Görev : REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1278
TÜ E-Posta : leventgoller@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Danışmanlık Psikolojisi, Eğitim Psikolojisi

Arş. Gör. Buse BAĞIŞLAYAN

Görev : EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : busebagislayan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Cengiz KESİMLİ

Görev : EĞITIM YÖNETIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cengizkesimli62@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Fatmagül GÜRBÜZ AKÇAY

Görev : REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fatmagulgurbuz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Arş. Gör. Gizem EKİCİ

Görev : REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gizemekici@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Tugay KAÇAK

Görev : EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : tugaykacak@trakya.edu.tr

GÜZEL SANATLAR EĞITIMI BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Aylin GÜRBÜZ

Görev : GÜZEL SANATLAR EĞITIMI BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1126
TÜ E-Posta : aylinbeyoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Resim, Baskıresim, Resim-İş Eğitimi, Temel Tasarım, Grafik

Doç. Dr. Figen GİRGİN

Görev : RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1172
TÜ E-Posta : figengirgin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Resim, Çağdaş Sanat, Sanat Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Osman MUSAOĞLU

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1182
TÜ E-Posta : osmanmusaoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Şan, Koro

Prof. Dr. Ayfer UZ

Görev : RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayferuz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Resim ve Resim Eğitimi

Doç. Dr. Gül SAKARYA

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1113
TÜ E-Posta : gulsakarya@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Keman Eğitimi

Doç. Dr. Mehtap KODAMAN

Görev : RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1170
TÜ E-Posta : mehtapkodaman@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

Dr. Öğr. Üyesi Özlem TUZCU

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : ozlemtuzcu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Piyano eğitimi, özdüzenlemeli öğrenme, öğrenme stilleri

Dr. Öğr. Üyesi Belgin UZUNOĞLU YEGÜL

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : belginuzunoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Öğretmen Yetiştirme, Müzik ve Hareket Eğitimi, Orff Schulwerk, Okul Öncesi Müzik Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Cansel ŞENOĞLU ÖZDEMİR

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : canselsenogluozdemir@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Klasik Gitar Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Lale ASLAN

Görev : RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1179
TÜ E-Posta : laleaslan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sanat Eğitimi, Çağdaş Sanat

Öğr. Gör. Gizem KARAGÖZ

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : gizemkaragoz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Flüt Eğitimi, Batı Müziği Tarihi, Müzik Teorisi, Orkestra ve Oda Müziği Yönetimi, Sosyomüzikoloji

Öğr. Gör. Ömer ÇOBAN

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1150
TÜ E-Posta : omercoban@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Piyano Eğitimi

Öğr. Gör. Zübeyde OMURTAY

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1205
TÜ E-Posta : zubeydeom@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Şan

Arş. Gör. Dr. Suzan ARSLAN

Görev : RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1220
TÜ E-Posta : suzanarslan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Görsel Sanatlar, Görsel Sanatlar Eğitimi, Grafik Tasarım Eğitimi

Arş. Gör. Cengizhan ŞİRİN

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1149
TÜ E-Posta : cengizhansirin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Müzik Teorisi, Piyano

Görev : RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sahinmammadov@trakya.edu.tr

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Eylem BAYIR

Görev : MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1215
TÜ E-Posta : eylembayir@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Fen Eğitimi, Kimya Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Funda Gündoğdu ALAYLI

Görev : MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : fundagundogdu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : matematik eğitimi

Prof. Dr. İsmail KILIÇ

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1303
TÜ E-Posta : ismailk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kimya, Biyokimya, Kimya Eğitimi, Fen Eğitimi

Doç. Dr. Murat ÇELTEK

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : mceltek@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Moleküler Dinamik Simülasyon, Metalik Sıvılar ve Camlar, Nanoparçacıklar

Doç. Dr. Hüsnüye DURMAZ

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1305
TÜ E-Posta : husniyedurmaz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Fizikokimya, Kimya Eğitimi

Doç. Dr. Mehpare SAKA MELEN

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : msaka@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Fen eğitimi

Doç. Dr. Nuran EKİCİ

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1231
TÜ E-Posta : nuranekici@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hücre Biyolojisi, Bitki Embriyolojisi

Doç. Dr. Nurcan ÖZKAN

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1257
TÜ E-Posta : nurcanozkan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Genel Biyoloji, Limnoloji, Çevre Bilimi

Doç. Dr. Sertaç ARABACIOĞLU

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : sertacarabacioglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sorgulama temelli bilim eğitimi, Hizmet içi öğretmen mesleki gelişimi, Fen eğitimine teknoloji entegrasyonu

Dr. Öğr. Üyesi Dilek GİRİT YILDIZ

Görev : MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1206
TÜ E-Posta : dilekgirit@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Matematik Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Emrah OĞUZHAN DİNÇER

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : eoguzhan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZYILDIRIM

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : hozyildirim@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Fen eğitimi,kimya eğitimi,Organik sentez,polimer sentezi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZKAN

Görev : MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1284
TÜ E-Posta : mustafaozkan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi, Cebirsel Kodlama Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeki AYDOĞDU

Görev : MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1271
TÜ E-Posta : mzekiaydogdu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Matematik Eğitimi

Öğr. Gör. Serpil BULUT

Görev : MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1225
TÜ E-Posta : serpilbulut@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Matematik, Program Geliştirme

Arş. Gör. Dr. Zehra Betül ALP

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : zbetulalp@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Fen Eğitimi

Arş. Gör. Sefa UYANIK

Görev : MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sefauyanik@trakya.edu.tr

ÖZEL EĞITIM BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Mehmet YAVUZ

Görev : ÖZEL EĞITIM BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞITİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞITİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehmetyavuz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : otistik çocuklar, zihin engelli çocuklar

Dr. Öğr. Üyesi Aynur GICI VATANSEVER

Görev : ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞITİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : aynurgvatansever@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Otizm Spektrum Bozukluğu, Aile Eğitimi, Aile Koçluğu, OSB'li Bireylerde Ortak Dikkat Becerilerinin Geliştirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Dilber TEZEL

Görev : ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞITİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : dilbertezel@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Özel Eğitim, Erken Çocukluk, Aile Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Feyza Nazan GÜNDÜZ

Görev : ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞITİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 90 28 » Dahili : 5
TÜ E-Posta : feyzanazangunduz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selmin ÇUHADAR

Görev : ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞITİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : selmincuhadar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Özel eğitimde yardımcı teknolojilerin kullanımı, Bilimsel dayanaklı uygulamalar, Otizm

Arş. Gör. Dr. Mehmet Oğuz GÜNŞEN

Görev : ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞITİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1209
TÜ E-Posta : moguzgunsen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Veli Emre KURTÇA

Görev : ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞITİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1207
TÜ E-Posta : emrekurtca@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Zekiye Hande YILMAZ

Görev : ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞITİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1270
TÜ E-Posta : zhandeunal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Damla ÇETİN

Görev : ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞITİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1267
TÜ E-Posta : damlacetin2@trakya.edu.tr

Görev : ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞITİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ssanemzafer1@trakya.edu.tr

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU

Görev : TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : yfazlioglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Erken Çocukluk Eğitimi, OSB'li çocuklar eğitimleri, Duyusal Yaklaşımlar, Çok kültürlülük

Prof. Dr. İbrahim COŞKUN

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1272
TÜ E-Posta : ibrahimcoskun@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İlkokuma Yazma Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Okuma ve Yazma Güçlükleri, Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim, Araştırma Teknikleri, Nitel Araştırmalar

Doç. Dr. Şenay BULUT PEDÜK

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1176
TÜ E-Posta : senaybulutpeduk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Gelişimi

Prof. Dr. Emine AHMETOĞLU

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1212
TÜ E-Posta : emineahmetoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : ÇOCUK GELİŞİMİ, ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ, ÖZEL EĞİTİM

Prof. Dr. Zülfiye Gül ERCAN

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1236
TÜ E-Posta : zgulercan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Erken Çocukluk eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Görsel Algılama

Doç. Dr. Ezgi AKŞİN YAVUZ

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1297
TÜ E-Posta : ezgiaksin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : erken çocukluk dönemi, bilişsel işlevler, dinamik değerlendirme, okul olgunluğu

Doç. Dr. Fatih DERELİ

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : fatihdereli@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Okul Öncesi Eğitim, Üstün Yetenekli Çocuklar

Doç. Dr. Ömer ERBASAN

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1255
TÜ E-Posta : omererbasan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İlk okuma yazma öğretimi, Türkçe öğretimi, Çocuk edebiyatı, Sınıf öğretmeni yetiştirme

Doç. Dr. Ramazan DİVRİK

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1232
TÜ E-Posta : ramazandivrik@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İlkokul Matematik Eğitimi, Sınıf Öğretmeni Yetiştirme, Özel Yetenekli Öğrenciler

Doç. Dr. Şahin DÜNDAR

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1253
TÜ E-Posta : sahindundar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sınıf Öğretmeni Yetiştirme, Hayat Bilgisi Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi

Doç. Dr. Yakup BURAK

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1137
TÜ E-Posta : yakupburak@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kaynaştırma Eğitimi, Erken Çocuklukta Özel Eğitim

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Selçioğlu DEMİRSÖZ

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1234
TÜ E-Posta : ebruselcioglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : DRAMA, MÜZİK ÖĞRETİMİ

Dr. Öğr. Üyesi Emine Pınar PAKSUZ

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : epinarpaksuz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Biyoloji, Histoloji, Embriyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah AÇAR GÜNŞEN

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : gulsahacar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, STEM Yaklaşımı, NOS, Sorgulayıcı-Araştırma (Inquiry), Fen Eğitimi Öz-Yeterlik İnancı

Dr. Öğr. Üyesi Özlem DÖNMEZ

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ozlemdonmez@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Erken çocukluk eğitimi, okul öncesi eğitim, aile eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Serbülent PAKSUZ

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : serpaksuz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Biyoloji, Zooloji, Ekoloji, Chiroptera

Dr. Öğr. Üyesi Veysi AKIN

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1232
TÜ E-Posta : veysiakin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : TC Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Yücel Atila ŞEHİRLİ

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1255
TÜ E-Posta : yatilasehirli@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Öğretimi, Tarih, Tarih Eğitimi ve Öğretimi, Türk Eğitim Tarihi, Terör, Bölücü Terör

Arş. Gör. Bahar DAĞ

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : bahardag@trakya.edu.tr

Arş. Gör. İlyas SÖNMEZ

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1137
TÜ E-Posta : ilyassonmez@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Nalan ÇEVİK

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1230
TÜ E-Posta : nalancevik@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İlkokuma Yazma Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Sınıf Öğretmeni Yetiştirme

Arş. Gör. Sema Duran BAYTAR

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1138
TÜ E-Posta : semaduran@trakya.edu.tr

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Muharrem ÖZDEN

Görev : TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : muharremozden@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türkçe, İletişim, Diksiyon, Beden Dili

Doç. Dr. Musa ULUDAĞ

Görev : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1204
TÜ E-Posta : muludag@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : COĞRAFYA,KUATERNER JEOMORFOLOJİSİ, SELLER VE TAŞKINLAR

Doç. Dr. Nesrin GÜNAY

Görev : TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : nesringunay@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yeni Türk Dili

Doç. Dr. Sabri Can SANNAV

Görev : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1248
TÜ E-Posta : sabricansannav@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yakınçağ Tarihi

Doç. Dr. Sümeyye KONUK

Görev : TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1131
TÜ E-Posta : sumeyyekonuk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türkçenin ana dil olarak öğretimi, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, öğretmen yetiştirme

Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜNAY

Görev : TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : fatihgunay@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Eski Türk Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Emel SİLAHSIZOĞLU CHASAN

Görev : TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emelsilahsizoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türkçe Eğitimi, Edebiyat Kuramları

Dr. Öğr. Üyesi Erhan VATANSEVER

Görev : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1139
TÜ E-Posta : erhanvatansever@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : TARİH, GENEL TÜRK TARİHİ, BALKAN TARİHİ, TÜRK EĞİTİM TARİHİ

Dr. Öğr. Üyesi Tuncay ÖZTÜRK

Görev : TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1307
TÜ E-Posta : tuncayozturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yeni Türk Edebiyatı

Öğr. Gör. Tonguç BAŞARAN

Görev : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1260
TÜ E-Posta : tongucb@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Cansu ÇETİNKAYA AYDOĞDU

Görev : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1131
TÜ E-Posta : cansucetinkaya@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Eğitimde Yaratıcı Drama

Arş. Gör. Ertuğrul Alper KURBAN

Görev : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1131
TÜ E-Posta : ealperkurban@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Coğrafya Eğitimi

Arş. Gör. Ezgi AVCI

Görev : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1131
TÜ E-Posta : ezgiavci76@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sosyal Bilgiler Eğitimi

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Muhlise Coşgun ÖGEYİK

Görev : YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : muhlisecosgun@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Dil Öğretimi, Öğretmen Yetiştirme

Prof. Dr. Hikmet ASUTAY

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1164
TÜ E-Posta : asutay@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Alman Dili ve Edebiyatı, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı, Çeviri

Prof. Dr. Emre GÜVENDİR

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emreguvendir@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : study abroad, second language acquisition

Prof. Dr. Handan KÖKSAL

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : handankoksal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yabancı Dil olarak Almanca Eğitimi, Öğrenme Stratejileri, Okuma Eğitimi, Dilbilim.

Prof. Dr. Sevinç MADEN

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 214 57 12 » Dahili : 1122
TÜ E-Posta : sevincmaden@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Alman Dili ve Eğitimi, Filoloji

Doç. Dr. Kutay UZUN

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : kutayuzun@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yabancı Dil Eğitimi, Akademik Yazma Becerileri, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı, Eğitimsel Veri Madenciliği

Doç. Dr. Selma AKOL GÖKTAŞ

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1154
TÜ E-Posta : selmaakol@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yabancı Dil Olarak Almanca, Alman Dili Eğitimi, Metin Dilbilimi, Dilbilim, Derlem Dilbilimi, Okuma Eğitimi

Doç. Dr. Yıldırım TUĞLU

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1152
TÜ E-Posta : yildirimtuglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi

Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü CEYLAN

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1163
TÜ E-Posta : husnuceylan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Dilbilim,Dil Edinimi,Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşımlar,Çeviri,Dünya İngilizceleri

Dr. Öğr. Üyesi Sinem DOĞRUER

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1152
TÜ E-Posta : sinemdogruer@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri, Söylem Çözümlemesi, Öğretmen Yetiştirme

Öğr. Gör. Dr. Coşkun DOĞAN

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1176
TÜ E-Posta : coskundogan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Almanca Dilbilgisi, Çocuklara Yabancı Dil, Kamu Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması, Çeviri, Kültür,

Öğr. Gör. Dr. Sezgin KONDAL

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1158
TÜ E-Posta : sezginkondal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yabancı Dil eğitimi, anlatım becerileri, sözlü iletişim becerileri

Öğr. Gör. Firdevs SELVİLİ

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1174
TÜ E-Posta : firdevsselvili@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Dilbilgisi, Dilbilim, Yabancı Dilde Sınav Hazırlama & Değerlendirme

Öğr. Gör. Hasan ISLATTI

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hasanislatti@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nur ERDEM CEBECİ

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1171
TÜ E-Posta : nurcebeci@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi, Özel Eğitim, Üstün yeteneklilerin eğitimi, P4C (Çocuklar için Felsefe)

Öğr. Gör. Şaziye ALKAYALAR

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 210 80 08 » Dahili : 1143
TÜ E-Posta : saziyealkayalar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yazma Becerileri,Dinleme Becerileri,Öğretmenlik Uygulaması

Arş. Gör. Dr. Esin AKYAY ENGİN

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1158
TÜ E-Posta : esinengin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yabancı Dil Öğretimi, Öğretmen Yetiştirme

Arş. Gör. Dr. Işıl Gamze YILDIZ

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1171
TÜ E-Posta : igamzeyildiz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi

Arş. Gör. Binnur ARABACI CANDAN

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : binnurarabaci1@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yabancı Dil Olarak Almanca Eğitimi

Arş. Gör. Rahim ŞENTÜRK

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1178
TÜ E-Posta : rahimsenturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Foreign language education, language acquisition, communicative grammar teaching