Akademik Kadro

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Cem ÇUHADAR

Görev : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1159
TÜ E-Posta : cemcuhadar@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Nilgün TOSUN

Görev : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1140
TÜ E-Posta : nilgunt@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Deniz Mertkan GEZGİN

Görev : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : mertkan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Fatma AKGÜN

Görev : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : fatmaakgun@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hasan ÖZGÜR

Görev : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1266
TÜ E-Posta : hasanozgur@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLDAL

Görev : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hguldal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Can MIHCI

Görev : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1139
TÜ E-Posta : canmihci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Şenay OZAN DENİZ

Görev : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : senayozan@trakya.edu.tr

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Tuncer BÜLBÜL

Görev : EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
EĞITIM YÖNETIMI ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
EĞITIM YÖNETIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1244
TÜ E-Posta : tuncerbulbul@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gökhan ILGAZ

Görev : EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1278
TÜ E-Posta : gokhani@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Meltem Acar GÜVENDİR

Görev : EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1276
TÜ E-Posta : meltemacar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Zeynep AKKUŞ ÇUTUK

Görev : REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : zeynepacutuk@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Levent VURAL

Görev : EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1304
TÜ E-Posta : leventvural@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Seda Donat BACIOĞLU

Görev : REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1300
TÜ E-Posta : sedadonatbacioglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Tuğba TÜRK KURTÇA

Görev : REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1264
TÜ E-Posta : tugbaturk@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Birol YİĞİT

Görev : EĞITIM YÖNETIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1274
TÜ E-Posta : birolyigit@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gül KURUM TİRYAKİOĞLU

Görev : EĞITIM YÖNETIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1264
TÜ E-Posta : gulkurum@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kenan ÖZDİL

Görev : EĞITIM YÖNETIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 2727
TÜ E-Posta : kenanozdil@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yar Ali METE

Görev : REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : yaralimete@trakya.edu.tr

Dr. Banu YAMAN ORTAŞ

Görev : EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1247
TÜ E-Posta : banuyaman@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Levent GÖLLER

Görev : REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1278
TÜ E-Posta : leventgoller@trakya.edu.tr

GÜZEL SANATLAR EĞITIMI BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Aylin GÜRBÜZ

Görev : GÜZEL SANATLAR EĞITIMI BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1126
TÜ E-Posta : aylinbeyoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Figen GİRGİN

Görev : RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1172
TÜ E-Posta : figengirgin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Osman MUSAOĞLU

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1182
TÜ E-Posta : osmanmusaoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ayfer UZ

Görev : RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayferuz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehtap KODAMAN

Görev : RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1170
TÜ E-Posta : mehtapkodaman@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özlem TUZCU

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : ozlemtuzcu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Belgin UZUNOĞLU YEGÜL

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : belginuzunoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cansel ŞENOĞLU ÖZDEMİR

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : canselsenogluozdemir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gül SAKARYA

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1113
TÜ E-Posta : gulsakarya@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Lale ASLAN

Görev : RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1179
TÜ E-Posta : laleokyay@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gizem KARAGÖZ

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : gizemkaragoz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ömer ÇOBAN

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1150
TÜ E-Posta : omercoban@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Shahin MAMMADOV

Görev : RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1129
TÜ E-Posta : sahinmammadov@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Zübeyde OMURTAY

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1205
TÜ E-Posta : zubeydeom@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Suzan ARSLAN

Görev : RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : suzanarslan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Cengizhan ŞİRİN

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1149
TÜ E-Posta : cengizhansirin@trakya.edu.tr

Görev : RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : serifebilgi@trakya.edu.tr

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Eylem BAYIR

Görev : MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1215
TÜ E-Posta : eylembayir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Funda Gündoğdu ALAYLI

Görev : MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : fundagundogdu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Murat ÇELTEK

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : mceltek@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hüsnüye DURMAZ

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1305
TÜ E-Posta : husniyedurmaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İsmail KILIÇ

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1303
TÜ E-Posta : ismailk@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nuran EKİCİ

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1231
TÜ E-Posta : nuranekici@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nurcan ÖZKAN

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1257
TÜ E-Posta : nurcanozkan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dilek GİRİT YILDIZ

Görev : MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1206
TÜ E-Posta : dilekgirit@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emrah OĞUZHAN DİNÇER

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : eoguzhan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZYILDIRIM

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : hozyildirim@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZKAN

Görev : MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1284
TÜ E-Posta : mustafaozkan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeki AYDOĞDU

Görev : MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1271
TÜ E-Posta : mzekiaydogdu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Serpil BULUT

Görev : MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1225
TÜ E-Posta : serpilbulut@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehpare SAKA

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : msaka@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Tuğba SOLAK

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : tugbakeser@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sefa UYANIK

Görev : MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sefauyanik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zehra Betül ALP

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : zbetulalp@trakya.edu.tr

ÖZEL EĞITIM BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Aynur GICI VATANSEVER

Görev : ÖZEL EĞITIM BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞITİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞITİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : aynurgvatansever@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dilber TEZEL

Görev : ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞITİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : dilbertezel@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAVUZ

Görev : ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞITİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehmetyavuz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selmin ÇUHADAR

Görev : ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞITİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : selmincuhadar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet Oğuz GÜNŞEN

Görev : ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞITİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1209
TÜ E-Posta : moguzgunsen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Veli Emre KURTÇA

Görev : ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞITİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1207
TÜ E-Posta : emrekurtca@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zekiye Hande YILMAZ

Görev : ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞITİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1270
TÜ E-Posta : zhandeunal@trakya.edu.tr

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU

Görev : TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : yfazlioglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İbrahim COŞKUN

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1272
TÜ E-Posta : ibrahimcoskun@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Şenay BULUT PEDÜK

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1176
TÜ E-Posta : senaybulutpeduk@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Emine AHMETOĞLU

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1212
TÜ E-Posta : emineahmetoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Şahin DÜNDAR

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1253
TÜ E-Posta : sahindundar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Zülfiye Gül ERCAN

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1236
TÜ E-Posta : zgulercan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ebru SELÇİOĞLU DEMİRSÖZ

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1234
TÜ E-Posta : ebruselcioglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emine Pınar PAKSUZ

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : epinarpaksuz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi AKŞİN YAVUZ

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1297
TÜ E-Posta : ezgiaksin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatih DERELİ

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : fatihdereli@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serbülent PAKSUZ

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : serpaksuz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Veysi AKIN

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1232
TÜ E-Posta : veysiakin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yakup BURAK

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : yakupburak@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yücel Atila ŞEHİRLİ

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1255
TÜ E-Posta : yatilasehirli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Gülşah AÇAR GÜNŞEN

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : gulsahacar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. İlyas SÖNMEZ

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1137
TÜ E-Posta : ilyassonmez@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Nalan ÇEVİK

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1230
TÜ E-Posta : nalancevik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sema Duran BAYTAR

Görev : SINIF EĞİTİMİ ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1138
TÜ E-Posta : semaduran@trakya.edu.tr

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Muharrem ÖZDEN

Görev : TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : muharremozden@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Musa ULUDAĞ

Görev : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1204
TÜ E-Posta : muludag@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nesrin GÜNAY

Görev : TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : nesringunay@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sümeyye KONUK

Görev : TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1131
TÜ E-Posta : sumeyyekonuk@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜNAY

Görev : TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : fatihgunay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emel SİLAHSIZOĞLU CHASAN

Görev : TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emelsilahsizoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Erhan VATANSEVER

Görev : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1139
TÜ E-Posta : erhanvatansever@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can SANNAV

Görev : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1248
TÜ E-Posta : sabricansannav@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tuncay ÖZTÜRK

Görev : TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1307
TÜ E-Posta : tuncayozturk@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Tonguç BAŞARAN

Görev : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1260
TÜ E-Posta : tongucb@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Cansu ÇETİNKAYA AYDOĞDU

Görev : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cansucetinkaya@trakya.edu.tr

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Muhlise Coşgun ÖGEYİK

Görev : YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : muhlisecosgun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hikmet ASUTAY

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1164
TÜ E-Posta : asutay@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Handan KÖKSAL

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : handankoksal@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mukadder SEYHAN YÜCEL

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1167
TÜ E-Posta : mukadderseyhanyucel@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Sevinç MADEN

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 214 57 12 » Dahili : 1122
TÜ E-Posta : sevincmaden@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Emre GÜVENDİR

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emreguvendir@trakya.edu.tr

Doç. Selma DENEME

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1143
TÜ E-Posta : selmadeneme@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü CEYLAN

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1163
TÜ E-Posta : husnuceylan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selma AKOL GÖKTAŞ

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1154
TÜ E-Posta : selmaakol@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sinem DOĞRUER

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1152
TÜ E-Posta : sinemdogruer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım TUĞLU

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1152
TÜ E-Posta : yildirimtuglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Çağlayan KARAOĞLU BİRCAN

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1174
TÜ E-Posta : caglayan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Coşkun DOĞAN

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1176
TÜ E-Posta : coskundogan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Sezgin KONDAL

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1158
TÜ E-Posta : sezginkondal@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Firdevs SELVİLİ

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1174
TÜ E-Posta : firdevsselvili@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Hasan ISLATTI

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hasanislatti@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nur CEBECİ

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1171
TÜ E-Posta : nurcebeci@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Şaziye ALKAYALAR

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 210 80 08 » Dahili : 1143
TÜ E-Posta : saziyealkayalar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Esin AKYAY ENGİN

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1158
TÜ E-Posta : esinengin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Işıl Gamze YILDIZ

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1171
TÜ E-Posta : igamzeyildiz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Jale Aylin ÇELİK

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : jaleaylincelik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Melike BULUT ALBABA

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : melikebulut@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Binnur ARABACI

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : binnurarabaci1@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Rahim ŞENTÜRK

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1178
TÜ E-Posta : rahimsenturk@trakya.edu.tr

Görev : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : lutfiyecengizhan@trakya.edu.tr