Akreditasyon

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde akreditasyon çalışmaları Dekanımız Sayın Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN’in Eğitim Fakültesi Dekanı olarak 25 Ekim 2018 tarihinden itibaren atanması ile başlamış olup, ardından Akreditasyon Komisyonu ve Kalite Komisyonları kurulmuş ve 2019 yılının Ocak ayında EPDAD’a akreditasyon başvurusu yapılması ile akreditasyon çalışmaları başlatılmıştır. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2019 yılının Ocak ayında Almanca Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Eğitimi Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği olmak üzere 6 program ile başvuru yapılmıştır. Akreditason için başvuruda bulunulan programların bir kısmı Aralık 2019’da, bir kısmı Mart 2020 tarihlerinde değerlendirmeye tabi tutulmuş ve değerlendirme sonucunda 15.05.2020 tarihinde 5 lisans programı EPDAD tarafından akredite edilmişlerdir. Dekanımız Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Musa ULUDAĞ ve Doç. Dr. Levent VURAL ile birlikte Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından 15.05.2020 tarihinde akredite edilen programlar ile ilgili Fakültemiz beş Anabilim Dalı öğretim elemanlarını ziyaret ederek akreditasyon belgelerini takdim etmiştir. Almanca Öğretmenliği Lisans Programı Akreditasyon Belgesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet ASUTAY'a, Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Akreditasyon Belgesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eylem BAYIR'a, İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Akreditasyon Belgesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı ve İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhlise COŞGUN ÖGEYİK'e, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı Akreditasyon Belgesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aslıhan OSMANOĞLU'na ve Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı Akreditasyon Belgesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine AHMETOĞLU ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zülfiye Gül ERCAN'a verildi.2021 yılında Eğitim Fakültesi Akreditasyon Koordinatörlük görevi ile ilgili değişikliğe gidilerek Prof. Dr. İbrahim COŞKUN Fakülte Akreditasyon Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. 17.02.2022 tarihinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları neticesinde yeni dönem kalite ve iyileştirilmes çalışmaları başlatılmış olup, ara değerlendirme süreci ve yeni akreditasyon başvuruları için eylem planları geliştirilmiştir. 2020 yılında 3 yıllığına akredite olan İngilizce Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans programları ile ilgili ara değerlendirme yapılması için EPDAD’a 2022 yılının Ocak ayında başvuru yapılmış, 25 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen çevrimiçi değerlendirme sonucunda her iki program 2 yıl daha akredite edilerek akreditasyon süreleri 5 yıla çıkarılmıştır. 2022 yılının Ocak ayında akreditasyon için yeniden başvurusu yapılan Almanca Öğretmenliği Lisans Programı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans programı ve ilk defa akreditasyon için başvuruda bulunulan PDR, Resim-İş Öğretmenliği ve Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programları biri çevrimiçi (13 Mart 2023) diğeri yüz yüze (20 ve 21 Mart 2023) olmak üzere iki kademeli değerlendirmeye tabii olmuşlardır. Neticede 2022-2023 Akreditasyon Değerlendirme Dönemi sonucunda Fakültemizde 6 Lisans programı daha akredite olarak, akredite programların sayısı 8’e yükselmiştir. Sonuçlara göre Almanca Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği programlarımız 3 yıl (2026'ya kadar), ara değerlendirmeden geçen İngilizce Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarımız önceki 3 yıla ek olarak 2 yıl (2025'e kadar) EPDAD tarafından akredite edilmiştir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı (PDR) 2 yıllığına (2025'e kadar) akredite olmuştur. Dekanımız Sayın Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Şahin DÜNDAR ve Doç. Dr. Levent VURAL Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edilen Fakültemiz 8 Anabilim Dalı program sorumlusu öğretim elemanına aynı gün gerçekleştirilen Fakülte Yönetim Kurulu toplantısı sonrası akreditasyon belgelerini takdim etmişlerdir. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Akreditasyon Belgesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eylem BAYIR'a, İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Akreditasyon Belgesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı ve İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhlise COŞGUN ÖGEYİK'e, Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı Akreditasyon belgesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Figen GİRGİN'e, Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı Akreditasyon belgesi Özel Eğitim Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet YAVUZ'a, Almanca Öğretmenliği Lisans Programı Akreditasyon belgesi Almanca Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet ASUTAY'a, Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Akreditasyon Belgesi Temel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU'na, Eğitim Bilimleri Bölümü PDR Lisans Programı Akreditasyon Belgesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncer BÜLBÜL'e, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı Akreditasyon belgesi İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Funda GÜNDOĞDU ALAYLI'ya takdim edilmiştir.2023 yılının Ocak ayında 2023-2024 dönemi akreditasyon değerlendirme dönemi için EPDAD’a başvuruda bulunulan Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının akreditasyon değerlendirme süreci devam etmektedir.
Ek Resimler
Bu içerik 28.11.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 7231 kez okundu.