Akreditasyon

Resim
Türkiye'de doksanlı yıllarda yaygınlaşan kalite güvence sistemleri, toplumun çeşitli kurumsal yapılarında arzulanan hizmet standartlarına ulaşılmasında önemli araçlar teşkil edegelmişlerdir. Özellikle nitelikli insan gücü temin edebilmek ve toplumsal refahın sağlanmasını başarabilmek adına, ulusal eğitim sistemlerinde yüksek kalite seviyelerinin tesis edilebilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle yükseköğretim süreçlerinde ve özellikle de öğretmen yetiştirme programlarında bir akreditasyon ihtiyacı doğduğundan söz edilebilir. 2012 yılında kurulmuş olan Eğitim Fakülteleri Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD), günümüz itibarıyla Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilmiş en önemli kuruluştur. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, EPDAD'a akreditasyon müracaatında bulunmuş olup; kapsamlı ve titiz akreditasyon değerlendirme çalışmalarına 6 Anabilim Dalına mensup programları (Alman Dili Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Matematik Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği lisans programları) ile 2019-2020 Akademik yılı itibarıyla dahil edilmiştir. Akreditasyon süreci halen devam etmektedir.

EPDAD'ın Program Değerlendirme ve Akreditasyon Standartlarıın incelemek için tıklayınız.
Bu içerik 28.11.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 1268 kez okundu.