2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Okullarda RPD Uygulamaları 1 Dersleri

2018 yılında öğretmen yetiştirme programlarında, çağın gereksinimleri doğrultusunda kimi değişikliklere gidilmiş ve öğretmenlik alanlarının son sınıflarında öğretmenlik uygulaması dersi iki dönem olarak “Öğretmenlik Uygulaması 1”, “Öğretmenlik Uygulaması 2”, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD’nda “Okullarda RPD Uygulamaları 1” ve “Okullarda RPD Uygulamaları 2” şeklinde düzenlenmiştir. Bu dersler kapsamında gerçekleştirilen uygulama ve etkinlikler, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında veya bir kurumda deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesini hedefleyen derslerdir.

Üniversitemizde eğitim ve öğretim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 30.06.2022 tarih ve 16 no’lu senato kararları doğrultusunda,  2022-2023 eğitim-öğretim yılında derslerin akademik takvimde belirtilen süreden başlayarak yüz yüze ve tüm derslerde haftalık ders saatine uygun olarak yürütülmesi ve ders sürelerinin kısaltılmadan yapılması kararlaştırılmıştır. Yine bu kapsamda 15.08.2022 tarihli Yökseköğretim Kurulu kararınca da derslerin ilgili kurumlarda yüz yüze gerçekleştirilmesi ve tüm derslerde devam aranması  karara bağlanmış, uzaktan eğitim süreçlerinden destekleyici olarak yararlanılması öngörülmüştür.

Bu kararlar gereği okullar veya çeşitli kurumlar ile işbirliği içerisinde yürütülen hem teorik hem de uygulaması olan “Öğretmenlik Uygulaması 1” ve “Okullarda RPD Uygulamaları 1” derslerinin teorik ve uygulama kısımlarının diğer derslerde olduğu gibi yüz yüze gerçekleştirilecektir. Teorik derslerin yürütülmesinde; birliktelik sağlamak, öğretmen adayları ile fakülte öğretim elemanlarına yönlendirici ve rehberlik etmek amacıyla hazırlanan “uygulama rehberleri” nin güncellenmesi yoluna gidilmiş, rehberlerin hazırlanmasında geçmiş yılların deneyiminden ve YÖK tarafından hazırlanmış olan ilgili derslerin ders içeriklerinden yararlanılmıştır. Rehberlerde sürecin hangi ilkeler doğrultusunda yürütüleceği ayrıntılı bir biçimde açıklanmaya çalışılmıştır.

Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Okullarda RPD Uygulamaları 1 dersleri için gerekli belgelere, rehberlere, örnek dosyalara ve dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

2022-2023 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE İl MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARDA VEYA ÇEŞİTLİ KURUMLARDA UYGULAMALI DERSLER

Dersin Adı

Lisans Programı

Dönemi

Kredisi

T-U-K

Uygulama Rehberi

Gruplar

Öğretmenlik Uygulaması 1

Sınıf Öğretmenliği

Güz

2-6-5

(PDF)

(PDF)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Güz

2-6-5

(PDF)

(PDF)

Özel Eğitim Öğretmenliği

Güz

2-6-5

(PDF)

(PDF)

Alan öğretmenlikleri

Güz

2-6-5
(PDF)

Fen Bilgisi
İngilizce
Almanca
Matematik
Müzik
Resim-İş
Sosyal Bilgiler
Türkçe

Okullarda RPD Uygulamaları 1

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Güz

2-6-5


(PDF)


(PDF)

 


ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN DOKÜMANLAR

Trakya üniversitesi 30.06.2022 tarihli senato kararları için tıklayınız.
 
MEVZUAT
Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge (2021) için tıklayınız.
 
İŞ AKIŞ ŞEMASI VE ÖNEMLİ BELGELER
Öğretmenlik Uygulaması İş Akış Çizelgesi için tıklayınız.
Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Adımları için tıklayınız.
Öğretmenlik Uygulaması Devam Çizelgesi için tıklayınız.
Öğretmenlik Uygulaması Öğrencisi İş ve İşlemlerle ilgili formlar, bilgiler ve mevzuat için tıklayınız.
Bu içerik 05.09.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 9232 kez okundu.