Eğitim Fakültemiz Hakkında

Eğitim Fakültesi, 1969-1970 öğretim yılında öğrenim süresi 3 yıl olarak “ Edirne Eğitim Enstitüsü” adı altında öğrenime başlamış, Matematik ile Fen ve Tabiat bilgileri branşlarında eğitimini sürdürmüştür.Daha sonra bu iki branşta gece öğretimine geçilmiş 1978-1979 öğretim yılında öğrenim süresi 4 yıla çıkarılarak “Edirne Yüksek Öğretmen Okulu “ adını almıştır. 1981-1982 eğitim-öğretim yılında öğrenim süresi 2 yıla indirilmiş,41 sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Trakya Üniversitesi’ne bağlanarak “Edirne Eğitim Yüksekokulu” adını almıştır. 1989 - 1990 Eğitim - Öğretim yılından itibaren öğrenim süresi 4 yıla çıkarılan yüksekokulun adı, 11 Temmuz 1992 tarih ve 12281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile “Eğitim Fakültesi “ olarak değiştirilmiştir.
Ulaşım
Bu içerik 15.01.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 774 kez okundu.