Akademik Danışmanlık Birimi ve Danışmanlar

Değerli Akademik Danışmanlar ve Sevgili Öğrenciler,

Akademik Danışmanlık hizmetleri Üniversitemizde 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 22. maddesinde ve 14 Aralık 2017 tarihli ve 16 Sayılı T.Ü. Senato Toplantısında alınan 06 Numaralı Karar ile yürürlüğe giren Trakya Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi'nde de belirtildiği üzere akademik danışmanlarımız aracılığıyla sağlamaktadır. Bu güne kadar sunulan akademik danışmanlık hizmetleri ile ilgili öğretim elemanları ve öğrencilerden alınan geri bildirimler neticesinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında bir yenilik yapılarak Eğitim Fakültesi Akademik Danışmanlık Birimi kurulmuş,  Dr. Öğr. Üyesi Ezgi AKŞİN YAVUZ (Başkan), Dr. Öğr. Üyesi Gül SAKARYA (Üye) ve Öğr. Gör. Nur CEBECİ (Üye) öncülüğünde daha etkin bir danışmanlık hizmetinin verilebilmesi için çalışmalar başlatılmış, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik Danışmanlık El Kitabı hazırlanmıştır. Akademik danışmanlık ile ilgili yapılacak olan etkinliklerin belli bir takvim doğrultusunda yapılması planlanmış ve her yarıyıl sonunda öğrencilerden akademik danışmanlık ile ilgili görüş alınması hedeflenmiştir. Bu yeni eylem planı ile akademik danışmanlık sürecinde PUKÖ çevriminin kapatılması amaçlanmaktadır. Öğrenci görüşlerine uygun önlemler alınarak sürekli iyileştirme çalışmalarının gerçekleşmesi ilkesi benimsenmiştir.

Akademik Danışmanlık hizmetlerinin amacı; öğrenciyi eğitim-öğretim başta olmak üzere üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim, kariyer ve benzeri konularda yönlendirmek ve öğrenimi süresince izlemek, öğrenciyi her yarıyıl başında ders seçimi sürecinde bilgilendirmek, öğrencinin akademik durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirerek alması gereken dersine/derslerine onay vermek ve öğrencinin mezuniyeti ile ilgili gerekli işlemleri yürütmektir. Bu bağlamda sizlere yönelik hazırlanan materyaller aşağıda yer almaktadır:


Akademik Danışmanlık Birimi Üyeleri

Doç. Dr. Ezgi AKŞİN YAVUZ

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1297
TÜ E-Posta : ezgiaksin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : erken çocukluk dönemi, bilişsel işlevler, dinamik değerlendirme, okul olgunluğu