2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörler Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

15 Eylül 2022 tarihinde Fakültemiz 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörler Kurulu toplantısı Dekanlık binası Şehit Nefize Özsoy dersliğinde gerçekleştirildi.  Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN’in yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili iyi dilekleri ile başlanılan toplantıda hem geçmiş dönemin faaliyetleri hem de gelecek dönemin faaliyetleri ele alınarak değerlendirildi. Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih DERELİ tarafından 2021-2022 Topluma Hizmet Uygulamaları Bahar Dönemi Raporu sunuldu. Bir önceki dönem topluma hizmet uygulamaları projelerinin bir havuzda toplanması üzerine konuşulduğu hatırlatıldı. Bununla birlikte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şahin DÜNDAR “her anabilim dalı etkinlik havuzlarında yayınlanmalı ama başlık olarak değil, içerik hakkında açıklayıcı bilgiler de olmalı.” görüşünde bulundu. Fakültemizin web sayfasında dönemsel olarak tamamlanan uygulamaların yer aldığı, yönergelerin de bulunduğu toplantıda bir kez daha vurgulandı. Dr. Öğr. Üyesi Fatih DERELİ özet olarak üzerinde durulması gereken noktaların “bölüm koordinatörlerinin beşinci hafta Ek-4’ü, dönem sonunda Ek-5 ve Seçki Dosyalarını Microsoft Teams’e yüklemeleri ve her dönemin sonunda anabilim dallarının kendi sayfalarında proje etkinlik havuzu oluşturmaları gerektiğini, buna yönelik herkesin kullanabileceği ortak bir şablon belirlenip Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden gönderileceğini” belirtti. Ayrıca dönem sonu proje şenliklerinin tasarlanacağını da hatırlatarak sunumunu tamamladı. Toplantı görüş, öneri ve soru-cevap bölümleri ile sonlandırıldı.
Ek Resimler
Bu içerik 16.09.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 464 kez okundu.