Eğitim Fakültesi Uluslararasılaşma Süreci Toplantısı

Eğitim fakültesinin uluslararasılaşma süreci için 16.11.2022 tarihinde saat 12:30’da Dekan Vekili Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN, Erasmus Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Mukadder SEYHAN YÜCEL ve Uluslararası Yabancı Uyruklu Öğrenci Fakülte Danışmanı Doç. Dr. Seda Donat BACIOĞLU bir toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan bu toplantıda uluslararasılaşmayı içeren komisyonlar, uluslararası protokoller ve anlaşmalar, yabancı uyruklu öğretim elemanları, uluslararası uyruklu öğrenciler, uluslararası tanınırlığı olan programlar, uluslararası mezun öğrenciler, uluslararası kongre, sempozyum ve yayınlar gibi konu başlıkları ve alt başlıklar ile ilgili fakültedeki süreci tespit etmek ve iyileştirmek için görüş ve öneriler belirtilerek bu doğrultuda kararlar alındı.
Ek Resimler
Bu içerik 21.11.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 136 kez okundu.