Akademik Danışmanlık Birimi Toplantısı Gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi öğrencilerine etkili destek sağlayabilmek için akademik danışmanlık hizmetleri 2017 yılından beri Trakya Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi uyarınca yürütülmektedir.
Akademik Danışmanlık sürecini daha etkili kılmak ve etkin bir danışmanlık hizmeti sunmak adına 2022-2023 eğitim yılının başında her yıl olduğu üzere Fakültemizde görev yapan tüm akademik danışmanlar ile bir toplantı düzenlenmiştir.  Toplantı akabinde Trakya Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi gereği Eğitim Fakültesi Akademik Danışmanlık Birimi kurulmuş ve öğretim elemanları görevlendirilmiştir.
Akademik Danışmanlık Birim Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Akşin Yavuz ve üyeler Dr. Öğr. Üyesi Gül Sakarya ile Öğr. Gör. Nur Cebeci 2022-2023 eğitim öğretim yılında akademik danışmanlığın daha etkin yürütülebilmesi için bir el kitabı hazırlamış ve yıl boyunca gerçekleştirilecek çalışmaların yer aldığı bir takvim oluşturmuşlardır. Gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların etkili değerlendirilebilmesi için bir anket taslağı oluşturulmuştur.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik Danışmanlık El Kitabının ve akademik danışmanlık süreci ile ilgili öğrencilerden görüş almak üzere hazırlanan anketin tanıtılarak ilgili formlara dair görüş alınması amacıyla 15.11.2022 tarihinde saat 12:30’da Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda Akademik Danışmanlık toplantısı gerçekleştirilmiştir.  Hazırlanan dokümanlar paydaşlar ile paylaşılarak olumlu, olumsuz görüş bildirmeleri istenmiştir. Toplantı sırasında ve sonrasında öğretim elemanlarından alınan geri bildirimlere göre 18.11.2022 tarihinde el kitabı Trakya Üniversitesi Eğitim Komisyonunda görüşülmek ve Senatoda karara bağlanmak üzere son hali ile Rektörlüğe arz edilmiştir.
Ek Dosyalar
Ek Resimler
Bu içerik 23.11.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 106 kez okundu.