Fakültemiz Birim Kalite Komisyonu 2023 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birim Kalite Komisyonu, 2022 yılı Birim İç Değerlendirme Raporunu yazmak üzere 2023 yılının ilk toplantısını 13 Ocak 2023 tarihinde Cuma günü saat 10.30’da Dekanlık Binasında gerçekleştirdi. Dekan Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Levent VURAL ve Doç. Dr. Şahin DÜNDAR ve Fakülte Birim Kalite Komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Kalite ve Strateji Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sedef ZEYREKLİ YAŞ 2022 Birim İç Değerlendirme Raporunun nasıl yazılacağı, geçmiş yıl ile kıyaslandığında yeni yeni yazılacak olan raporun formatında ne tür değişikliler olduğu konusunda bilgi verdi. Toplantıda raporun yazımı ile ilgili komisyon alt ekipler kurularak, ekip başkanları belirlendi ve 2023 yılında hangi tarihlerde toplanılacağına dair bir takvim oluşturulması ve ilan edilmesi kararlaştırıldı. Çalışma takvimi Şubat ayından itibaren her ay ayda bir defa toplanılması şeklinde oluşturuldu. Toplantıda ayrıca 2022 yılında eylem planında hedeflenen eylemlerin ne oranda gerçekleştirildiğini rapor etmek ve 2023 yılında yeni hedefler belirlemek üzere alt ekipler ile çalışılmasına karar verildi. 
Ek Resimler
Bu içerik 17.01.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 124 kez okundu.