Eğitim Fakültesi Dış Paydaş Danışma Kurulu Toplantısı

Eğitim Fakültesi Dış Paydaş Danışma Kurulu üyeleri Doç. Dr. İsmail KILIÇ, Dr. Öğr. Üyesi Emel SİLAHSIZOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Ebru SELÇİOĞLU DEMİRSÖZ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAVUZ ve Dr. Öğr. Üyesi Yakup BURAK Dekanımız Prof. Dr. Sevinç MADEN başkanlığında, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şahin DÜNDAR ve Mezunlar ve Anketler Komisyon Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa ÖZKAN’ın da katılımı ile 12 Ekim 2022 tarihinde toplanarak 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda dış paydaşlara uygulanan anket sonuçları üzerinde durarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında veri toplama ve dış paydaşlar ile daha fazla iş birlikleri yapabilme konularında izlenecek yol haritasını belirlediler. Bu bağlamda 2022-2023 eğitim öğretim yılında paydaşlara uygulanan anketin verilerinin analizine, dış paydaş listesinin eksikliklerinin giderilmesine, anketin güncellenmesine, anketin daha geniş kitlelere uygulanabilmesi için farklı yöntemlere başvurulmasına ve dış paydaşlarla yüz yüze bir toplantı yapılarak aşağıda yer alan konu başlıklarının irdelenmesine karar verilmiştir.

    • Ortak proje fikirlerinin görüşülmesi,
    • Dış paydaş katılımlı kariyer günü organize edilmesi,
    • Ortak konferans, çalıştay, seminer vs. yürütülmesi,
    • Akademik çalışma yapılması,
    • Deneyim paylaşımı yapılması,
    • Çeşitli kurumlar ile olarak ortak çalışma yapılması ve halkın bilinçlendirilmesi faaliyetlerinin yapılması,
    • Çeşitli kurumlar ile farkındalık çalışmaları yapılması.

Ek Resimler
Bu içerik 12.10.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 225 kez okundu.