2023 Yılı Kalite Çalışmaları

Temel Mevzuat ve Belgeler

Kalite Güvencesi Kategorilerine Göre Gruplandırılmış Etkinlikler

Birim Değerlendirme/İzleme Raporları

Akreditasyon Çalışmaları

  1. Fakülte Akreditasyon Koordinatörü
  2. Fakülte Akreditasyon Komisyonu
  3. Fakülte Web Sayfası Akreditasyon Bölümü

AKREDİTASYON RAPORLARI
Bağlı alt birimlerimizden elde edilen öz değerlendirme raporları tabloda sunulduğu şekilde arşivlenmektedir.
2019 2020 2022 2023
İngilizce Öğretmenliği ABD Öz Değerlendirme Raporu EPDAD Değerlendirme Raporu Öz Değerlendirme Raporu EPDAD Değerlendirme Raporu
Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD Öz Değerlendirme Raporu EPDAD Değerlendirme Raporu Öz Değerlendirme Raporu EPDAD Değerlendirme Raporu
Almanca Öğretmenliği ABD Öz Değerlendirme Raporu EPDAD Değerlendirme Raporu Öz Değerlendirme Raporu EPDAD Değerlendirme Raporu
Sınıf Öğretmenliği ABD Öz Değerlendirme Raporu EPDAD Değerlendirme Raporu x Öz Değerlendirme Raporu
(EPDAD Değerlendirme süreci devam ediyor...)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD Öz Değerlendirme Raporu EPDAD Değerlendirme Raporu Öz Değerlendirme Raporu EPDAD Değerlendirme Raporu
Okul Öncesi Öğretmenliği ABD Öz Değerlendirme Raporu EPDAD Değerlendirme Raporu Öz Değerlendirme Raporu EPDAD Değerlendirme Raporu
Özel Eğitim Öğretmenliği ABD x x Öz Değerlendirme Raporu EPDAD Değerlendirme Raporu
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD x x Öz Değerlendirme Raporu EPDAD Değerlendirme Raporu
Resim-İş Öğretmenliği ABD x x Öz Değerlendirme Raporu EPDAD Değerlendirme Raporu

Oryantasyon ve Tanıtım Çalışmaları

Kamuoyunu Bilgilendirme

Bu içerik 16.02.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 522 kez okundu.