Anket Hazırlama ve Değerlendirme

Eğitim Fakültesi Anket Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu; 30.12.2020 tarihli Fakültemiz yönetim kurulu kararıyla kurulan Anketler ve Mezun İzleme Komisyonu Alt Kurulunun 24.05.2023 tarihli Eğitim Fakültesi Yönetim kurulu kararıyla iki ayrı komisyona ayrılmasıyla oluşturulmuştur. Anket Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonunda görev dağılımı;  Başkan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZKAN, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Kutay UZUN, Dekan Yardımcısı Yönetici Üye Doç. Dr. Levent VURAL , Raportör Arş. Gör. Dr. Mehmet Oğuz GÜNŞEN ve Anabilim dalları sorumlu üyeler Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLDAL,  Dr. Öğr. Üyesi Ramazan DİVRİK,  Dr. Öğr. Üyesi Fatih DERELİ,  Dr. Öğr. Üyesi Dilek GİRİT YILDIZ,  Dr. Öğr. Üyesi Selmin ÇUHADAR, Dr. Öğr. Üyesi Emel SİLAHSIZOĞLU, Doç. Dr. Zeynep AKKUŞ ÇUTUK, Dr. Öğr. Üyesi Çağlayan KARAOĞLU BİRCAN, Dr. Öğr. Üyesi Gül SAKARYA, Dr. Öğr. Üyesi Selma AKOL GÖKTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Mehpare SAKA, Dr. Öğr. Üyesi Erhan VATANSEVER, ve Doç. Dr. Figen GİRGİN olarak belirlenmiştir.
Anket Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu, öğrencilerimize, mezunlarımıza, akademik ve idari personel ile tüm iç ve dış paydaşlara uygulanan anketler ile Akreditasyon çalışmaları ve Kalite çalışmaları kapsamındaki komisyonlarımızın gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak ve fakültemiz anabilim dalları  olarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için hizmet etmektedir.

Anket Sonuçları:
  
Öğretmenlik Uygulaması Anket Sonuçları
   Öğretim Elemanı Ders Değerlendirme Anket Sonuçları
   Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları
   Uzaktan Eğitim Süreci Anket Sonuçları
  
Öğrenci Program Değerlendirme Anketi Sonuçları (Soru Bazlı) 2022

   Öğrenci Program Değerlendirme Anketi Sonuçları (Bölüm Bazlı) 2022
   İdari Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları 2022


Anket Raporları:
 
     2022-2023 Güz Dönemi Öğretim Elemanı Ders Değerlendirme Anketi Sonuç Raporu

   2022-2023 Güz Dönemi Uygulama Rehber Öğretmenleri Öğretmenlik Uygulaması 1  Değerlendirme Anketi Sonuç Raporu


  
Öğretim Elemanı, Ders Değerlendirme ve Öğrenci Program Değerlendirme Anketleri Sonu Raporu Kasım 2022

   
Anabilim Dalları Anket Sonuçları Özdeğerlendirme Raporu 2021


    Eğitim Fakültesi İç ve Dış Paydaş Anketi Sonuç Raporu

   2022 Yılı Lider Davranışı Değerlendirme Anketi Sonuç Raporu (Değerlendirilen Yönetici Dekan) Kasım 2022

  2022 Yılı Lider Davranışı Değerlendirme Anketi Sonuç Raporu (Değerlendirilen Yönetici Dekan Yardımcısı) Kasım 2022
Bu içerik 25.10.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 3894 kez okundu.