2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Okullarda RPD Uygulamaları 1 Dersleri

2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Öğretmenlik Uygulaması I ve Okullarda RPD Uygulamaları I Dersleri

2018 yılında öğretmen yetiştirme programlarında, çağın gereksinimleri doğrultusunda kimi değişikliklere gidilmiş ve öğretmenlik alanlarının son sınıflarında öğretmenlik uygulaması dersi iki dönem olarak “Öğretmenlik Uygulaması 1”, “Öğretmenlik Uygulaması 2”, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD’nda “Okullarda RPD Uygulamaları 1” ve “Okullarda RPD Uygulamaları 2” şeklinde düzenlenmiştir. Bu dersler kapsamında gerçekleştirilen uygulama ve etkinlikler, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında veya bir kurumda deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesini hedefleyen derslerdir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki Yükseköğretim kurumlarımızdaki son sınıf öğrencileri talepleri halinde bu derse halihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecekleri gibi sadece bu ders için özel öğrencilik başvurusu da yapabileceklerine dair açıklama kapsamında üniversitemize misafir olarak gelmek isteyen ve Öğretmenlik Uygulaması I dersini veya Okullarda RPD Uygulamaları I dersini almak isteyen öğrencilere yol gösterici olabilmek adına yayınlanın duyuruyu aşağıdaki Bağlantı Link Adresinde bulabilirsiniz (Bkz. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki Yükseköğretim kurumlarındaki “Öğretmenlik Uygulaması I” ve “Okullarda RPD Uygulamaları 1” derslerini 2023-2024 eğitim öğretim yılında misafir öğrenci olarak Trakya Üniversitesinden alacak öğrencilere duyuru metni için tıklayınız.

Teorik derslerin yürütülmesinde; birliktelik sağlamak, öğretmen adayları ile fakülte öğretim elemanlarına yönlendirici ve rehberlik etmek amacıyla hazırlanan “uygulama rehberleri” nin güncellenmesi yoluna yeniden gidilmiş, 2023-2024 eğitim öğretim yılı rehberlerinin hazırlanmasında geçmiş yılların deneyiminden ve YÖK tarafından hazırlanmış olan ilgili derslerin ders içeriklerinden yararlanılmıştır. Rehberlerde sürecin hangi ilkeler doğrultusunda yürütüleceği ayrıntılı bir biçimde açıklanmaya çalışılmıştır.

Öğretmenlik Uygulaması I ve Okullarda RPD Uygulamaları I dersleri için gerekli belgelere, rehberlere, örnek dosyalara ve dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

2023-2024 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE İl MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARDA VEYA ÇEŞİTLİ KURUMLARDA UYGULAMALI DERSLER

Dersin Adı

Lisans Programı

Dönemi

Kredisi

T-U-K

Uygulama Rehberi

Gruplar

 

Öğretmenlik Uygulaması 1

Sınıf Öğretmenliği

Güz

2-6-5

(PDF)

Tıklayınız

Okul Öncesi Öğretmenliği

Güz

2-6-5

(PDF)

Tıklayınız

Özel Eğitim Öğretmenliği

Güz

2-6-5

(PDF)

Tıklayınız

Alan öğretmenlikleri

Güz

2-6-5

(PDF)

Tıklayınız

Okullarda RPD Uygulamaları 1

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Güz

2-6-5

(PDF)

Tıklayınız

 


ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN DOKÜMANLAR
 
MEVZUAT
Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge (2021) için tıklayınız.
 
İŞ AKIŞ ŞEMASI VE ÖNEMLİ BELGELER
Öğretmenlik Uygulaması İş Akış Çizelgesi için tıklayınız.
Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Adımları için tıklayınız.
Öğretmenlik Uygulaması Devam Çizelgesi için tıklayınız.
Akran Değerlendirme Ölçeği için tıklayınız.
Öğretmenlik Uygulaması Öğrencisi İş ve İşlemlerle ilgili formlar, bilgiler ve mevzuat için tıklayınız.
Bu içerik 19.02.2024 tarihinde yayınlandı ve toplam 211 kez okundu.