2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Öğretmenlik Uygulaması 2 ve Okullarda RPD Uygulamaları 2

 
2018 yılında öğretmen yetiştirme programlarında, çağın gereksinimleri doğrultusunda kimi değişikliklere gidilmiş ve öğretmenlik alanlarının son sınıflarında öğretmenlik uygulaması dersi iki dönem olarak “Öğretmenlik Uygulaması 1”, “Öğretmenlik Uygulaması 2”, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD’nda “Okullarda RPD Uygulamaları 1” ve “Okullarda RPD Uygulamaları 2” şeklinde düzenlenmiştir. Bu dersler kapsamında gerçekleştirilen uygulama ve etkinlikler, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında veya bir kurumda deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesini hedefleyen derslerdir.
Üniversitemizde eğitim ve öğretim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Trakya Üniversitesinin 20.01.2022 tarihli senato kararları doğrultusunda,  2021-2022 eğitim-öğretim yılında derslerin akademik takvimde belirtilen süreden başlayarak yüz yüze ve yetkili kurullarca alınacak kararlar doğrultusunda da dönüşümlü ya da seyreltilmiş olarak yapılabilmesi kararlaştırılmıştır. Bununla birlikte MEB tarafından 27.01.2022 ve 03.02.2022 tarihlerinde yapılan basın açıklamasında da 07.02.2022 tarihinden itibaren tüm öğrenim düzeylerinde eğitimin haftada beş gün yüz yüze yapılacağı duyurulmuştur.
Bu kararlar gereği okullar veya çeşitli kurumlar ile işbirliği içerisinde yürütülen hem teorik hem de uygulaması olan “Öğretmenlik Uygulaması 2” ve “Okullarda RPD Uygulamaları 2” derslerinin uygulama kısımlarının ilgili kurumlarda yüz yüze gerçekleştirilmesi, 2 saatlik teorik kısımlarının yürütülmesi ise (çevrim içi veya yüz yüze) ilgili anabilim ve bölüm kurullarına bırakılması ve tüm derslerde devam aranması, 26.01.2022 tarihli Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu’nda da karara bağlanmıştır. Yine fakülte kurulu kararı doğrultunda vaka artışı nedeniyle okullarda tamamen uzaktan eğitime geçilmesi durumunda, öğretmen adaylarının okul uygulama öğretmenin çevrimiçi yürüteceği derslere dahil edilerek gözlem ve uygulamaların yürütülmesi kararlaştırılmıştır.
Teorik derslerin yürütülmesini gerek çevrim içi gerekse de yüz yüze gerçekleştirecek öğretmenlik programları için; birliktelik sağlamak, öğretmen adayları ile fakülte öğretim elemanlarına yönlendirici ve rehberlik etmek amacıyla bu dönem de “uygulama rehberleri”nin hazırlanması yoluna gidilmiş, rehberlerin hazırlanmasında geçmiş yılların deneyiminden ve YÖK tarafından hazırlanmış olan ilgili derslerin ders içeriklerinden yararlanılmıştır. Rehberlerde sürecin hangi ilkeler doğrultusunda yürütüleceği ayrıntılı bir biçimde açıklanmaya çalışılmıştır. Çevrimiçi olarak yürütülecek dersler, öğretim elemanları tarafından Microsoft Teams’de öğrencilere tanımlı ekipler üzerinden gerçekleştirilecek ve dersler kayıt altına alınacaktır.
Öğretmenlik Uygulaması 2 ve Okullarda RPD Uygulamaları 2 dersleri için gerekli belgelere, rehberlere, örnek dosyalara ve dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.
 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

2021-2022 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE İl MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARDA VEYA ÇEŞİTLİ KURUMLARDA UYGULAMALI DERSLER

Dersin Adı

Lisans Programı

Dönemi

Kredisi

T-U-K

Uygulama Rehberi

Gruplar

Öğretmenlik Uygulaması 2

Sınıf Öğretmenliği

Bahar

2-6-5

     (PDF)

         SINIF(PDF)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Bahar

2-6-5

     (PDF)

         OKUL(PDF)

Özel Eğitim Öğretmenliği

Bahar

2-6-5

     (PDF)           ÖZEL(PDF)Fen Bilgisi Öğretmenliği


Almanca Öğretmenliği


Müzik ÖğretmenliğiResim-İş ÖğretmenliğiTürkçe Öğretmenliği


İlköğretim
Matematik Öğretmenliği


Sosyal Bilgiler Sğretmenliği


İngilizce ÖğetmenliğiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bahar

2-6-5


Alan Öğretmenlikleri
(Genel)
  (PDF) FEN(PDF)

FEN ESKİPROGRAM(PDF)

 ALM(PDF)


 MÜZİK(PDF)

MÜZİK ESKİ PROGRAM(PDF)


 RESİM(PDF) TÜRKÇE(PDF)MATEMATİK(PDF)

MATEMATİK ESKİ PROGRAM(PDF)


 SOSYAL(PDF)

İNGİLİZCE
(PDF)

İNGİLİZCE ESKİ PROGRAM(PDF)
BİLGİSAYAR(PDF)

Okullarda RPD Uygulamaları 2

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Bahar

2-6-5

    (PDF)

          (PDF)

Okul ve Kurum Deneyimi 


Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem

Özel Eğitim Öğretmenliği

(1-4-3)---6


Özel Eğitim Okul ve Kurum Deneyimi Rehberi

Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem

 
(Özel Kurum)PDF)
 (Özel Gözlem)PDF)
2021-2021 ÖĞRETİM YILINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Trakya üniversitesi 20.01.2022 tarihli senato kararları için tıklayınız.
 
MEVZUAT
Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge (2021) için tıklayınız.
 
İŞ AKIŞ ŞEMASI VE ÖNEMLİ BELGELER
Öğretmenlik Uygulaması İş Akış Çizelgesi için tıklayınız.
Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Adımları için tıklayınız.
Öğretmenlik Uygulaması Devam Çizelgesi için tıklayınız.
Öğretmenlik Uygulaması Öğrencisi İş ve İşlemlerle ilgili formlar, bilgiler ve mevzuat için tıklayınız.
Bu içerik 07.02.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 6342 kez okundu.