Akademik Kadro


BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Gökhan ILGAZ

Görev : EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1278
TÜ E-Posta : gokhani@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Fen eğitimi, eğitim programları ve öğretim

Doç. Dr. Gül GÜLER

Görev : EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gulguler@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doç. Dr. Gül KURUM TİRYAKİOĞLU

Görev : EĞITIM YÖNETIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1264
TÜ E-Posta : gulkurum@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Eğitim Yönetimi, Eğitim Denetimi, Okul Yönetimi, Okul Öz-Değerlendirme

Arş. Gör. Gizem EKİCİ

Görev : REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gizemekici@trakya.edu.tr

GÜZEL SANATLAR EĞITIMI BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Gül SAKARYA

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1113
TÜ E-Posta : gulsakarya@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Keman Eğitimi

Öğr. Gör. Gizem KARAGÖZ

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : gizemkaragoz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Flüt Eğitimi, Batı Müziği Tarihi, Müzik Teorisi, Orkestra ve Oda Müziği Yönetimi, Sosyomüzikoloji

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

ÖZEL EĞITIM BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah AÇAR GÜNŞEN

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : gulsahacar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, STEM Yaklaşımı, NOS, Sorgulayıcı-Araştırma (Inquiry), Fen Eğitimi Öz-Yeterlik İnancı

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!