Akademik Kadro


BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Birol YİĞİT

Görev : EĞITIM YÖNETIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1274
TÜ E-Posta : birolyigit@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi

Dr. Banu Y. O.

Görev : EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1247
TÜ E-Posta : banuyaman@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Buse BAĞIŞLAYAN

Görev : EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : busebagislayan@trakya.edu.tr

GÜZEL SANATLAR EĞITIMI BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Belgin UZUNOĞLU YEGÜL

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : belginuzunoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Öğretmen Yetiştirme, Müzik ve Hareket Eğitimi, Orff Schulwerk, Okul Öncesi Müzik Eğitimi

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

ÖZEL EĞITIM BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Bahar DAĞ

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : bahardag@trakya.edu.tr

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Binnur ARABACI

Görev : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : binnurarabaci1@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yabancı Dil Olarak Almanca Eğitimi