Örnek Dilekçe ve Formlar

Dilekçe/Form Adı

Link

İlgili Mevzuat

Kayıt Dondurma Dilekçe Örneği

(link) 

Öğrenci El Kitabı EK 2. (sf. 43)

Mazeretli Kayıt Yenileme Dilekçe Örneği

(link)

Öğrenci El Kitabı EK 2. (sf. 43)

Derslerden Muafiyet İsteği - Ders İntibakı Dilekçe Örneği

(link)

Öğrenci El Kitabı EK 2. (sf. 43)

Muafiyet Formları1
NOT: Muafiyet için başvuruda bulunacağı derslerin içeriğinin uygun olması, AKTS kredisinin eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

SINIF
ÖĞR.

İNGİLİZCE ÖĞR.
ALMANCA ÖĞR.
RESİM
ÖĞR.

FEN BİLGİSİ ÖĞR.
OKUL ÖNCESİ ÖĞR.
SOSYAL BİLGİLER ÖĞR.
MÜZİK
ÖĞR.

TÜRKÇE ÖĞR.
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞR.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞ.
ÖZEL EĞİTİM ÖĞR.

Öğrenci El Kitabı EK 2. (sf. 43)

Ders Tekrarı Dilekçe Örneği

(link) 

Öğrenci El Kitabı EK 2. (sf. 44)

Mazeret Sınavı Dilekçe Örneği

(link) 

Öğrenci El Kitabı EK 2. (sf. 44)

Sınav Sonucuna İtiraz Ve Dilekçe Örneği

(link) 

Öğrenci El Kitabı EK 2. (sf. 44)

Yatay Geçiş (Ek-1 Madde) Dilekçe Örneği

(link) 

Öğrenci El Kitabı EK 2. (sf. 44-47)

Yatay Geçiş (Kurumlar Arası/Genel Not Ortalaması) Dilekçe Örneği

(link) 

Öğrenci El Kitabı EK 2. (sf. 44-47)

Yatay Geçiş (Özel Durumlar) Dilekçe Örneği

(link)

Öğrenci El Kitabı EK 2. (sf. 44-47)

Yatay Geçiş İlişik Kesme Formu 

(link) 

Öğrenci El Kitabı EK 2. (sf. 44-47)

Diğer Üniversitelerin Fakültelerinden Özel Öğrenci Olarak Ders Alma İsteği İlişkin Dilekçe Örneği

(link)

Öğrenci El Kitabı EK 2. (sf. 48)

Tek Ders Sınavı Dilekçe Örneği

(link) 

Öğrenci El Kitabı EK 2. (sf. 48)

İlişik Kesme Ve Kayıt Alma Dilekçe Örneği

(link) 

Öğrenci El Kitabı EK 2. (sf. 49)

Uluslararası Öğrenciler İçin Trakya Üniversitesinden Mezun Olduğuna Dair İlgili Makama Belge İstemine İlişkin Dilekçe Örneği

(link) 

Öğrenci El Kitabı EK 2. (sf. 49)

Uluslararası Öğrencilerin Askerlik Belgesi İçin İlgili Makama Belge İstemine İlişkin Dilekçe Örneği

(link) 

Öğrenci El Kitabı EK 2. (sf. 49)

Uluslararası Öğrencilerin Askerlik İşlemleri İçin İlgili Makama Belge İstemine İlişkin Dilekçe Örneği

(link) 

Öğrenci El Kitabı EK 2. (sf. 49)

Mezun Öğrenciler İçin Mezuniyet Belgesi İstemine İlişkin Dilekçe Örneği

(link) 

Öğrenci El Kitabı EK 2. (sf. 49)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Binası Resim İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Atölyelerinde/Sınıflarında İzinli Çalışma Dilekçesi

(link) 

-

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Binası Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Atölyelerinde/Sınıflarında İzinli Çalışma Dilekçesi

(link) 

-

Akademik Danışman Öğrenci Bilgi Formu

(link)

-

1 Tüm bölümler için Ders Muafiyet İsteği ve Ders İntibakı Dilekçe eki olarak sunulması gereklidir

Bu içerik 09.10.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 55137 kez okundu.