YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE ''ULUSLARARASI ÖĞRENCİ AKADEMİSİ''

Başkanlığımız tarafından 2013 yılından bu yana yürütülen "Uluslararası Öğrenci
Akademisi" ile Türkiye Burslusu öğrenciler başta olmak üzere ülkemizde yükseköğrenim
gören uluslararası öğrencilere kültürel ve sosyal rehberlik sağlanması, içeriği ve amacı
önceden belirlenmiş faaliyetlerle öğrencilerin akademik, kültürel ve sosyal yönlerinin
geliştirilmesi, öğrencilerin Türkiye ve eğitim gördükleri şehirlere yönelik farkındalığının
artırılması ve eğitimlerinin çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu minvalde, Başkanlığımızca Türkiye Burslusu öğrencilerin yanı sıra ülkemizde
öğrenim gören tüm uluslararası öğrencilere Uluslararası Öğrenci Akademisi'ni anlatmak ve
öğrencilerin faaliyetlere katılımlarını sağlamak amacıyla üniversitelerde tanıtım faaliyetlerinin
yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Söz konusu programın içeriğinin yer
aldığı program kataloğu  ve programı tanıtıcı mahiyette hazırlanan afiş
sunulmaktadır.

PROGRAM AFİŞİ
PROGRAM KATOLOĞU
PROGRAM LİNKİ   https://turkiyeburslari.gov.tr/tr


Bu içerik 07.01.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 573 kez okundu.