UZAKTAN ÖĞRETİM İLE YAPILACAK SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (SENATO KARARI)