ÜNİVERSİTEMİZ YEMEK BURSU BAŞVURULARI HAKKINDA

Trakya Üniversitesi Yemek Yardımı Verilmesine İlişkin Yönerge uyarınca, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyılında Üniversitemizde öğrenim gören maddi imkânları yetersiz öğrencilere yemek yardımı yapılacaktır.
 
Yemek Yardımı başvuruları 3 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak olup, 11 Ekim 2022 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir. Fakültemizde öğrenim gören öğrencilerimiz başvuru evraklarını, belirtilen başvuru süresi içerisinde Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Yemek yardımdan faydalanmak isteyen öğrenciler, başvurularını http://sks.trakya.edu.tr/ internet adresinden ilan edilen dilekçe ve Yemek Yardımı Başvuru Formunu doldurmak suretiyle öğrenim gördükleri okullara yapacaklardır.

YEMEK YARDIMINDAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR
MADDE 6- (1)
a) Normal öğrenim süresi içinde okuyor olmaları,
b) Yardıma muhtaç olmaları,
c) Başvuru döneminde kayıt dondurmamış olmaları,
ç) Disiplin cezası almamış olmaları,
d) Ölüm aylığı ve nafaka dışında başka gelir elde etmemeleri ya da asgari ücretin altında
bir gelire sahip olmaları,
e) Kısmi Zamanlı Öğrenci Statüsünde çalışmıyor olmaları, (Madde 7 (c) bendine göre
Rektörlük Makamına ayrılacak kontenjan dâhilinde verilebilir)
f) Daha önce yemek yardımı kesilmesini gerektiren eylem ve davranışlarda bulunmamış
olmaları,
g) Yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olmamaları,
h) Yüksek lisans ve Doktora öğrencisi olmamaları gerekir.

YEMEK YARDIMINDAN KOŞULSUZ OLARAK FAYDALANABİLECEK ÖĞRENCİLER

MADDE 7-(1)
a) Sağlık raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler ilan
ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından
faydalanabilir.
b) Anne/baba/kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler ilan ve
değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından
faydalanabilir.
c) Her yıl daire başkanlığının teklifi üzerine rektörlük olurunca tespit edilen kontenjan
sayısının % 10’unu geçmeyecek şekilde, Rektörlük Makamının önerdiği öğrenciler yemek
yardımından faydalanabilir.
Ancak öncelikli olarak hak kazanacak öğrencilerin 6. Maddenin (a, b, c, ç) bentlerinde
belirtilen kriterleri sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İlgili başvuru formuna ve ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.
Bu içerik 30.09.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 2945 kez okundu.