Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörler Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Bu yıl kalite çalışmaları kapsamında ilk defa oluşturulan TÜ Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörler Kurulu 11 Şubat 2020 tarihinde Dekanlık Binası Toplantı Salonunda toplanarak, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde uyulacak esasları ve hizmet standartlarını belirledi ve bir iş akış şeması oluşturdu. Kurul aynı zamanda projeler ile ilgili bir havuz oluşturulması için çalışmalar başlattı. Bunun yanı sıra öğrencilere ilk derslerde Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin uygulama esasları ile ilgili bilgi vermek amacıyla ve ilk defa bu dersi verecek olan öğretim elemanlarına rehber olacak bir sunum hazırlandı ve fakültenin web sayfasında çevrimiçi erişime açıldı (Bkz. https://egitim.trakya.edu.tr/pages/topluma-hizmet-uygulamalari ve Ek dosyalar)

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Eğitim fakültelerinin eğitim programlarında yer alan; haftada 1 teorik, 2 uygulama saatinden oluşan bir derstir. 2010 yılında hazırlanmış olan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi doğrultusunda yürütülmektedir (Bkz. https://bys.trakya.edu.tr/file/open/53634531).

Ek Dosyalar

1-      TÜ Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi

2-      TÜ Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Esasları Sunumu

3-      TÜ Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Akış Şeması

Ek Resimler
Bu içerik 13.02.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 301 kez okundu.