T.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SINAVLARINDA UYGULANACAK KURALLAR.

  1. Öğrenciler, sınav programı ilan edildikten sonra derslerin hangi gün, saat ve sınıfta olacağının takibinden kendileri sorumludur. Sınav başlamadan on dakika önce sınav salonunda bulunmalıdırlar. Öğrenciler sınıfta aralıklı ve düzenli oturmalıdır. Görevliler gerektiğinde oturma düzeninde değişiklik yapabilir.
  2. Sınavın başlamasını takip eden ilk 15 dakika içinde salona gelen öğrenciler sınava alınır. Bu öğrencilere ek süre verilmez.
  3. Öğrenciler sınav görevlisinin tüm talimat ve uyarılarına uymak ile yükümlüdürler. Verilen talimatlara uymayan veya sınav kurallarına aykırı davranışlarda bulunan öğrencilerin bu durumu, disiplin soruşturmasına da dayanak olacak şekilde tutanakla tespit altına alınır.
  4. Sıra, duvar vb. zeminler üzerinde bulunan sınavla ilgili yazılardan ve sıra altındaki/etrafındaki belgelerden o sırada sınava giren öğrenci sorumludur. Öğrenci sınava başlamadan önce sırasını ve çevresini kontrol etmeli, böyle bir durum varsa bu yazıları silmeli ve sınav başlamadan önce sınav görevlilerini bilgilendirmelidir.
  5. Cep telefonları sınav esnasında kesinlikle kapalı halde ve gözden uzak bir yerde tutulmalıdır. Telefonların sessiz/uçak modu konumunda bulundurulması yasaktır. Saate bakmak amacıyla veya hesap makinesi olarak cep telefonu kullanılamaz. Sınav sırasında cep telefonu ile herhangi bir şekilde ilgilenen öğrenciye kopya işlemi yapılır.
  6. Sınavın başladığının sözlü olarak sınav görevlisi tarafından duyurulması ve sınav kâğıtlarının dağıtılmaya başlanmasıyla sınav başlamış sayılır. Sınavın başladığı andan itibaren öğrencilerin kendi aralarında konuşmaları yasaktır.
  7. Sınavlarda kopya vermek ve çekme girişiminde bulunmak disiplin suçudur. Sınav görevlileri bu suçun tespitine karar verme yetkisine sahiptir. Bu gibi durumlarda gözetmenler veya ilgili öğretim elemanı, uyarıda bulunmaksızın bu öğrenciler hakkında işlem yapabilirler. Sınavlarda kopyaya teşebbüs/kopya çekme durumlarında Yükseköğretim Kanunu"nun Öğrenci Disiplin İşleri başlıklı 54. maddesi (Değişik:2/2/2023-7437/2 md.) uygulanır.
  8. Öğrenciler ilgili öğretim elemanının belirlediği dakikadan itibaren, yoklama işlemi tamamlanmış ise sınav görevlilerinden izin alıp sınav evrakını teslim ederek salondan çıkabilir. Öğrenciler sınav kâğıtlarını teslim ederken, kimlik bilgileri ve imzalarının kendi sınav kâğıdında yer aldığından emin olmalıdırlar.
  9. Sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınav bitimine kadar sınav salonu önünde toplanmaları, sınav soruları ile ilgili yorum yapmaları yasaktır. Bu kurala aykırı davranan öğrenci hakkında sınav düzenine aykırı davranışı nedeniyle tutanak tutulur.
  10. Yukarıda bahsedilen veya bahse konu olmamış tüm olaylarla ilgili olarak hakkında tutanakla işlem yapılan öğrenci için Trakya Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.


Resim Resim
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
Madde 54 Öğrencilerin Disiplin İşleri
için kodu okutunuz.
Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar
için kodu okutunuz.

Bu içerik 03.06.2024 tarihinde yayınlandı ve toplam 195 kez okundu.