Prof. Dr. Hikmet ASUTAY'ın Yeni Kitabı "Yabancı Dil Öğrenim ve Öğretim Yöntemleri" Adlı Kitabı Paradigma Akademi Tarafından Yayımlanmıştır


Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Asutay'ın dil öğrenimi ve öğretimi üzerine geçmişten günümüze uygulanan ve içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında uzaktan eğitim kavramıyla dil öğrenme ve öğretim yöntem ve tekniklerini ana hatlarıyla ele alan kitabı Paradigma Akademi Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

İletişim biçimi ve insan varlığının en önemli özelliklerinden olan dil ve bununla birlikte öğrenim ile öğretimi insanlık tarihi kadar eskidir. Yabancı dil bağlamında en temel özellik ise konuşmak ve anlamaktır. Ötekini anlamanın ve öteki ile iletişim kurmanın dayanılmaz cazibesi, gerekliliği ve de zorunluluğu nedeniyle yüzyıllardır öteki dilleri öğrenmenin en hızlı, en etkili ve en iyi yolunu bulmak için insanoğlu sürekli bir arayış içine girmiş ve değişen koşullarla birlikte bu arayış devinimsel bir süreç halini almıştır. İnsanoğlu ve dilleri var olduğu sürece bu arayış, diğer deyimle dil öğrenim ve öğretim yöntemleri de var olacak ve her yeni koşula göre yeniden şekillenecektir. Zamanla değişen koşullarla birlikte teknolojinin gelişimi de hemen her alanda olduğu gibi dil öğrenimi ve öğretiminde de etkili olmuş ve olmaya devam edecektir. Günümüzde yaşadığımız teknolojik çağ ve yeni medyalar döngüsünde dil öğretim yöntemleri de kendi payına düşeni fazlasıyla almakta, dil öğrenimi ve öğretimi giderek daha fazla bireysel öğrenme yoluyla ve uzaktan eğitim olanakları ile sağlanır duruma gelmiştir. Ayrıca olağanüstü koşullar ve içinde bulunduğumuz Pandemi koşulları nedeniyle eğitimin her alanı olduğu gibi dil öğrenimi de etkilenmiş ve uzaktan eğitim olanaklarını daha fazla kullanmaya başlamıştır. Bu kitapta da geçmişten günümüze dil öğrenimi ve öğretiminde kullanılan başlıca yöntem ve tekniklerin yanı sıra güncel olarak uzaktan eğitim, e-öğrenme, webinar, eşzamanlı canlı anlatım, Apps / uygulamalar aracılığıyla yabancı dil öğrenimi ve öğretiminde kullanılmaya başlayan yeni yöntem ve tekniklere de yer verilmiştir. Almanca öğretimi örneklemesinden yola çıkılarak tüm diller için uygulanan yöntem bilgisi sayesinde dil öğrenimi ve öğretimi ile ilgilenen herkese, koşullarına uygun yöntem seçmesinde yardımcı olabilecek temel başvuru kaynağı olacağı düşünülmektedir.
Ek Resimler
Bu içerik 11.06.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 265 kez okundu.