Öğretim Üyelerimizden Yeni Kitap

Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Elif Bengi Ünsal Özberk ile Dr. Öğr. Üyesi Eren Halil Özberk’in de yazarı olduğu Doç. Dr. Burcu Atar, Dr. Öğr. Üyesi Kübra Atalay Kabasakal ve Dr. Nermin Kıbrıslıoğlu Uysal ile birlikte hazırlanan “R ile Veri Analizi ve Psikometri Uygulamaları” isimli kitap yayınlanmıştır. R Programlama dilini ayrıntı bir şekilde anlatmayı amaçlayan kitap, R dilinin Türkiye'de kullanımını arttırmak, geleceğin programlama dillerinden birini Türkiye'deki araştırmacılara tanıtmak ve sosyal bilimcilere temel programlama mantığını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.
Kitapta R programlama diline ait veri yapıları, döngüler, basit ve ileri düzey grafikler ile sosyal bilimlerde sık kullanılan betimsel ve vardamsal istatistik teknikleri, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modelleri üzerinde durulmuştur. Lisans ve lisansüstü eğitimde araştırmacıların, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çalışmalarına oldukça yardımcı olacağı düşünülen bu kitap Pegem Yayıncılık tarafından basılmıştır.
Ek Resimler
Bu içerik 20.01.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 313 kez okundu.