Öğretim Elemanımızdan Yeni Kitap

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr.  Coşkun DOĞAN’ın hazırladığı “Toplum Çevirmenliği Kuramdan Uygulamaya” isimli kitap yayınlanmıştır.

Küreselleşen dünyada uluslararası yaşanan nüfus hareketliliği beraberinde siyasi, ekonomik, dini, sosyal ve kültürel sorunlar doğurmaktadır. Farklı coğrafyalara göç yoluyla gelen bireylerin gereksinimlerini karşılama istekleri ve yaşamak zorunda oldukları ülkelerde kamu kurumlarından eşit hizmet alımı için dilsel sorunlarını aşmaları gerekmektedir. Bu nedenle, dil sorunları olan bireylerin insan hakları bağlamında kamu hizmetleri alabilmeleri için, dilsel iletişimi “Toplum Tercümanlarının” sağlaması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında kamu hizmeti gerçekleştiren kurum ve kuruluşlara, ilgili alanda eğitim almış “Toplum Tercümanı” istihdam edilmesinde fayda vardır. Sosyo-kültürel bağlamda özel bir çeviri eğitimi alınmasını gerektiren “Toplum Tercümanlığı”, Mütercim-Tercümanlık bölümlerinde ders müfredatlarına konulmalıdır.

Bu çalışmada; kuramsal olarak “Toplumbilim Odaklı” çalışmalardan hareketle; çeviri alanında toplumsal yaklaşımların özgün bir alan olarak ortaya çıkması, “Kültürel Norm Odaklı” yaklaşımlar ve çeviri kültür ilişkisi açısından irdelenmiştir. Farklı kültürlerin buluştuğu yer olarak çeviri, özellikle “Düzensiz Göç” ve “Çokkültürlülük” bağlamında “Toplum Tercümanlığı”, farklı ülkelerde ve alanlarda uygulama alanı açısından üstlendiği roller açısından değerlendirilmiştir. Toplum Tercümanlığının Türkiye’de gerekliliği, Edirne ili özelinden “Düzensiz Göç ve Toplum Tercümanlığı” ilişkisini göstermesi açısından önemlidir. Bu nedenle çalışma, alanda yapılacak sonraki çalışmalara katkı sağlaması için, “Edirne Özelinde Düzensiz Göçmenlerin Tercümanlık Boyutunda Sorunları ve Çözümünde Toplum Tercümanlığının Rolü” adlı doktora tezinden üretilmiştir. Bu kitap Sakarya Yayıncılık tarafından basılmıştır.
Ek Resimler
Bu içerik 31.01.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 365 kez okundu.