Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan’ın Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tosun ile birlikte hem Editörlük hem de Bölüm Yazarlığı Yaptığı "Kültürlerarası Araştırmalar" Kitabı Yayımlandı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Coşkun DOĞAN’ın, Sakarya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Muharrem TOSUN ile birlikte hem editörlük hem de bölüm yazarlığı yaptığı “Kültürlerarası Araştırmalar”  isimli kitabı uluslararası yayınevi Paradigma Akademi tarafından yayımlandı.

Kültürlerarasılık, yabancı ve kendi arasındaki karşılıklı bağın altını çizerek, kültürel ve iletişimsel asimilasyonu reddetmektedir. Ne yabancı yerliye ne de yerli yabancıya kurban edilmelidir.” düşünceden hareketle; “Kültürlerarasılık” ile ilgili araştırmaların yer aldığı kitap, 12 ayrı yazarın yazdığı 9 bölümden oluşmaktadır. Eğitim Fakültemizden dört öğretim üyesinin çalışmalarının da yer aldığı kitabın bölümleri ve yazarları şunlardır:

-‘Wie Bitte A1.1’ ve ‘Schritte International Neu Deutsch als Fremdsprache A1.1’     

   Kitaplarındaki Görsel Kültürel Öğelerin Göstergebilimsel Çözümlenmesi,

   Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN, Ülkü İrem ALABAYIRLI

-Kültürlerarası Yorumbilim,  Prof. Dr. Muharrem TOSUN, Dr. Ayla AKIN

-Kültür Eğitiminde Yazınsal Metinlerin Kullanılabilirliği,  Prof. Dr. Hikmet ASUTAY

-Kültür Olgusunun Temel Kavramları,  Dr. Coşkun DOĞAN

-Almanca Yabancı Dil Eğitiminde Kültürlerarası İletişim Yaklaşımı Bağlamında -Metinlerin   

   Önemi,  Prof. Dr. Mukadder SEYHAN YÜCEL

-Kürk Mantolu Madonna Adlı Eserin Almanca Çevirisinin Kültürel Semboller -Bağlamında

   Eleştirisi,  Doç. Dr. Sevinç ARI

-Kültürlerarası Yabancılık Araştırması Olarak Xenoloji, Prof. Dr. Muharrem TOSUN, Dr.

   Öğretim Üyesi A. Nursen DURDAĞI, Dr. Fayika GÖKTEPE

-Kültürlerarası Alanda Yeni Bir Disiplin: Kültür Aktarımı Araştırmaları, Dr. Öğr. Üyesi Fatih

   ŞİMŞEK

-Bir Kültür Başkenti: Edirne, Yılmaz KAHRIMAN

 Kitabın editörlerinden Prof. Dr. Muharrem TOSUN, kitaba ilişkin yaptığı açıklamada: “Bu kitabın amacı, kültürlerarasılık araştırmasını bağımsız bir bilimsel disiplin olarak inceleyen bilimsel görüşleri bir araya getirmektir. Kültür kuramları konusunda yüzyıllar süren araştırmalara rağmen, kültürlerarasılık konusunun genelde eklektik bakış açılarıyla tartışılması nedeniyle bütünsel bir bakışın henüz oluşmadığını söyleyebiliriz. Ernst Cassirer’in sembolik formlar ve kültürel semboller araştırmalarını, Fransız filozof Pierre Bourdieu, sembolik formlar felsefesi olarak devam ettirmiş, ancak bu konu bilim dünyasında fazlaca ilgi görmemiştir. Yine yorumbilim alanında, kültürlerarası yorumbilim konusu ile ilgili önemli çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, bu çalışmalar kuramsal bir bütüne taşınamamıştır.”dedi.

 Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan yaptığı açıklamada:  “Ayrıca bu kitapta, kültürlerarasılık paradigması ve kültürbilim alanındaki yeni yaklaşımlar farkı bakış açılarıyla incelenmiştir. Kültürlerarasılık ile ilgili yeni kuramsal çalışmaların yanında, kültürlerarasılık konusundaki somut bilimsel yazılara da yer verilmiştir. Kültürlerarasılık ile ilgili bilim dünyasında yapılmış en önemli çalışmaların tanıtılmasının yanında, ülkemiz gerçekliğinde ortaya çıkmış özgün yaklaşımlara da kitapta yer verilmiştir. Kuramsal bilgilerin yanında, kültürülerarasılığın eğitim, dil alanlarına yansımalarından, kültürlerarasılığın somut yaşam biçimine uzanan bir kuram-uygulama ilişkisini inceleyen yazılar da bu çalışmaya önemli katkı sağlamışlardır.” dedi.

 Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan’ın  “Çeviribilim”, “Çokkültürlülük” ve “ Göç” gibi konularda ulusal ve uluslararası alanda pek çok yayını bulunmaktadır.

Ek Resimler
Bu içerik 29.06.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 106 kez okundu.