Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan’ın Editörlük Yaptığı “Kültürlerarasılık ve Çeviri” Kitabı Yayımlandı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Coşkun DOĞAN’ın, Sakarya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Muharrem TOSUN ile birlikte hem editörlük hem de bölüm yazarlığı yaptığı “Kültürlerarasılık & Çeviri”  isimli kitabı Paradigma Akademi Yayınları tarafından yayımlandı.

Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan kitaba ilişkin "Bu kitabın amacı, kültürlerarası iletişimin ortak dili olan çeviri, evrensel nitelikte düşen bireylerden oluşan toplumların bir arada yaşamalarına katkı sunacaktır. Ayrıca farklı kültürlerin birbirlerini anlamaları sonucunda dünyaya farklı pencerelerden bakarak değerlendirme yapan kültürlerarası toplumsallaşmış bireyler yetişecek ve kültürlerarası iletişimin mimarları olacaktır. Bu yolla gelecekte kültürler arasında doğabilecek sorunların giderilmesi mümkün olacaktır. “Kültürlerarasılık”  bağlamında, farklıklar arasında oluşacak hoşgörü, anlayış ve diyaloğun oluşması için çeviri eylemi gerekmektedir. Azınlık toplumların kültürlerinin birlikte yaşadıkları baskın kültürler tarafından kabulü ve yok olmaması için “Kültürlerarasılık” düşüncesinin uygulama şeklinde ön plana çıkarılması önemlidir. Bunu da sağlayacak çeviri eyleminin kültürlerarası iletişim işlevidir. “Kültürerarasılık”, farklı kültürlerin etkileşiminin bir sonucu olarak toplumların kültürel bir bilinçlenme sürecidir. Bu öğretinin en büyük mimarı ise çeviri eylemidir. Bu çalışmada da, çeşitli akademik yazılardan oluşan örneklerle, Kültürlerarası Araştırmalar çerçevesinde “Kültürlerarasılık ve Çeviri” konularına yer verilmiştir." açıklamasında bulunmuştur.
Ek Resimler
Bu içerik 19.01.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 191 kez okundu.