Öğr. Gör. Dr. Coşkun DOĞAN'ın “Kültürlerarasılık & Dil” Adlı Kitabı Yayımlandı (Aralık 2023 yayın)

YENİ YAYIN

 

Sakarya Üniversitesi, Toplum Bilimleri Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Muharrem TOSUN ile Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Coşkun DOĞAN’ın, birlikte hem editörlük hem de bölüm yazarlığı yaptıkları “Kültürlerarasılık & Dilbilim Çözümlemeleri” isimli kitap Paradigma Akademi Yayınları tarafından Aralık 2023’de yayımlandı.

Kültürlerarası Araştırmalar başlığı altında yayınlanan incelemeler serisinin her yayınında kültürlerarasılığın farklı bir boyutu, nitelikli çalışmalarla ortaya konarak, kültürlerarasılığın edebiyat, çeviri, yabancı dil eğitimi, kültür ve dil boyutu incelenmiştir. Bu çalışma da ise, kültürlerarasılığın dilbilim çözümlemeleri boyutu bağlamında, karşılaştırmalı dilbilim, yazınbilimsel çözümleme, yabancı dil öğretimi, karşılaştırmalı dilbilgisi, çeviribilim, çokkültürlülük gibi pek çok farklı konu incelenmektedir. Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde bölümlerden oluşan kitap, değişik üniversitelerden 21 akademisyen yazarın yazdığı 14 bölümden oluşmaktadır. Kitabın bölümleri ve yazarları şu şekildedir.

 

KÜLTÜRLERARASILIK VE KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLİM ÇALIŞMALARI

Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü CEYLAN

BİR METNİN DİLBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİNDE METİN TÜRLERİNİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Muharrem TOSUN - Zeynep DÜZGÜN

TÜRKİYE’DE EĞİTİM GÖREN ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALMANCADAKİ ORTAÇLARI- SIFAT FİİLLERİ (ALMANCA: PARTİZİPİEN) KULLANIRKEN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER -ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN – Araş..Gör. Doğan KARAZ

FÖRDERUNG DER PROBLEMLÖSEFÄHIGKEIT IM DAF-UNTERRICHT

Barbara MAIER DİKİCİER – Prof. Dr. Mukadder SEYHAN YÜCEL

DEUTSCH MACHT SPAß A1.2 DERS KİTABININ KÜLTÜRLERARASILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Lokman TANRIKULU – Esra KAYA

TH. FONTANE VE H. BÖLL ESERLERİNDE BASKILANAN KADIN İZLEĞİ: YAZINBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Selen Nur DİLBAZ KÖROĞLU – Prof. Dr. Hikmet ASUTAY

BERTOLT BRECHT’İN İDEOLOJİK TEMSİLCİSİ OLARAK BAY KEUNER VE “KÖPEKBALIKLARI İNSAN OLSALARDI” ADLI ANLATISININ ZAMAN TANIMAZLIĞI

Doç. Dr. Gökhan Şefik ERKURT

WOLFDIETRICH SCHNURRE’NİN “JENÖ ARKADAŞIMDI” ADLI ÖYKÜSÜNDE KÜLTÜREL GÖRECELİK

Doç. Dr. Şenay KAYĞIN

ÇOKKÜLTÜRLÜ TOPLUMDA AİLE

Uzm. Aylin GEREKLİ – Öğr. Gör. Nur CEBECİ -  Prof. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU

ÇEVİRMEN SOSYAL KONUMU VE ROLÜ İTİBARİYLE KÜLTÜR AKTARIMCISI MIDIR?*

Doç. Dr. Gökhan Şefik ERKURT

DEUTSCH MACHT SPAß A1.2”ADLI ALMANCA DERS KİTABINDA ÜLKE BİLGİSİ

Döç. Dr. Lokman TANRIKULU - Şeyma ATASOY

ALMANCA VE TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI İSİM ÇEKİMİ

Öğr. Gör. Dr. Güleser KORKMAZER

THE REFLECTİONS OF FRESHMAN STUDENTS TOWARDS EXTENSİVE READİNG PROJECT

Öğr. Gör. Nur CEBECİ

TEACHERS’ PERSPECTIVES ABOUT USING TECHNOLOGY TO TEACH ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE TO YOUNG LEARNERS: THE GREEK CONTEXT

Simpel MECHMET –Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü CEYLAN – Doç. Dr. Selma DENEME GENÇOĞLU

 

 

Ek Resimler
Bu içerik 16.01.2024 tarihinde yayınlandı ve toplam 203 kez okundu.