MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2023-2024 EĞİTİM YILI BAHAR DÖNEMİ DUYURUSU

Mezunlar için Pedagojik Formasyon Sertifika Programı 18 Ağustos 2023 tarihli Trakya Üniversitesi Senato Kararı ile yürürlüğe giren Trakya Üniversitesi Mezunlar İçin Pedagojik Formasyon Eğitim Programı Yönergesi (YÖNERGE İÇİN TIKLAYINIZ) ve 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Millî Eğitim Bakanlığının Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu üyesi olan yetkilileri ile yapılan toplantıda görüşülen hususlar ve varılan mutabakat sonucunda, mezunlar için uygulanmakta olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslara göre yürütülmektedir (Bkz. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/formasyon/mezunlar-icin-formasyon-egitimi-cerceve-usul-esaslar.pdf ).

İlgili usul ve esaslar kapsamında Pedagojik Formasyon Sertifika Programının I. ve II. Dönem (Güz ve Bahar) derslerinin toplamının %30’u çevrimiçi ve %70’i yüz yüze yapılması esastır. Bahar döneminde aşağıdaki tabloda yer alan teorik eğitimler hafta sonu bir gün (Gruba göre Pazar veya Cumartesi günü) yüz yüze yapılacaktır. Öğretmenlik Uygulaması dersleri, MEB okulları açık olduğu sürece Edirne ilinin merkezinde bulunan okullarını kapsayacak biçimde yüz yüze yapılacaktır.


Bahar Dönemi Ders Programı

Öğretmenlik Uygulaması 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR döneminde Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği gün veya günlerde ve okullarda 12 hafta, hafta içi (8 saat) yapılacaktır. Öğretmenlik Uygulaması toplam 12 hafta (1 Dönem) olup %100 devam zorunluluğu bulunmaktadır. MEB Öğretmenlik Uygulaması Yönergesinin MADDE 9- (h) “Öğretmenlik uygulamasının herhangi bir saatine mazeretsiz olarak katılmayan uygulama öğrencilerinin uygulama eğitim kurumu ile ilişikleri kesilir. Sağlık raporu, görevlendirme vb. belgeler devam yükümlülüğünü kaldırmaz.” olarak düzenlenmiştir. Bu dersin ayrıca 1 saat teorisi vardır. Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge (2021) için TIKLAYINIZ (https://bys.trakya.edu.tr/file/open/61877209 ).

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi

DERSİN ADI

 

T

U

K

AKTS

Yüz yüze

Yer

Ders Hocası

Gün ve Saat

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

0

4

Yüz yüze

Eğitim Fakültesi

 

 

Eğitim Psikolojisi

 

0

4

Yüz yüze

Eğitim Fakültesi

 

 

Öğretim Teknolojileri

 

2

0

2

 3

Yüz yüze

Eğitim Fakültesi

 

 

Öğretmenlik Uygulaması 

 

1

8

5

10

Yüz yüze

İl Milli Eğitim Okulları

 

 

DÖNEM TOPLAMI

 

9

8

13

21

 

 

 

 

Bu içerik 13.02.2024 tarihinde yayınlandı ve toplam 3251 kez okundu.