LİSANS ÖĞRENİMİ SIRASINDA PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNE BAŞLAYAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI İÇİN BAŞVURU İLANI

 

2022-2023 eğitim öğretim yılında 4. sınıf olup seçmeli pedagojik formasyon dersi almış Trakya Üniversitesi Mezunlarına ayrıca kontenjan belirlenmiş olup, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ön kayıtlarını aşağıdaki başvuru formunu doldurarak yapabilirler:

 

ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.   

 

Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi başvuruları internet üzerinden 13-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi 22 Eylül 2023 tarihinde Pedagojik Formasyon web sayfasında (https://egitim.trakya.edu.tr/ ) yayınlanacaktır.

Trakya Üniversitesi Basvuru Sistemne kayıt olmanız gerekmektedir. (Başvuru ekranında bulunan ÖSYM ile ilgili alanların doldurulması zorunlu değildir. Genel Akademik Not ortalaması 4' lük sistemde yazılacaktır. Başvuru yapan kursiyerlerin T.C. Kimlik numaralarını doğru bir şekilde yazmaları gerekmektedir.)

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların istenen belgeleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimine 25-28 Eylül 2023 tarihleri arasında çalışma günlerinde mesai saatleri içerisinde şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Pedagojik Formasyon Güz Döneminde dersler 14 hafta boyunca aşağıdaki akademik takvimde belirtilen tarihlerde Cumartesi ve Pazar günleri (08:30-19:30) ve hafta içi mesai saatleri dışında gerçekleştirilecektir. Öğretmenlik Uygulaması dersi Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda yüz yüze yapılacaktır.

 

Pedagojik Formasyon Sertifika Programının I. Ve II. Dönem (Güz ve Bahar) derslerinin (Bkz. Tablo 2) toplamının %30ı çevrimiçi ve %70’ı yüz yüze yapılması esastır. Teorik eğitimler hafta sonu bir gün çevrimiçi bir gün yüz yüze veya hafta sonu yüz yüze hafta için mesai saatleri dışında çevrimiçi yapılacaktır. Öğretmenlik Uygulaması dersleri, MEB okulları açık olduğu sürece Edirne ilinin merkezinde bulunan okullarını kapsayacak biçimde ilgili alan ile ilgili sertifikası olan öğretmen var ise yüz yüze yapılacaktır. Ancak zorunlu hallerde bazı alanların uygulaması ilçelerde de yapılabilir.

Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programına, MEB TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı       Kararına      göre      öğretmenliğe      kaynaklık      eden      atamaya      esas      olan Alan/Program/Fakültelerden başvuru yapılabilir. Bu Alan/Program/Fakülteler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir (Bkz.  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları, https://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlikalanlari/icerik/201 )

 

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına sadece mezun öğrenciler (örgün, açık ve uzaktan öğretim lisans mezunları) başvurabilecektir (Bkz. YÖK 2021 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar, Madde 5 (1)).

 

A.    GENEL ŞARTLAR

1.      Başvuru süreci ile ilgili her türlü resmi açıklama ve duyuru Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon web sayfasından (https://egitim.trakya.edu.tr/ ) yapılacaktır.

2.      Sertifika programı 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Millî Eğitim Bakanlığının Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu üyesi olan yetkilileri ile yapılan toplantıda görüşülen hususlar ve varılan mutabakat sonucunda, mezunlar için uygulanmakta olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esasların 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarı Yılından itibaren izin verilen üniversitelerde uygulanmak üzere yeniden düzenlenen MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR (https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/formasyon/mezunlar-icin-formasyon-egitimi-cerceve-usul-esaslar.pdf ) çerçevesinde ve 18 Ağustos 2023 tarihli Trakya Üniversitesi Senato Kararı ile yürürlüğe giren Trakya Üniversitesi Mezunlar İçin Pedagojik Formasyon Eğitim Programı Yönergesi doğrultusunda yürütülecektir (YÖNERGE İÇİN TIKLAYINIZ). Açılacak program süresince oluşabilecek mevzuat değişikliklerinde güncel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Söz konusu değişikliklerin öğrencilerimiz başvuru sırasındaki yükümlülüklerden farklı yükümlülükler getirmesi halinde, öğrencilerimiz yeni koşulları yerine getirmek durumundadır.


3.      Trakya Üniversite mezunları kontenjanı doldurmadığı takdirde kalan kontenjanlar diğer üniversite öğrencilerine aktarılabilir.4.      2022-2023 eğitim öğretim yılında 4. sınıf olup seçmeli pedagojik formasyon dersi almış Trakya Üniversitesi Mezunları için 100 kontenjan ayrılmıştır. 


 5. Kontenjan sıralamasında not ortalaması eşit olan adaylar arasında mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde ise programa başvuru tarihi önce olan adaya öncelik verilir.

 6.Yukarıda belirtilen atamaya esas alanlar dışında farklı bölümlerden/programlardan başvurular kabul edilmeyecektir.

 7. Programlara yerleştirilen adayların, başvuru sırasında beyan ettikleri bilgiler ile kayıt sırasında ibraz edecekleri belgelerdeki bilgiler arasında uyumsuzluk olması halinde adayın kayıt işlemi iptal edilir. Yanlış beyanda bulunduğu belirlenen adaylar hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılır.

 8. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Millî Eğitim Bakanlığının Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu üyesi olan yetkilileri ile yapılan toplantıda görüşülen hususlar ve varılan mutabakat sonucunda, mezunlar için uygulanmakta olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslara göre (Bkz. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/formasyon/mezunlar-icin-formasyon-egitimi-cerceve-usul-esaslar.pdf ) yürütülecektir.

 9. Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programına, MEB TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı       Kararına      göre      öğretmenliğe      kaynaklık      eden      atamaya      esas      olan Alan/Program/Fakültelerden başvuru yapılabilir. Bu Alan/Program/Fakülteler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir (Bkz.  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları, https://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlikalanlari/icerik/201 )

 10. Öğretmenlik Uygulaması 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR döneminde Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği gün veya günlerde ve okullarda 12 hafta, hafta içi (8 saat) yapılacaktır. Öğretmenlik Uygulaması toplam 12 hafta (1 Dönem) olup %100 devam zorunluluğu bulunmaktadır. MEB Öğretmenlik Uygulaması Yönergesinin MADDE 9- (h) “Öğretmenlik uygulamasının herhangi bir saatine mazeretsiz olarak katılmayan uygulama öğrencilerinin uygulama eğitim kurumu ile ilişikleri kesilir. Sağlık raporu, görevlendirme vb. belgeler devam yükümlülüğünü kaldırmaz.” olarak düzenlenmiştir. Bu dersin ayrıca 1 saat teorisi vardır. Edirne İli Merkez İlçeye bağlı ilk ve ortaöğretim okul ve kurumlarında öğretmenlik uygulaması yapılamayacak bölümler için sadece Tablo 1’deki teorik dersler için kayıt alınacaktır.

 11. Programın uygulamasında Trakya Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları Yönergesi kuralları geçerlidir. Yönetmelik gereği teorik derslere %80 devam zorunluluğu vardır.

12. Pedagojik Formasyon Eğitimi ücreti KDV dahil toplam 8962,00 (Sekizbin Dokuzyüz Altmış İki Türk Lirası) olup iki dönem halinde alınacaktır.Ancak 2022-2023 eğitim öğretim yılında 4. sınıf olup seçmeli pedagojik formasyon dersi almış Trakya Üniversitesi Mezunları sertifika programını tamamlamak için alacakları ders/AKTS kadar ücret ödeyeceklerdir. Ders ücretleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir . PFS102 Öğretim İlke ve Yöntemleri dersini alıp başarılı olanlar 3360 TL, bararısız olanlar ise 4256 TL  ücret ilk kayıtta ödeyeceklerdir. (Bkz. Tablo 1.)


 40 AKTS’lik Mezunlar İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında Yer Alan Derslerin alttan alınması veya lisans süresince alınamamız olan derslerin alınması durumunda ödenecek ücretler (2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Ücreti + KDV (Toplam ücret KDV dâhil 8.962,00 TL)

 

Tablo 1.  

I. Dönem

 

DERSİN ADI

 

 

T

U

K

AKTS

 

Eğitime Giriş

 

 

3

0

3

4

896,00 TL

Öğretim İlke ve Yöntemleri

 

 

3

0

3

4

896,00 TL

Sınıf Yönetimi

 

 

2

0

2

3

672,00 TL

Özel Öğretim Yöntemleri

 

 

3

0

3

4

896,00 TL

Rehberlik ve Özel Eğitim

 

 

3

0

3

4

896,00 TL

DÖNEM TOPLAMI

 

 

14

0

14

19

4256,00 TL

 

II. Dönem

 

DERSİN ADI

 

T

U

K

AKTS

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

3

0

3

4

896,00 TL

Eğitim Psikolojisi

 

3

0

3

4

896,00 TL

Öğretim Teknolojileri

 

2

0

2

3

672,00 TL

Öğretmenlik Uygulaması 

 

1

8

5

10

2242,00 TL

DÖNEM TOPLAMI

 

9

8

13

21

4706,00 TL

 GENEL TOPLAM

 

23

8

27

40

8962,00 TL

 

13. Kendi isteğiyle kayıt sildiren öğrencilerin yatırmış olduğu eğitim ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir.

14. Sertifika programı ile ilgili olarak YÖK ve MEB kaynaklı uygulamalar veya ilgili kurumlar tarafından yapılacak tüm değişiklikler adaylar için bağlayıcıdır. Bu değişiklikler neticesinde yaşanabilecek mağduriyetlerden Trakya Üniversitesi sorumlu değildir.B.     BAŞVURU SÜRECİ

Ön başvurular: Ön başvurular online olarak 13-20 Eylül 2023 (mesai saatleri içerisinde) tarihleri arasında yapılacaktır.


Kayıt Hakkı Kazananların İlanı: 22 Eylül 2023 tarihinde kesin kayıt hakkı kazanan asıl aday listeleri (2022-2023 eğitim öğretim yılında 4. sınıf olup seçmeli pedagojik formasyon dersi almış Trakya Üniversitesi Mezunları) ayrı bir liste ile Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi formasyon web sayfasından ilan edilecektir.
 
Kesin Kayıt Tarihleri: 25-28 Eylül 2023 tarihleri arasında gerekli belgeler şahsen elden teslim alınarak kesin kayıt yapılacaktır.


 
Yedek Kayıt Tarihi: Asıl kayıtta kontenjanın dolmaması halinde yedekten kayıt hakkı kazanan öğrenciler 29 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak olup, gerekli belgeler şahsen elden teslim ederek kesin kayıt yaptıracaklardır. Kontenjan dolmaması durumunda sırasıyla yedek kayıt duyuruları ilanına çıkılacaktır.


 
Kayıt Yeri: TÜ Eğitim Fakültesi Formasyon Birimi, T.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası, İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi, Edirne


 
Eğitime Başlama Tarihi: Pedagojik Formasyon Eğitimi Trakya Üniversitesi Senatosunca belirlenen akademik takvim gereği 2 Ekim 2023 tarihini takip eden hafta itibarıyla yüz yüze dersler Üniversitemiz Kosova Yerleşkesinde yer alan Eğitim Fakültesi binasında, online dersler Microsoft Teams üzerinden yapılacaktır.


 

BAŞVURUYA ESAS OLAN ALANLAR

MEB TTKB 20/02/2014 ve 9 Sayılı Kararına Göre Öğretmenliğe Kaynaklık eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen

Atama alanlarına İlişkin 20/02/2014 ve 9 sayılı kararında güncelleme yapılan yazının yer aldığı Ağustos 2014 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan öğretmenlik alanları esas olmak üzere, başvuru alanları ve ilişkili bölüm ve programlar verilmiştir (Bkz.  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları, https://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlikalanlari/icerik/201 ). İlgili programlar dışında mezun adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Kesin kayıt ve feragat dilekçesi (ıslak imzalı)- (Formasyon Biriminden temin edilecektir)
  2. Nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)
  3. Mezuniyet belgesi ya da diploma (Aslı ya da üniversiteler veya ilgili kurumlarca onaylanmış tasdikli sureti ya da E Devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi)
  4. Onaylı not durum çizelgesi (Aslı veya üniversiteler ya da ilgili kurumlarca onaylanmış tasdikli sureti ya da E Devlet üzerinden alınmış barkodlu not durum belgesi)
  5. İki (2) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş - arka yüzüne Ad, Soyad ve T.C.Kimlik Numarası yazılmalı)
  6. Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu ya da ATM Bilgi Fişi (dekontta veya fiş üzerinde “PEDAGOJİK FORMASYON ÜCRETİ” ifadesi kullanılmalıdır.)(PFS102 Öğretim İlke ve Yöntemleri dersini alıp başarılı olanlar 3360 TL, başarısız olanlar ise 4256 TL  ücret ilk kayıtta ödeyeceklerdir)

E. BANKA HESAP BİLGİLERİ:

EFT şeklinde ödemeler için  ;

Banka / Şubesi: Edirne Şubesi  

Hesap adı         : Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

IBAN              : TR07 0001 0000 9732 0802 9151 08

DİKKAT!!!: Kesin kayıt hakkı kazananların listesi ilan edilmeden lütfen herhangi bir ücret yatırmayınız.

ATM Hesaba para yatırma ve Havale şeklinde ödemeler için ;

Hesap Adı                        : Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Şube Kodu                       : 0097

Hesap Numarası             : 32080291-5108

 

 

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

13-20 Eylül 2023

Ön Başvuru (Online)

22 Eylül 2023

Kayıt Yapmaya Hak Kazanan Öğrenci Listelerinin Duyurulması

25-28 Eylül 2023

Kesin Kayıtlar

29 Eylül 2023

Yedeklerin Duyurulması-

Yedek Kayıtlar

02 Ekim 2023

Derslerin Başlangıcı

20-26 Kasım 2023

Ara Sınavlar

04-10 Ocak 2024

Ara Sınav Mazeret Sınavları

14 Ocak 2024

Ders Bitirme

22. 01. -28.01. 2023

Yılsonu Sınavları

05-11.02. 2024

Bütünleme Sınavları

 

 

DİĞER NOTLAR

 
1-                 Dersler iki dönem 28 hafta boyunca (14 hafta Güz ve 14 hafta Bahar yarıyılı) hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri veya hafta içi mesai saatleri dışında (öğretmenlik uygulaması hariç) akademik takvimde belirtildiği şekliyle gerçekleştirilecektir.
 
2-                 Cumartesi günü veya hafta içi gerçekleştirilen derslerin haricinde, 2023-2024 BAHAR Dönemindeki Öğretmenlik Uygulamaları ise Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği gün/günlerde ve merkezde veya zorunlu hallerde ilçelerde bulunan okullarda 12 hafta boyunca hafta içi 8 (altı) saat yapılacaktır.

 

3. Öğrenciler sadece Trakya Üniversitesi öğrencisi iken almış oldukları seçmeli formasyon derslerinden muaf olacaklardır. Bunun dışındaki muafiyet talepleri dikkate alınmayacaktır. Muaf olunan dersler dışında Tablo 1’de belirtilen dersler için ücret alınacaktır.
 

İletişim Telefon  :     (0284) 212 08 08  DAHİLİ  NUMARALAR  1115  1118              

E-mail                         :   harunusta@trakya.edu.tr     gokhangene@trakya.edu.tr      

Bu içerik 13.09.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 5917 kez okundu.