Final ve Bütünleme Sınavlarının Hangi Değerlendirme Yöntemi ile Yapılacağına İlişkin Duyuru

Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu 20.05.2020 tarihinde toplanmış olup 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere Eğitim Fakültesi lisans programlarındaki derslerin (final sınavı olmayan dersler hariç) final ve bütünleme sınavlarının yerine proje, ödev, sunum, makale vb. ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangisinin uygulanacağını dersi veren öğretim elemanın teklifi üzerine karara bağlanmıştır. Karar metni için tıklayınız.
Bu içerik 21.05.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1541 kez okundu.