Fakültemizde Uzaktan Öğretimin Belli Standartlarda Gerçekleştirilmesi Amacıyla Alt Yapı İyileştirme Çalışmaları Yapıldı

COVID-19 salgını dolayısıyla Üniversitemizde eğitim ve öğretim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 07.09.2020 tarihli Üniversitemiz Senatosunda alınan karar uyarınca, Fakültemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi'nde "Uzaktan Öğretim (Eş zamanlı-Online)” yöntemi uygulanması kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda Fakültemizde derslerin canlı çevrimiçi uzaktan yürütülebilmesi için teknik imkânları artırıcı bir dizi çalışma yapıldı. Öğretim elemanlarının ofislerindeki masaüstü bilgisayarlara web kameralar monte edildi, ihtiyaç doğrultusunda yeni bilgisayarlar temin edildi ve her lisans programı için ayrı olmak üzere derslerin uzaktan canlı çevrimiçi belli standartlarda verilebilmesi için 13 sınıf gerekli teknik yapı ile donatıldı. Dekanlık binasında ayrıca 4 adet yedek uzaktan eğitim sınıfı oluşturuldu.
Ek Resimler
Bu içerik 05.11.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 179 kez okundu.