Eğitimle Güçlenmek için Hemen Katıl! Yeni Nesil Web Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarımıza Ücretsiz Kurs

Fakültemizde öğrenim gören 4. Sınıf öğretmen adaylarına Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerimizden Dr. Fatma AKGÜN tarafından 6 hafta süreyle, Çarşamba günleri 15.30-17.20 saatleri arasında haftalık 2’şer saat olmak üzere bilgisayar laboratuvarı ortamında öğretmenlik mesleğine yönelik yeni nesil web teknolojilerin (eğitsel sosyal ağ, online quiz ve animasyon uygulamaları, güncel sunum uygulamaları, vb. uygulamalar) öğretimi ve eğitimde kullanımı konusunda kurs verilecektir. Kurs ücretsiz olup kursa katılan öğrencilere üniversite onaylı katılım belgesi verilecektir.

Bu kurs ile Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ilk defa destekleyici faaliyetler başlatılmış olup, topluma yaratıcı düşünen, bulunduğu ortama uyum sağlayan, iletişimi yüksek, teknolojiyi etkin kullanabilen, sorgulayan ve problem çözebilen bireyler kazandırılması hedeflenmektedir. Amacımız, üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, yeni tecrübeler kazanmaya istekli, kendi tecrübelerini paylaşma kültürü olan, alanında lider öğretmen adayları yetiştirmektir. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen adayları alacakları katılım belgeleri ve/veya sertifikalar ile bireysel alanda kariyer gelişimlerini çeşitlendirmiş ve dolayısıyla diğer üniversite mezunları ile karşılaştırıldığında mesleki ve kişisel gelişimlerini güncellemiş olacak ve toplumun gereksinim duyduğu kaliteli eğitime sahip bireyler olarak mesleğe adım atacaklardır.
Kursa katılmak isteyen öğrencilerin en geç 21 Şubat 2020 Cuma gününe kadar Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası 104 no'lu odada bulunan Dr. Öğr. Üyesi Fatma AKGÜN’e isimlerini yazdırmaları rica olunur.

Gerçekleştirilecek kurs 25 öğrenci kontenjanı ile sınırlandırılmıştır. Kursa kabul işlemi, kayıt sırası dikkate alınarak oluşturulacaktır. İlk hafta kursa katılmayan öğrencilerin yerine yedekte bulunan öğrenciler kursa dâhil edilecektir.
Bu içerik 17.02.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 433 kez okundu.