Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarına Eğitimcilerin Eğitimi Webinar Kursları Düzenlendi

Mart ayından itibaren yaşanan COVİD-19 salgın süreci ile birlikte uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının uzaktan eğitim uygulamalarını desteklemek amacıyla eğiticilerin eğitimine yönelik webinar etkinlikleri gerçekleştirildi. Eğitim fakültesi BÖTE bölümü tarafından kurum öğretim elemanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen seminerler 20.05-22.05. 2020 tarihleri arasında günde iki oturum üzerinden toplam altı seminer etkinliği şeklinde düzenlendi. Webinar ekinlikleri kapsamında; Arş. Gör. Dr. Şenay Ozan LEYMUN “Uzaktan Eğitimde Materyal Geliştirme”, Dr. Öğr. Üyesi Fatma AKGÜN “Uzaktan Eğitimde Web 2.0 Uygulamaları”, Doç. Dr. Deniz Mertkan GEZGİN “Uzaktan Eğitimde Etkileşim”, Arş. Gör. Dr. Can MIHCI “Uzaktan Eğitimde Ölçme-Değerlendirme”, Doç. Dr. Nilgün TOSUN “Uzaktan Eğitimde Etik” ve Doç. Dr. Hasan ÖZGÜR tarafından ise “Öğrenme Yönetim Sistemleri ve Özellikleri” konuları ele alındı. Webinar konuları paralelinde öğretim elemanlarına uzaktan eğitim süreçlerinin etkin kullanımına yönelik pratik öneri ve uygulamalar gerçekleştirilerek, yaşanan sorunların da giderilmesine yönelik kimi açıklamalar yapıldı.    
Ek Resimler
Bu içerik 27.05.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 510 kez okundu.