Eğitim Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan’ın “Çeviri Üzerine Derlemeler” Kitabı Yayımlandı

“Çeviri”, “çokkültürlülük”, “düzensiz göç” gibi konularda ulusal ve uluslararası alanda birçok yayını bulunan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan’ın hazırladığı “Çeviri Üzerine Derlemeler” isimli kitap Paradigma Akademi Yayınları tarafından Ocak 2021 yılında yayımlandı.
Dil her zaman medeniyetlerin yaşamsal birikimlerini nesilden nesile aktaran bir araç olmuştur. Dünyada kullanılan diller arasındaki iletişimin baş mimarı çeviri etkinliğidir. Farklı medeniyetlerin deneyimlerini insanlığın hizmetine sunmak için ortak bir dil olan çevirinin varlığı yadsınamaz şekilde önemlidir. Bu bağlamında farklı diller ve kültürler arasında köprü olan çeviri, anlaşılmayanı anlaşılır kılan eylem olarak büyük rol oynamaktadır. Çeviri etkinliği, insanlık tarihi kadar eski bir eylemdir. Bu nedenle, insanlığın gelişimine paralel olarak çeviri etkinliğinin de kapsam alanı genişlemiştir. Nereyse tüm bilimsel alanlarla bağlantısı olan çeviri etkinliği, dilsel bir bağlamda ele alındığı için dilbilimin alt bir disiplini olarak görülmüştür. Ancak bağımsız bir bilim dalı olarak ortaya çıkması yakın bir süreçte gerçekleşmiştir. Özellikle çeviri çalışmalarının sadece dilsel aktarım işlevinden sıyrılarak kültürel ve toplumsal alanlarına yönelmesi, çevirinin kapsam alanının genişlemesine ve farklılaşmasına neden olmuştur.
Çeviribilimin özgün bir bilim dalı olarak disiplinlerarası yüklendiği görev, çeviribilimin alanında araştırma yapan kimselere çok yönlü bir alan çalışmasına olanağı sağlamıştır. Bu düşünceden hareketle, bu kitap içerisindeki çalışmaların her biri çeviribilimin bilimsel çalışma alanlarına yönelik olarak yapılan araştırma konularıdır.
Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan’ın bu çalışması, son yıllarda katıldığı bilimsel uluslararası ve ulusal kongrelerde sunduğu bildirilerden oluşmaktadır. Her bir bildiri yazar tarafından gözden geçirilmiş ve yeniden düzenlenmiştir. Bildirilerin sunulduğu kongrelerin adı, yeri ve zamanı ilk sayfanın altında dipnot olarak verilmiştir. Yurt dışındaki bazı ülkeler ve yurt içinde ki çeşitli illerde gerçekleştirilen kongrelerde sunulan çeviribilim alanında ki bildiriler, konu içeriklerine uygun olarak belli bir sıralama içerisinde kitap formatında verilmiştir.
Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan’ın yoğun ve oldukça uzun zamana yayılmış bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan bu kitabı alana bilimsel anlamda ışık tutacaktır. Bu kitap, “çeviribilim” alanında çalışma ve araştırma yapan kimselere, farklı yerlerde gerçekleştirilen bilimsel kongrelerde alana yönelik sunulmuş bildirilere daha kolay ulaşım imkanı sunmaktadır. Bildirilerde irdelenen konular her zaman bilimsel katkılara açıktır.
Ek Resimler
Bu içerik 28.01.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 121 kez okundu.