Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fakültemiz Arasında İş Birliği Çalışması

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Dr. Önder ARPACI ve beraberindeki heyet ile Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN ve Fakültemiz Bölüm Başkanları ve Anabilim Dalı Başkanlarının katılımı ile 6 Ekim 2020 tarihinde Fakültemiz Konferans salonunda iki kurumun iş birliği çalışmaları üzerinde durulduğu bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda ilk gündem maddesi olarak Bölüm Başkanlarımızın öğrencilerimizin Milli Eğitim Okullarında  gerçekleştirecekleri uygulamalara ilişkin soruları cevaplandırıldı. Daha sonra Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Dr. Önder ARPACI yaptığı sunumda 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nda 2023 Eğitim Vizyonunu Belgesindeki hedefler doğrultusunda gerçekleşen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Toplantının son bölümünde Fakültemiz öğretim elemanlarının Edirne Öğretmen Akademileri, Çocuk Akademileri, Yönetici Akademileri ve Veli Akademileri kapsamında gerçekleştirdikleri projeler değerlendirildi ve ardından 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında gerçekleştirilmesi düşünülen projeler üzerinde duruldu. 
Ek Resimler
Bu içerik 07.10.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 271 kez okundu.