Dr. Öğr. Üyesi Yücel Atila ŞEHİRLİ’den Edirne İl Halk Kütüphanesi Gençlerle Buluşmalar Etkinliği Kapsamında “Atatürk’ün Türk Gençliğinin Eğitimine Verdiği Önem” Söyleşisi

Edirne Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı İl Halk Kütüphanesi tarafından organize edilen “Tarih Bekçileri Müzeler ve Kütüphaneler Elele, Gençlerle Buluşmalar 1” etkinliği kapsamında ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün de katkılarıyla 18.05.2022 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında Fakültemiz Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Yücel Atila ŞEHİRLİ tarafından Trakya Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve yüksek okullarında öğrenim gören yerli ve uluslararası öğrencilere yönelik “ATATÜRK’ÜN TÜRK GENÇLİĞİNİN EĞİTİMİNE VERDİĞİ ÖNEM” konulu söyleşi Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Yücel Atila Şehirli gençlerle söyleşisinde; “Atatürk’ün çocuklara ve gençlere verdiği önemin bir göstergesi de, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ve “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” dır. O dünya liderleri arasında çocuklara bayram armağan eden tek liderdir. Atatürk eğitimi “en önemli ve feyizli görev” olarak görmektedir. Atatürk çocukların ve gençlerin çağın gerektirdiği en üst gelişim ve eğitim düzeyine çıkarılmasını diliyordu. Atatürk'ün “toplumu özgürleştirme” idealinin temeli, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” bireyler oluşturmaktı. Atatürk'ün cumhuriyeti gençlere emanet etmesi boşuna değildir. Atatürk'ün “aktif ve katılımcı çocuk anlayışının”; “ezbercilikten uzak, özgürlükçü, bilime dayalı, akılcı bir eğitim felsefesinin de öncüsü” olduğu söylenebilir. Atatürk çocukları ve gençleri çok severdi. Atatürk, yaşamı boyunca çocukların ve gençlerin yetiştirilmesi konusunda hiçbir özveriden kaçınılmaması gerektiğinin üzerinde durmuştur. Atatürk'ün idealindeki Türk gençliğinin  pek çok özelliği olmalıdır“ demiştir. Söyleşi sonrasında gençlerle birlikte Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi gezilmiştir.
Ek Resimler
Bu içerik 30.06.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 130 kez okundu.