Dr. Öğr. Üyesi Mehtap AKTAŞ tarafından “AÇIK UÇLU MADDELERİN YAZILMASI VE OBJEKTİF PUANLANMASI” Konulu Konferans Gerçekleştirildi

Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehtap AKTAŞ 05.01.2024 tarihinde Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından düzenlenen “AÇIK UÇLU MADDELERİN YAZILMASI VE OBJEKTİF PUANLANMASI” konulu konferansı gerçekleştirdi.

Öğretim elemanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen konferansta, “Üst Düzey Bilişsel Beceriler, Bilişsel Süreçlerin Sınıflandırılması, Açık Uçlu Maddelerin Avantajları ve Sınırlılıkları, Açık Uçlu Madde Hazırlama, Puanlama Anahtarı Çeşitleri ve Hazırlanması, Puanlama Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler, Puanlamada Yapılan Hatalar, Planlayıcı Yanlılığı, Puanlayıcı Eğitimleri” konularında bilgilendirmeler yapıldı. Sunum sonrasında ise ilgili konulara yönelik öğretim elemanlarından gelen sorular cevaplandırıldı.

Ek Resimler
Bu içerik 08.01.2024 tarihinde yayınlandı ve toplam 213 kez okundu.