Bir Köprü Olarak Almanca: Arnavut ve Türk Öğrenciler Arasında Dilsel Ve Kültürel İşbirliği

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı ile Priştine Üniversitesi “Hasan Priştine Filoloji Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü arasında başlatılan “Bir Köprü Olarak Almanca Projesi” kapsamında 21-24 Mart 2024 tarihleri arasında Doktor Öğretim Üyesi Çağlayan Karaoğlu BİRCAN danışmanlığında Fakültemiz Almanca Öğretmenliği Programında eğitim gören Almanca Öğretmenliği Lisans Programı 4. sınıf öğrencisi Asya YILDIRIM; 3. Sınıf öğrencileri Perihangül GÖZÜKIZIL, Aleyna NAZLI, Öykü TÜRKMEN, Hüsna Firdevs CEVHER, Esra KAYA, Burçak EŞSİZ ve Ece TOSUN; 2. Sınıf öğrencisi Sabriye KOCA ve 1. Sınıf öğrencisi Emir ÖZEN Priştine Üniversitesini ziyaret ederek Arnavut öğrenciler ile bilimsel toplantılar düzenlemiş ve bir atölye çalışması gerçekleştirmişlerdir. Doktor Öğretim Üyesi Çağlayan KARAOĞLU BİRCAN danışmanlığında yürütülen projenin temel amacı, Priştine Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi öğrencileri ve öğretim elemanları arasında işbirliği yaparak ortak dilsel ve kültürel etkinlikler düzenlemektir. Projenin ilk aşamasında proje gurubumuz, iki gün boyunca Piştine Üniversitesi “Hasan Priştine Filoloji Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde” sekiz Arnavut öğrenci ve iki akademik danışmanları eşliğinde modern Arnavutça, Türkçe ve Almanca reklam metinlerinde yer alan deyimlerden yola çıkarak karşılaştırmalı dilbilimsel ve kültürel metin analiz çalışmaları yapmışlardır. Bilimsel atölye çalışmaları Almanca olarak yürütülmüştür. Ziyaret esnasında edinilen tüm izlenimler ve deneyimlerin her iki üniversitenin web sitelerinde duyurulması ve proje üyesi öğrencilerin ziyaret sonrasında kendi bölüm öğrencilerine sunumlar yaparak tüm bölüm öğrencilerini süreç ile ilgili bilgilendirmeleri planlanmıştır.

Proje ekibi 27 Mart 2024 tarihinde Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN’i ziyaret ederek 15-18 Mart 2024 tarihleri arasında Priştine Üniversitesinde gerçekleştirdikleri ziyaret ile ilgili izlenimlerini paylaşmış, projeyi desteklemelerinden dolayı Eğitim Fakültesi Dekanlığına ve üniversitemiz Rektörü sayın Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU’na teşekkürlerini arz etmişlerdir. Toplantıda aynı zamanda Piştine Üniversitesi “Hasan Priştine Filoloji Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü proje ekibinin 15-18 Mayıs 2024 tarihlerinde üniversitemize gerçekleştirecekleri ziyaret ile ilgili hazırlık çalışmaları üzerinde durulmuştur.

Ek Resimler
Bu içerik 29.03.2024 tarihinde yayınlandı ve toplam 562 kez okundu.