ARA SINAV MAZERETLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR DÖNEMİ VİZE MAZERET SINAVI İÇİN MAZERETİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN LiSTESİ

31 Mayıs-4 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak olan 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi mazeret sınavları ile ilgili aşağıdaki yönetim kurulu kararları oy birliği ile alınmıştır. 

 1. Ara sınavı çevrimiçi online sınav şeklinde yapılan dersler ile ilgili mazeret dilekçesi verip mazeret sınavına girmek istemeyi talep eden ancak dilekçesinde hiçbir mazeret belirtmeyen öğrencilerin mazeret sınavına girme isteklerinin red edilmesine,
 2. Ara sınavı çevrimiçi online sınav şeklinde yapılan dersler ile mazeret dilekçesi verip mazeret sınavına girmek istemeyi talep eden ancak dilekçesinde hiçbir mazeret belirtmeyen öğrencilerin 28/05/2021 tarihine kadar kabul edilir mazeretlerini bildirmeleri halinde kendilerine mazeret sınavına girme hakkı verilmesine,
 3. Gerek öğretim elemanları ve gerekse öğrencilerin dış faktörlerden kaynaklı teknik bazı sorunların yaşanması ve sınav süresinin kısa olması gibi gerekçeler ile ara sınavı çevrimiçi online sınav şeklinde yapılan dersler ile mazeret dilekçesi verip mazeret sınavına girmek istemeyi talep eden tüm öğrencilere mazeret sınavına girme hakkı verilmesine,
 4. Ara sınavı yerine ödev yapılan dersler ile ilgili mazeret dilekçesi verip mazeret sınavına girmek istemeyi talep eden öğrencilerin sadece sağlık sorunlarını belgelemeleri durumunda mazeret sınavına girme isteklerinin kabul edilerek mazeret sınavına girme hakkı verilmesine,
 5. Ara sınavı yerine ödev yapılan dersler ile ilgili mazeret dilekçesi verip mazeret sağlık sebebi olmayan öğrencilere sebep ne olursa olsun ödevler için 26/04/2021-07/05/2021 tarihleri arasında 12 günlük bir süre olması nedeniyle mazeret hakkı  verilmemesine,
 6. Mazeret sınavlarının 31 Mayıs – 4 Haziran 2021 tarihlerinde daha önce ara sınavları ile ilgili duyurulduğu gibi ödev veya online çevrimiçi sınav olarak yapılmasına,
 7. Öğrencilerin veya öğretim elemanlarının haklı bir gerekçesi olması koşulu ile mazeret sınavlarının çevrimiçi sınav yerine ödev şeklinde de yapılabilmesine,
 8. Çevrimiçi sınavların öğretim elemanlarının öğrenciler ile görüşerek diğer sınavlar ile çakışmayacak bir gün ve saatte yapılmasına,
 9. Dekanlığın herhangi bir sınav programı hazırlamamasına,
 10. Ara sınav yerine ödev yapılacak olan derslerde ödevler için 31 Mayıs-4 Haziran 2021 tarihleri arasında en çok 5 günlük süre verilmesine,
 11. İlan edilen listede mazeretleri sınavı hakkı görülen öğrenciler için öğretim elemanlarının Teams programı üzerinden dersler ile ilgili ekiplerden ayrı birer ekip oluşturarak ödev veya çevrimiçi sınavı o ekip üzerinden yürütmesine, ve sınav ve ödevleri sadece mazeret sınavına girecek olan öğrencilere atamasına,
 12. Özel gereksinimli öğrencilere engellerine uygun sınav hazırlanmasına ve ihtiyaç durumunda yardımcı olacak bir öğretim elemanının bölüm başkanlığı tarafından görevlendirilmesine, engel durumuna göre gerekli ise ek süre verilmesine,
 13. Ödev yapılacak olan mazeret sınavlarında daha önce ara sınavlarda uygulanan ve Eğitim Fakültesi web sayfasında ilan edilen ödevler ile ilgili usul ve esasların  aynılarının uygulanmasına,
 14. Çevrimiçi Sınavlarda daha önceki ara sınavlarda uygulanan ve Eğitim Fakültesi web sayfasında ilan edilmiş olan kuralların aynılarının uygulanmasına,
 15. Akademik Bilgi Sistemi üzerinden not verilmiş öğrencilerin mazeret dilekçelerinin kabul edilmemesine,         Çevrim İçi Mazeret Sınavların Uygulanışı ile İlgili Önemli Notlar/Kurallar için TIKLAYINIZ.
         
        Çevrim İçi Ödevlerin Hazırlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi İle İlgili Uyulacak Usul ve Esaslar için TIKLAYINIZ.
         
        Yönetim Kurulumuzca uygun görülen mazeret sınavına girecek öğrencilerin listesi için 
TIKLAYINIZ.
        
        Yönetim Kurulumuzca Mazereti Uygun Görülmeyen Öğrenci Listesi için TIKLAYINIZ.

Bu içerik 28.05.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 836 kez okundu.