2023-2024 EĞİTİM YILI MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖN KAYIT BAŞVURU İLANI

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİ

MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU İLANI

 

Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi başvuruları internet üzerinden 13-20 Eylül 2023 tarihleri arasında  (Mesai Bitimine Kadar)  https://adayogrenci.trakya.edu.tr başvuru adresinden yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi 22 Eylül 2023 tarihinde (Mesai Saati İçerisinde) Pedagojik Formasyon web sayfasında (https://egitim.trakya.edu.tr/ ) yayınlanacaktır.

ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.   Trakya Üniversitesi Basvuru Sistemne kayıt olmanız gerekmektedir. (Başvuru ekranında bulunan ÖSYM ile ilgili alanların doldurulması zorunlu değildir. Genel Akademik Not ortalaması 4' lük sistemde yazılacaktır. Başvuru yapan kursiyerlerin T.C. Kimlik numaralarını doğru bir şekilde yazmaları gerekmektedir.)

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların istenen belgeleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimine 25-28 Eylül 2023 tarihleri arasında çalışma günlerinde mesai saatleri içerisinde şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Asıl kayıtta kontenjanın dolmaması halinde yedekten kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi 29 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecektir.

Pedagojik Formasyon Güz Döneminde dersler 14 hafta boyunca aşağıdaki akademik takvimde belirtilen tarihlerde Cumartesi ve Pazar günleri (08:30-19:30) ve/veya hafta içi mesai saatleri dışında gerçekleştirilecektir. Öğretmenlik Uygulaması dersi Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda yüz yüze yapılacaktır.

Pedagojik Formasyon Sertifika Programının I. Ve II. Dönem (Güz ve Bahar) derslerinin (Bkz. Tablo 2) toplamının %30u çevrimiçi ve %70’i yüz yüze yapılması esastır. Teorik eğitimler hafta sonu bir gün çevrimiçi bir gün yüz yüze veya hafta sonu yüz yüze hafta için mesai saatleri dışında çevrimiçi yapılacaktır. Öğretmenlik Uygulaması dersleri, MEB okulları açık olduğu sürece Edirne ilinin merkezinde bulunan okullarını kapsayacak biçimde yüz yüze yapılacaktır. Ancak zorunlu hallerde bazı alanların uygulaması ilçelerde de yapılabilir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına sadece mezun öğrenciler (örgün, açık ve uzaktan öğretim lisans mezunları) başvurabilecektir (Bkz. YÖK 2021 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar, Madde 5 (1)).

 

A.    GENEL ŞARTLAR

1.      Başvuru süreci ile ilgili her türlü resmi açıklama ve duyuru Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon web sayfasından (https://egitim.trakya.edu.tr/ ) yapılacaktır.

2.      Sertifika programı 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Millî Eğitim Bakanlığının Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu üyesi olan yetkilileri ile yapılan toplantıda görüşülen hususlar ve varılan mutabakat sonucunda, mezunlar için uygulanmakta olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esasların 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarı Yılından itibaren izin verilen üniversitelerde uygulanmak üzere yeniden düzenlenen MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR (https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/formasyon/mezunlar-icin-formasyon-egitimi-cerceve-usul-esaslar.pdf ) çerçevesinde ve 18 Ağustos 2023 tarihli Trakya Üniversitesi Senato Kararı ile yürürlüğe giren Trakya Üniversitesi Mezunlar İçin Pedagojik Formasyon Eğitim Programı Yönergesi doğrultusunda yürütülecektir (YÖNERGE İÇİN TIKLAYINIZ). Açılacak program süresince oluşabilecek mevzuat değişikliklerinde güncel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Söz konusu değişikliklerin öğrencilerimiz başvuru sırasındaki yükümlülüklerden farklı yükümlülükler getirmesi halinde, öğrencilerimiz yeni koşulları yerine getirmek durumundadır.


3.      Programa, Tablo 1’de sunulan atamaya esas teşkil eden lisans programlarından mezun adaylar başvurabilecektir. Başvuran adaylar akademik ortalamalarına (mezuniyet not ortalaması) göre sıralanacak ve yerleştirmelerde bu sıralamalar dikkate alınacaktır. Adaylar başvuru sistemine akademik ortalamalarını, 4’lük not sistemin göre gireceklerdir. 100’lük sistem ile mezun olan öğrenciler, akademik ortalamalarının 4’lük sistemdeki karşılığı için YÖK’ün not dönüşüm tablosunu kullanabilirler (Bkz. https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf .).
 
4.      Açılan kontenjanların %50’si Trakya Üniversitesi mezunlarına, %50’si farklı üniversitelerin mezunlarına ayrılacaktır. Kontenjanların %50’sini Trakya Üniversitesi mezunları doldurmadığı takdirde kalan kontenjanlar diğer üniversitelerin öğrencilerine aktarılacaktır veya kontenjanların %50’sini diğer Üniversite mezunları doldurmadığı takdirde kalan kontenjanlar Trakya Üniversitesinin öğrencilerine aktarılacaktır.

5.      Pedagojik Formasyon Sertifika Programına başvuracak adaylar için 636 kontenjan ayrılmıştır. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kontenjanları Tablo 1’de sunulmuştur.
  

Tablo 1. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kapsamında Atamaya Esas Olan Alanlara Başvurabilecek Fakülte/Bölüm/Program Mezunları ve Kontenjanları

Atamaya Esas Olan Alanlar

Başvurabilecek Fakülte/Bölüm/Program

Mezunları

Kontenjan

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü

60

Bilişim Teknolojileri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

Matematik-Bilgisayar Bölümü

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar

Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü

Bilgi Teknolojileri

Yazılım Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Elektronik ve Bilgisayar Bölümü

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bilgisayar Bilimleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

24

Biyoloji

Biyoloji Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

30

Coğrafya

Coğrafya Bölümü

24

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü

12

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

Dinî İlimler Fakültesi

 İslami İlimler Fakültesi

30

Fizik

Fizik Bölümü

Fizik Mühendisliği

30

Görsel Sanatlar

Resim

Geleneksel Türk Sanatları

Geleneksel Türk El Sanatları

Görsel Sanatlar Bölümü

Resim Anasanat Dalı

Heykel

Resim - Baskı Sanatları Bölümü

Plastik Sanatlar Bölümü

Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü

54

İngilizce

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

İngiliz Dil Bilimi Bölümü

Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)

İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

60

Kimya / Kimya Teknolojisi

Kimya Bölümü

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü

30

Matematik

Matematik Bölümü

Matematik-Bilgisayar Bölümü

Matematik Mühendisliği

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Bölümü

60

Müzik

Müzik Bölümü/Anabilim Dalları

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün;

• Müzik Toplulukları Anasanat Dalı

• Duysal (ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı

• Koro

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının;

• Temel Bilimler Bölümü

• Kompozisyon Bölümü

• Ses Eğitimi Bölümü

• Müzik Bilimleri Bölümü

• Çalgı Bölümleri (Nefesli//Üflemeli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano ve Arp, Piyano, Mızraplı Çalgılar

• Bando Şefliği

• Folklor ve Etnomüzikoloji

• Müzikoloji

• Opera

• Şan ve Opera

• Opera ve Konser Şarkıcılığı

• Türk Sanat Müziği

• Şan

• Türk Halk Oyunları

• Türk Müziği

• Türk Musikisi

• Koro

• Müzik Teknolojisi

• Müzik Teorisi

• Türk Halk Müziği

• Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı)

• Müzik Bölümü Performans Anasanat Dalı (Performans Programı)

Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Programı Geleneksel Türk Müzikleri

Türk Din Mûsikîsi Anasanat Dalı

Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü

60

Sağlık/Sağlık

Hizmetleri

(Değişik: 18/08/2015

tarih ve 74 sayılı

TTKK)

(Değişik: 13/06/2018

tarih ve 89 sayılı

TTKK)

(Değişik: 22/11/2018

tarih ve 137 sayılı

TTKK)

(Değişik: 22/02/2021

tarih ve 6 sayılı

TTKK)

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik/Bölümü

Ebelik/Bölümü

Sağlık Memurluğu/Bölümü

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Sağlık Eğitimi Bölümü

18

Tarih

Tarih Bölümü

72

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Türk Halkbilimi Bölümü

72

TOPLAM

636

Dikkat!!!

T.Ü. öğrencisi olup lisans süresince seçmeli formasyon dersi almış ve mezun olmuş olan öğrenciler için ayrıca kontenjan belirlenmiştir.  Bu öğrencilerin kendileri için belirlenmiş olan linkten ön kayıt yapmaları gerekmektedir. T.Ü. öğrencisi olup lisans süresince seçmeli formasyon dersi almış ve mezun olmuş olan öğrenciler ders/AKTS kadar ücret ödeyeceklerdir.


 6.
 Kontenjan sıralamasında not ortalaması eşit olan adaylar arasında mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde ise programa başvuru tarihi önce olan adaya öncelik verilir.

 7. Yukarıda belirlenen bölüm ve atamaya esas alanlar dışında farklı bölümlerden/programlardan başvurular kabul edilmeyecektir.

 8. Tüm kontenjanlara ait toplam başvuru sayısının 400’ün altında olması durumunda Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmayacaktır. Adayların başvurduğu alanda kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı en az 6 olmalıdır, başvurulan alanda kesin kayıt yaptıran sayısının 6’dan az olması durumunda ilgili program açılmayacaktır. Başvurulan alanda kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sayısının 6’dan az olması durumunda ilgili alana kayıt yaptıran öğrencilerin yatırmış oldukları ücretler iade edilecektir. İlgili bölümün kontenjanının dolmaması durumunda boş kalan kontenjanlar diğer bölüm kontenjanlarına aktarılacaktır.

 9. Programlara yerleştirilen adayların, başvuru sırasında beyan ettikleri bilgiler ile kayıt sırasında ibraz edecekleri belgelerdeki bilgiler arasında uyumsuzluk olması halinde adayın kayıt işlemi iptal edilir. Yanlış beyanda bulunduğu belirlenen adaylar hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılır.

 10. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Millî Eğitim Bakanlığının Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu üyesi olan yetkilileri ile yapılan toplantıda görüşülen hususlar ve varılan mutabakat sonucunda, mezunlar için uygulanmakta olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslara göre (Bkz. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/formasyon/mezunlar-icin-formasyon-egitimi-cerceve-usul-esaslar.pdf ) yürütülecektir.

 11. Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programına, MEB TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı       Kararına      göre      öğretmenliğe      kaynaklık      eden      atamaya      esas      olan Alan/Program/Fakültelerden başvuru yapılabilir. Bu Alan/Program/Fakülteler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir (Bkz.  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları, https://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlikalanlari/icerik/201 )

 12. Öğretmenlik Uygulaması 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR döneminde Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği gün veya günlerde ve okullarda 12 hafta, hafta içi (8 saat) yapılacaktır. Öğretmenlik Uygulaması toplam 12 hafta (1 Dönem) olup %100 devam zorunluluğu bulunmaktadır. MEB Öğretmenlik Uygulaması Yönergesinin MADDE 9- (h) “Öğretmenlik uygulamasının herhangi bir saatine mazeretsiz olarak katılmayan uygulama öğrencilerinin uygulama eğitim kurumu ile ilişikleri kesilir. Sağlık raporu, görevlendirme vb. belgeler devam yükümlülüğünü kaldırmaz.” olarak düzenlenmiştir. Bu dersin ayrıca 1 saat teorisi vardır.

 13. Programın uygulamasında Trakya Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları Yönergesi kuralları geçerlidir. Yönetmelik gereği teorik derslere %80 devam zorunluluğu vardır.

14. Pedagojik Formasyon Eğitimi ücreti KDV dahil toplam 8962,00 TL (Sekizbin Dokuzyüz Altmış İki Türk Lirası) olup iki taksit şeklinde ödenecektir. İlk kayıtlarda 4481 tl  ödenecektir. İkinci taksit  2024 ocak içerisinde dekanlığımızca belirlenen tarihlerde ödenecektir.

15. Kendi isteğiyle kayıt sildiren öğrencilerin yatırmış olduğu eğitim ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir.

16. Sertifika programı ile ilgili olarak YÖK ve MEB kaynaklı uygulamalar veya ilgili kurumlar tarafından yapılacak tüm değişiklikler adaylar için bağlayıcıdır. Bu değişiklikler neticesinde yaşanabilecek mağduriyetlerden Trakya Üniversitesi sorumlu değildir.B.     BAŞVURU SÜRECİ

Ön başvurular: Ön başvurular online olarak 13-20 Eylül 2023 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt Hakkı Kazananların İlanı: 22 Eylül 2023 tarihinde kesin kayıt hakkı kazanan asıl aday listeleri Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi formasyon web sayfasından ilan edilecektir.
 
Kesin Kayıt Tarihleri: 25-28 Eylül 2023 tarihleri arasında gerekli belgeler şahsen elden teslim alınarak kesin kayıt yapılacaktır.

Yedek Kayıt Tarihi: Asıl kayıtta kontenjanın dolmaması halinde yedekten kayıt hakkı kazanan öğrenciler 29 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak olup, gerekli belgeler şahsen elden teslim ederek kesin kayıt yaptıracaklardır. Kontenjan dolmaması durumunda sırasıyla yedek kayıt duyuruları ilanına çıkılacaktır.

Kayıt Yeri: TÜ Eğitim Fakültesi Formasyon Birimi, T.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası, İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi, Edirne

Eğitime Başlama Tarihi: Pedagojik Formasyon Eğitimi Trakya Üniversitesi Senatosunca belirlenen akademik takvim gereği 2 Ekim 2023 tarihini takip eden hafta itibarıyla yüz yüze dersler Üniversitemiz Kosova Yerleşkesinde yer alan Eğitim Fakültesi binasında, online dersler Microsoft Teams üzerinden yapılacaktır.


BAŞVURUYA ESAS OLAN ALANLAR

MEB TTKB 20/02/2014 ve 9 Sayılı Kararına Göre Öğretmenliğe Kaynaklık eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama alanlarına İlişkin 20/02/2014 ve 9 sayılı kararında güncelleme yapılan yazının yer aldığı Ağustos 2014 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan öğretmenlik alanları esas olmak üzere, başvuru alanları ve ilişkili bölüm ve programlar Tablo 1’de verilmiştir. (Tablo 1’de yer alan programlar dışında mezun adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Kesin kayıt ve feragat dilekçesi (ıslak imzalı) (Formasyon Biriminden temin edilecektir)
  2. Nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)
  3. Mezuniyet belgesi ya da diploma (Aslı ya da üniversiteler veya ilgili kurumlarca onaylanmış tasdikli sureti ya da E Devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi)
  4. Onaylı not durum çizelgesi (Aslı veya üniversiteler ya da ilgili kurumlarca onaylanmış tasdikli sureti ya da E Devlet üzerinden alınmış barkodlu not durum belgesi)
  5. İki (2) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş - arka yüzüne Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası yazılmalı)
  6. Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu ya da ATM Bilgi Fişi. (İnternet bankacığı ve Atm üzerinden ücret yatıranlar açıklama kısmına T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı ve Formasyon Alanını yazması gerekmektedir.)

 

E. BANKA HESAP BİLGİLERİ:

EFT şeklinde ödemeler için  ;

Banka / Şubesi: Edirne Şubesi  

Hesap adı         : Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

IBAN                 : TR07 0001 0000 9732 0802 9151 08

DİKKAT!!!: Kesin kayıt hakkı kazananların listesi ilan edilmeden lütfen herhangi bir ücret yatırmayınız.

ATM Hesaba para yatırma ve Havale şeklinde ödemeler için ;

Hesap Adı                        : Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Şube Kodu                       : 0097

Hesap Numarası             : 32080291-5108

 

 

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

13-20 Eylül 2023

Ön Başvuru (Online)

22 Eylül 2023

Kayıt Yapmaya Hak Kazanan Öğrenci Listelerinin Duyurulması

25-28 Eylül 2023

Kesin Kayıtlar

29 Eylül 2023

Yedeklerin Duyurulması-

Yedek Kayıtlar

02 Ekim 2023

Derslerin Başlangıcı

20-26 Kasım 2023

Ara Sınavlar

04-10 Ocak 2024

Ara Sınav Mazeret Sınavları

14 Ocak 2024

Ders Bitirme

22. 01. -28.01. 2023

Yılsonu Sınavları

05-11.02. 2024

Bütünleme Sınavları

Gerekli hallerde akademik takvimde değişiklik yapılabilir.  

DİĞER NOTLAR

 
1- Dersler iki dönem 28 hafta boyunca (14 hafta Güz ve 14 hafta Bahar yarıyılı) hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri veya hafta içi mesai saatleri dışında (öğretmenlik uygulaması hariç) akademik takvimde belirtildiği şekliyle gerçekleştirilecektir.
 
2-  Cumartesi günü veya hafta içi gerçekleştirilen derslerin haricinde, 2023-2024 BAHAR Dönemindeki Öğretmenlik Uygulamaları ise Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği gün/günlerde ve merkezde veya zorunlu hallerde ilçelerde bulunan okullarda 12 hafta boyunca hafta içi 8 (altı) saat yapılacaktır.
 

İletişim Telefon  :     (0284) 212 08 08  DAHİLİ  NUMARALAR  1115  1118              

e-mail:                      :   harunusta@trakya.edu.tr       gokhangene@trakya.edu.tr

Not. Öğretmenlik Uygulaması dersi ve Açık Öğretim Fakültesi ve Uzaktan eğitim programlarından alınan derslerden ders muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.

PEDAGOJİK FORMASYON DERS MUAFİYET DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ.


Ek 1:Tablo 2Mezunlar İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında Yer Alan Dersler     

I. Dönem

 

DERSİN ADI

 

 

T

U

K

AKTS

Yüz yüze/ online

Ders Hocası

Gün ve Saat

Eğitime Giriş

 

 

0

4

 

 

 

Öğretim İlke ve Yöntemleri

 

 

0

4

 

 

 

Sınıf Yönetimi

 

 

2

0

2

3

 

 

 

Özel Öğretim Yöntemleri

 

 

0

4

 

 

 

Rehberlik ve Özel Eğitim

 

 

3

0

3

4

 

 

 

DÖNEM TOPLAMI

 

 

14

0

14

19

 

 

 

                                              

II. Dönem

 

DERSİN ADI

 

T

U

K

AKTS

Yüz yüze/ online

Ders Hocası

Gün ve Saat

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

0

4

 

 

 

Eğitim Psikolojisi

 

0

4

 

 

 

Öğretim Teknolojileri

 

2

0

2

 3

 

 

 

Öğretmenlik Uygulaması 

 

1

8

5

10

 

 

 

DÖNEM TOPLAMI

 

9

8

13

21

 

 

 

 GENEL TOPLAM

 

23

8

27

40

 

 

 

 

 

 

Bu içerik 13.09.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 55559 kez okundu.