2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EK ÖZEL YETENEK SINAVLARI DUYURUSU

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EK ÖZEL YETENEK SINAVLARI DUYURUSU

 

KONTENJANLAR

  • MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI: ÖSYM’nin belirlediği 20 kişilik kontenjandan Ağustos 2023’te yapılan sınav sonucuna göre boş kalan kontenjan sayısı kadar kişi alınacaktır.

 

  • RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI: ÖSYM’nin belirlediği 20 kişilik kontenjandan Ağustos 2023’te yapılan sınav sonucuna göre boş kalan kontenjan sayısı kadar kişi alınacaktır.

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemiz Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarında uygulanmakta olan lisans programlarında öğrenim görmek üzere “Ek Özel Yetenek Sınavları” ile öğrenci alınacaktır. Konu ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

 

AÇIKLAMALAR/KOŞULLAR

ORTAK HÜKÜMLER

1.ÖN KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER

1.1. BAŞVURULAR

1.1.1. MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İÇİN ÖN KAYIT TARİHLERİ

 

18 – 21 Eylül 2023 mesai saatleri içerisinde elektronik ortamda (internet başvurusu) yapılır.

 

1.1.2. RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İÇİN ÖN KAYIT TARİHLERİ

 

18 – 21 Eylül 2023 mesai saatleri içerisinde elektronik ortamda (internet başvurusu) yapılır.


 

1.2. İNTERNET BAŞVURUSU

 

Adaylar, Eğitim Fakültesi web adresi olan https://egitim.trakya.edu.tr üzerinden yayınlanacak elektronik başvuru sisteminde istenilen tüm bilgi ve belgeleri elektronik ortama yükleyerek başvuru yapacaktır. Sisteme girilen bilgilerden adaylar birinci derecede sorumludur. Adayın belirttiği e-posta adresine gönderilen onay e-postası ile ön kayıt başvurusu sonuçlanacaktır. Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum belirlendiğinde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında hukuki işlem yapılması yoluna gidilecektir.

 

1.3. BAŞVURU ŞARTLARI

 

1.3.1. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI:

Tüm adaylar için;

 

a)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 

b)    Adayların, herhangi bir üniversiteden disiplin nedeni ile uzaklaştırılmış olmaması gerekmektedir.

 

c)     Adayların, ilgili kanun ve yönetmeliklerle üniversiteye girme hakkının kısıtlanmış olmaması gerekmektedir.

 

d)       Adayların, 2023-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.).

 

e)        Engelli adayların da  Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) gerekmektedir. Bu adaylar durumlarını 08/03/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında Ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik’in 13 ve14’üncü maddesi gereğince Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların özel yetenek sınavları ilgili Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu Kararları doğrultusunda yapılacak olup, adayların ilgili Yönetmeliği incelemelerinde yarar görülmektedir.

 

İlgili yönetmelik için tıklayınız: 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220308-13.htm 

 

   

  1. 2.    EK ÖZEL YETENEK SINAVI

2.1. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI’NIN DÜZENLEYECEĞİ EK ÖZEL YETENEK SINAVI

ADAYLAR BAŞVURACAKLARI ALANA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMALARI ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİNDE BULABİLİRLER.

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Müzik Öğretmenliği lisans programı Özel Yetenek Sınavında işitme ve ses alanlarında temel ölçüm aracı olarak kullanılacak zorunlu eserler https://egitim.trakya.edu.tr adresinin duyurular kısmında 21 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır.

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Müzik Öğretmenliği lisans programı Ek Özel Yetenek Sınavı ön kayıt sürecini internetten tamamlamış ve başvuruları kabul edilmiş adayların sınav gün ve oturum bilgileri 22 Eylül 2023 tarihinde Eğitim Fakültesi internet sayfasında yayınlanacaktır.

 

2.1.1. MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI EK ÖZEL YETENEK SINAVI TARİHİ

 

TARİH: 26-27 Eylül 2023

YER: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İSMAİL HAKKI TONGUÇ YERLEŞKESİ/EDİRNE

 

Sınav, sabah 09:30’da; öğleden sonra ise saat 13:30’da başlayacak iki ana oturum olmak üzere, ara oturumlardan oluşacaktır. Adayların hangi oturumda sınava alınacakları 22 Eylül 2023 tarihli duyuruda açıklanacaktır. Sınava başlamadan önce adayların, salon görevlileri tarafından kimlik denetimleri yapılır. Adaylar sınav görevlilerinin sınavla ilgili yönlendirmelerine uymak zorundadırlar.

 

2.2. RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALININ DÜZENLEYECEĞİ EK ÖZEL YETENEK SINAVI

ADAYLAR BAŞVURACAKLARI ALANA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMALARI ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİNDE BULABİLİRLER.

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı Ek Özel Yetenek Sınavına ön kayıt sürecini internetten tamamlamış ve başvuruları kabul edilmiş adaylar 22 Eylül 2023 tarihinde Eğitim Fakültesi internet sayfasında yayınlanacaktır.

 

Sınava başlamadan önce, salon görevlileri tarafından adayların kimlik denetimleri yapılır. Kâğıt teslimi sırasında, adaylara ait sınav evrakı üzerinde bulunan tüm kişisel bilgiler (ad-soyad, numara vb.) salon görevlileri tarafından görülmeyecek şekilde kapatılarak teslim alınır.

 

2.2.1 RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALININ DÜZENLEYECEĞİ EK ÖZEL YETENEK SINAVI TARİHİ

 

TARİH: 26 Eylül 2023

 

SAAT: 10.00-13.00

 

YER: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KOSOVA YERLEŞKESİ MEHMET AKİF ERSOY EĞİTİM BİNASI /EDİRNE

 

2.2.1.1.Adayların 26 Eylül 2023 tarihinde saat: 09.00’da sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

2.2.1.2.Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen adaylar sınava alınır, daha sonra gelen adaylar ise sınava alınmazlar. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde adayların sınav salonlarını terk etmelerine izin verilmez.

 

2.2.1.3.Adaylar yapılacak imgesel ya da yarı imgesel tasarım (kompozisyon) çalışması için 50x70cm. boyutunda duralitten resim altlığı, farklı numaralı kurşun kalemler, kalemtıraş, kıskaç veya mandal ve yumuşak silgi getireceklerdir.

 

2.2.1.4. İmgesel ya da yarı imgesel tasarım (kompozisyon) çalışması için; 50x70 cm. boyutunda resim kâğıdı kullanılır (Fakülte tarafından mühürlenerek verilecektir).

3. GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ EK ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA ADAYLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

3.1.Adayların sınava girerken “Ek Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi” ile nüfus cüzdanı veya ehliyet, pasaport, nüfus idaresinden alınan geçici kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik ve sınav giriş belgeleri yanlarında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

3.2.Adayların sınav salonlarına alınma aşamasında yanlarında ve üzerlerinde cep telefonu ve/veya çanta veya çanta içinde veya üzerinde herhangi bir kayıt cihazı bulunmamalıdır. Söz konusu donanımlara sahip adayların bu donanımlarını emanet edebileceği bir ortam bulunmayacağından, adayların sorumlu ve tedbirli davranmaları gerekmektedir.

3.3.Adayların Ek Özel Yetenek Sınavları sırasında öğretim elemanlarının her türlü ikaz ve bilgilendirmelerine uymaları gerekir. Öğretim elemanlarının ikazına uymayan adaylar tutanakla durumları tespit edilerek gerekli işlemler yapılır.

3.4.Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürlerse kural dışı davranışta bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Her iki durumda da, sınav görevlileri tarafından tutanak tutulacaktır. Kural dışı davranışlarda bulunan adaylar sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

3.5.Adayların sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ya da çekilmesine yardımcı olmaları, birbirlerine kalem, silgi ve benzeri gereçler alıp vermeleri, özel yetenek sınavı yönergesinde belirtilen araç gereçler dışında gereç kullanmaları, sigara içmeleri ve sınav düzenini bozucu davranışlarda bulunmaları yasaktır.

3.6.Sınav esnasında adayların görevlilerle konuşması ve soru sorması; aynı şekilde görevlilerin de adaylarla konuşmaları, açıklama veya yorum yapmaları yasaktır.

3.7.Sınavlara (hangi özür türü olursa olsun) herhangi bir özür nedeniyle giremeyen adaylar tüm sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

3.8.Adaylar, sınav sonuçlarını Eğitim Fakültesi web adresi olan https://egitim.trakya.edu.tr sitesinden takip etmek zorundadırlar. Sınav sonuçlarıyla ilgili olarak adaylara kesinlikle yazılı olarak ve telefonla bilgi verilmeyecektir.

 

4. SINAVA İTİRAZ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Usulleri yönergede açıklanmış olan itiraz hakkının kullanılabilmesi için adayların, Ziraat Bankası IBAN TR070001000097320802915108 nolu Eğitim Fakültesi döner sermaye hesabına 750 TL yatırmaları ve bankadan alacakları dekontları, itiraz dilekçesi ekinde beyan etmeleri gerekmektedir. Söz konusu dekontlarda itirazda bulunan adaya ilişkin ad, soyad ve ücretin 2023 ek özel yetenek sınavı itirazı için yatırıldığı bilgisinin bulunması gerekmektedir.

 

Ek Resimler
Bu içerik 05.09.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 911 kez okundu.