2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Açıklaması

2022-2023 Öğretim yılı Bahar dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleriyle ilgili duyuru 

2022-2023 Öğretim yılı Bahar döneminde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme​​, Öğretim Teknolojileri, Eğitim Psikolojisi, Rehberlik ve Özel Eğitim dersleri ilan edilen haftalık ders programı esas alınarak Microsoft Teams üzerinden uzaktan eğitimle yürütülecektir.

Formasyon Ders Programı için tıklayınız.

Ders Grupları için Tıklayınız.

Öğretmenlik Uygulaması II dersinin teorik saatleri de Microsoft Teams üzerinden uzaktan eğitimle verilecektir ancak uygulama saatleri, tıpkı Güz dönemindeki gibi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yüzyüze gerçekleştirilecektir. Öğretmenlik Uygulaması dersinin 1 saatlik teorik dersini vermek üzere ilgili danışman öğretim elemanı kendisi Microsoft Teams üzerinde bir ekip kuracak, öğrencileri atayacak ve öğrencilere uygun bir gün ve saatte dersleri uzaktan yapacaktır.

Öğretmenlik Uygulaması II dersi grup listeleri için tıklayınız (02.03.2023 Güncellendi )

Konuya ilişkin YÖK yazısına ulaşmak için TIKLAYINIZ. https://bys.trakya.edu.tr/file/open/72275593/

Üniversitemiz Senato kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ. https://bys.trakya.edu.tr/file/open/70990291/ )

YÖK tarafından yayımlanan 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar için TIKLAYINIZ  https://bys.trakya.edu.tr/file/open/35487571/

Öğretmenlik Uygulaması II dersinin okul uygulamaları web sayfamızda ilan edilen gruplar halinde, ilgili danışman öğretim elemanlarının danışmanlığında ve Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda 06-10 Mart 2023 haftasından itibaren başlayacaktır. 27 Şubat-03 Mart 2023 tarihlerinde Öğrenciler MEBBİS’ e kaydedilecek ve öğretmen öğrenci eşleştirilmesi gerçekleştirilecektir.

2022-2023 eğitim öğretim yılı Pedagojik Formasyon Sertifika programı YÖK ve MEB tarafından aksi bir karar alınmadıkça Güz döneminde olduğu gibi Yükseköğretim Kurulunun belirlediği Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslara göre ve 17 Ağustos 2022 tarihli Trakya Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitim Programı Yönergesi (Bkz. Yükseköğretim Kurulu Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin     Çerçeve          Usul     ve      Esasları (Bağlantı         linki: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/IdariBirimler/egitim_ogretim_daire_bsk/pedagojik -formasyon-usul-ve-esaslar.aspx )), 17 Ağustos 2022 tarihli Trakya Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitim Programı Yönergesi  ve Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge (2021)  (Bağlantı linki: https://bys.trakya.edu.tr/file/open/61877209 )  doğrultusunda yürütülecektir

Bu içerik 25.02.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 10940 kez okundu.