2019-2020 ÖZEL YETENEK SINAV DUYURUSU

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
2019-2020 ÖZEL YETENEK SINAVLARI DUYURUSU
 
KONTENJANLAR

• MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI: 35

• RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI: 35

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemizin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarında uygulanmakta olan programlarında öğrenim görmek üzere “Özel Yetenek Sınavları” ile öğrenci alınacaktır. Konu ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.  

AÇIKLAMALAR/KOŞULLAR  
ORTAK HÜKÜMLER    
1.ÖN KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER  
1.1. BAŞVURULAR 

1.1.1. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI İÇİN ÖN KAYIT TARİHLERİ 

29 Temmuz - 16 Ağustos 2019 mesai saatleri içerisinde elektronik ortamda (internet başvurusu) yapılır.

1.1.2. RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI İÇİN ÖN KAYIT TARİHLERİ

29 Temmuz - 16 Ağustos 2019 mesai saatleri içerisinde elektronik ortamda (internet başvurusu) yapılır.  

1.2. İNTERNET BAŞVURUSU    

Adaylar, Eğitim Fakültesi web adresi olan http://egitimfak.trakya.edu.tr üzerinden yayınlanacak elektronik başvuru sisteminde istenilen tüm bilgi ve belgeleri elektronik ortama yükleyerek başvuru yapacaktır. Adayın belirttiği eposta adresine gönderilen onay epostası ile ön kayıt başvurusu sonuçlanacaktır.

1.3. BAŞVURU ŞARTLARI   
1.3.1. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Resim, Sanat, Sanat (Resim), Grafik alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan başvuracakların 2019-TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

Yukarıda sözü edilenler dışındaki alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan başvuracakların 2019-TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

1.3.2. RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI  

Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Resim, Sanat, Sanat (Resim), Grafik alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan başvuracakların 2019-TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.
Yukarıda sözü edilenler dışındaki alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan başvuracakların 2019-TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

2. ÖZEL YETENEK SINAVI

2.1. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI    
ADAYLAR BAŞVURACAKLARI ALANA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMALARI ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİNDE BULABİLİRLER.

2019 Müzik yetenek sınavında çalgı ve ses alanlarında temel ölçüm aracı olarak kullanılacak zorunlu eserler, 22 Temmuz 2019 tarihinde Eğitim Fakültesi internet sayfasında duyurulacaktır.
2019 Müzik yetenek sınavına ön kayıt sürecini internetten tamamlamış ve başvuruları kabul edilmiş adayların sınav gün ve oturum bilgileri, 19 Ağustos 2019 tarihinde Eğitim Fakültesi internet sayfasında yayınlanacaktır.

TARİH: 22-23 Ağustos 2019
YER: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İSMAİL HAKKI TONGUÇ YERLEŞKESİ

Sınav, günde iki oturum olmak üzere, sabah 09:30’da; öğleden sonra ise saat 13:30’da başlayacaktır. Adaylar, sınav görevlilerinin sınavla ilgili takiplerini sağlamak üzere sınav alanında bulunmak zorundadırlar. Bu sınava (hangi özür türü olursa olsun) herhangi bir özür nedeniyle giremeyen adaylar tüm sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

 2.2. RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI
ADAYLAR BAŞVURACAKLARI ALANA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMALARI ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİNDE BULABİLİRLER.

2019 Resim-İş Eğitimi yetenek sınavına ön kayıt sürecini internetten tamamlamış ve başvuruları kabul edilmiş adaylar 19 Ağustos 2019 tarihinde Eğitim Fakültesi internet sayfasında yayınlanacaktır.
Yazılı ve çizim veya boya uygulamalı sınavlara başlamadan önce, salon görevlileri tarafından adayların kimlik denetimleri yapılır. Kâğıt teslimi sırasında, adaylara ait sınav evrakı üzerinde bulunan tüm kişisel bilgiler (ad-soyad, numara vb.) salon görevlileri tarafından görülmeyecek şekilde kapatılarak teslim alınır.

2.2.1. BİRİNCİ AŞAMA ELEME SINAVI

TARİH: 21 AĞUSTOS 2019
SAAT: 09:30
YER: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, KOSOVA YERLEŞKESİ, MEHMET AKİF ERSOY BİNASI

Birinci aşamada yapılacak modelden desen çalışması için 50x70cm. boyutunda duralitten resim altlığı, numaralı kurşun kalemler ve silgi öğrenci tarafından getirilecektir. Eleme sınavı için; 50x70 cm. resim kâğıtları Fakülte tarafından mühürlenerek verilecektir.

2.2.2. İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVI

TARİH: 22 AĞUSTOS 2019
SAAT: 09:30
YER: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, KOSOVA YERLEŞKESİ, MEHMET AKİF ERSOY BİNASI

İkinci aşamada yapılacak imgesel çalışma için 50x70cm. boyutunda duralitten resim altlığı, numaralı kurşun kalemler ve silgi öğrenci tarafından getirilecektir. Seçme sınavı için; 50x70 cm. resim kâğıtları Fakülte tarafından mühürlenerek verilecektir.

3. ADAYLARIN SINAVDA UYMASI GEREKEN KURALLAR

Adayların sınava girerken kimlik ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Adayların sınav salonlarına alınma aşamasında yanlarında ve üzerlerinde cep telefonu ve/veya çanta veya çanta içinde veya üzerinde herhangi bir kayıt aracı bulunmamalıdır. Söz konusu donanımlara sahip adayların bu donanımlarını emanet edebileceği bir ortam bulunamayacağından, adayların sorumlu ve tedbirli davranmaları gerekmektedir. 

4. SINAVA İTİRAZ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Usulleri yönergede açıklanmış olan itiraz hakkının kullanılabilmesi için adayların, Ziraat Bankası IBAN TR070001000097320802915108 nolu Eğitim Fakültesi döner sermaye hesabına 100 tl yatırmaları ve bankadan alacakları dekontları, itiraz dilekçesi ekinde beyan etmeleri gerekmektedir. Söz konusu dekontlarda itirazda bulunan adaya ilişkin ad, soyad ve ücretin 2019 özel yetenek sınavı itirazı için yatırıldığı bilgisinin bulunması gerekmektedir.

Başvuru için tıklayınız.

Yönerge için tıklayınız.

Bu içerik 24.07.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 15088 kez okundu.